Årsaken til stengingen i Nordbytunnelen er restarbeider etter masseuttaket i fjor og elektroarbeider.

- Vi hadde et betydelig masseuttak, sier prosjektleder Thomas Kalleberg. – Det tar tid å få fjernet alt. Nå tar vi siste rest.

Les også: Søkte etter savnet mann med helikopter

I Follotunnelen er det elektroarbeider som krever stenging. Arbeidene i denne tunnelen skal være ferdige i løpet av mars.

Nordbytunnelen er stengt i disse tidsrommene:

  • Torsdag 8. mars kl. 21.00 – fredag 9. mars kl. 05.30
  • Fredag 9. mars kl. 21.00 – lørdag 10. mars kl. 05.30
  • Lørdag 10. mars kl. 21.00 – søndag 11. mars kl. 07.00
  • Søndag 11. mars kl. 22.00 – mandag 12. mars kl. 05.30

Omkjøring skiltes via fv. 156 Nessetveien.

Follotunnelen er stengt i disse tidsrommene:

  • Torsdag 8. mars kl. 21.00 – fredag 9. mars kl. 05.30
  • Fredag 9. mars kl. 21.00 – lørdag 10. mars kl. 05.30
  • Lørdag 10. mars kl. 21.00 – søndag 11. mars kl. 07.00
  • Søndag 11. mars kl. 22.00 – mandag 12. mars kl. 05.30

Omkjøring skiltes via  fv. 151 Osloveien.