HØYRE-MANN: Knut Oppegaard representerer Høyre i kommunestyret og et aktivt medlem i Oppegård IL.
HØYRE-MANN: Knut Oppegaard representerer Høyre i kommunestyret og et aktivt medlem i Oppegård IL.

Vil endre forskjellsbehandlingen

I dette leserinnlegget tar Høyre blant annet til orde for å avvikle forskjellsbehandlingen mellom nord og sør i kommunen.

Publisert

I en serie leserinnlegg har Høyre satt søkelys på hva de ville prioritert annerledes enn dagens politiske ledelse i Nordre Follo kommune.

Målet er å gi velgerne innblikk i hvorfor Høyre mener at Nordre Follo kommune vil være et bedre sted å leve for alle innbyggere med Høyre ved roret og i ordførerstolen.

Mange barn og unge møter mestring og modning gjennom kommunens idretts -og kulturtilbud og voksne bygger nettverk, og får engasjere seg gjennom de utallige timer med frivillig innsats og dugnadsarbeid som legges ned i frivilligheten. Midler vi benytter inn i denne sektoren er en investering i folkehelse og fremtid for våre innbyggere.

Idretten nord og sør i kommunen forskjellsbehandles gjennom ulik praksis for støtte til idretten i de tidligere kommunene. Det er forståelig at Ski og Oppegård hadde ulikt utgangspunkt og ulike støtteordninger, men Høyre har tatt til orde for at idretten bør likebehandles fra og med 01.01.2020 (ett år etter sammenslåingen).

Høyre mener det er feil at idretten skal være skadelidende for at kommunen bruker lang tid på å utrede omforente modeller. Dette synes ikke dagens styrende partier, og forskjellsbehandlingen fortsetter på ubestemt tid. Høyre har også foreslått økonomisk støtte til Nordre Follo idrettsråd, slik at de kan ansette en administrativ ressurs for å samordne idrettens behov og bedre føre dialogen med kommunen på vegne av idretten. Også dette har dagens politiske flertall avvist.

Fram prosjektet som var vedtatt av tidligere Oppegård kommunestyre ville gitt fire moderne hallflater på Sofiemyr til erstatning for dagens to hallflater i Sofiemyrhallen. Denne kapasitetsutvidelsen er utsatt på ubestemt tid og idretten avspises med fortsatt bruk av et snart 50 år gammelt anlegg som dessverre har gått ut på dato.

Idrettslag og frivillighet aktiviserer en veldig stor del av befolkningen i kommunen og er viktige bidragsytere til samhold, trivsel og folkehelse. Vi mener det er feil og synd at vi ikke skal gi dem rettferdige og forutsigbare rammevilkår, og ikke minst all mulig støtte i deres viktige arbeid.

I disse dager åpner Skiforeningen sitt tilbud til kommunens innbyggere på Kloppa. Også dette tiltaket har det politiske flertallet i Nordre Follo kommune lagt hindringer i veien for gjennom å tidsavgrense Skiforeningens tillatelse unødig. Dette er nok et eksempel på politisk smålighet som Høyre er sterkt imot.

Til slutt noe positivt: Det har vært bred politisk enighet om å utvikle lysløypenettet i kommunen der det langsiktige målet er å binde sammen hele lysløype/turveinettet i kommunen og også koble på deler av Oslo kommunes nett i nord.

Dette er noen eksempler på hvordan Høyre vil styre kommunen på en annen måte enn dagens politiske ledelse. Vi har andre og bedre løsninger også innenfor f.eks. barnehage, sykehjem og støtte til idretten. Dette vil vi skrive mer om i senere innlegg.

Powered by Labrador CMS