DEN GANG DA: Oppegård Arbeidermannskor fotografert 1. mai 1934 på Myrvoll.
DEN GANG DA: Oppegård Arbeidermannskor fotografert 1. mai 1934 på Myrvoll.

Arbeiderbevegelsen viktigere enn på lenge

I dag feirer vi den internasjonale arbeiderdagen 1. mai. En fest- og kampdag med lange historiske røtter og tradisjoner. Og som alt annet i 2020 blir denne feiringen helt annerledes enn vi er vante med.

Publisert

Arbeiderbevegelsen har gjennom politiske partier og fagbevegelsen alltid jobbet for at vanlige folk skal få det best mulig. Vi har kjempet frem ryddige, trygge arbeidsforhold og populære ordninger som ferie, feriepenger, sykelønn, overtidsbetaling, arbeidsledighetstrygd, oppsigelsesvern og mye, mye mer. Gjennom tett og godt samarbeid på arbeidsplassen og i politikken har vi skapt et samfunn som gir oss

trygghet, velferd og frihet til å utvikle og realisere oss selv.

– Nå blir arbeiderbevegelsen viktigere enn noensinne. Nedstengingen av samfunnet har enorme konsekvenser som kommer til å påvirke oss i flere år fremover.

Morten Ellingsen, leder for Nordre Follo Ap

Men vi kan ikke ta alt dette for gitt. Våre rettigheter er under press og vi må være forberedt på å kjempe for å bevare dem. Selv før Koronaen kom og snudde alt på hodet har det vært tydelig. Regjeringen har kuttet og kuttet og kuttet.

Strammere økonomi

De har gjennomført årlige budsjettkutt for offentlige etater for å «effektivisere dem», men som i praksis bare har svekket og svekket og svekket tjenestetilbudet fra det offentlige. Kommuneøkonomien blir strammere og strammere og strammere ettersom kravene økes fortere enn budsjettene. Og de har kuttet for helt vanlige folk, for eksempel når de kuttet i brillebudsjettene og tannhelsetilbudet for barn. Det var allerede stort behov for en politisk venstreside og en fagbevegelse som kjempet for oss før koronatidene.

Nå blir arbeiderbevegelsen viktigere enn noensinne. Nedstengingen av samfunnet har enorme konsekvenser som kommer til å påvirke oss i flere år fremover. Kommuner, arbeidsplasser, enkeltmannsforetak og organisasjoner blør, og staten må bruke enorme pengesummer for å få samfunnet i gang igjen. Denne oppbyggingen må ikke få skje på bekostning av vanlige folk og deres trygghet på arbeidsplassen. Og den må i alle fall ikke skje på en sånn måte at vi kutter ytterligere i tilbudet til de som trenger det mest.

AP-LEDER: Morten Ellingsen er leder for Nordre Follo Arbeiderparti.
AP-LEDER: Morten Ellingsen er leder for Nordre Follo Arbeiderparti.

Trygge arbeidsplasser

Krisepakkene som Høyre-regjeringen har foreslått til Stortinget kan gi et dystert frempek om hvordan det blir. Regjeringskrisepakkene har vært puslete småpakker uten stor effekt. Høyrepolitikken funket ikke. Det var opposisjonen på Stortinget med Arbeiderpartiet i spissen som jobbet frem flertall for de omfattende pakkene som samfunnet faktisk kan bruke til noe for å bevare trygge arbeidsplasser.

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én, og vi kommer til å føre en tydelig næringslivspolitikk på Stortinget og i kommunene. Vi skal tilrettelegge for at vi kan skape og dele, og vi skal sørge for at det offentlige selv er gode arbeidsgivere.

Vi vet at det kommer til å bli fristende for høyresiden å bruke situasjonen som unnskyldning for å fremme forslag om flere usosiale kutt over statsbudsjettet og unødvendige høyreliberaliseringer av arbeidslivets regler. At arbeidstakerne må finne seg i mindre trygghet og svakere rettigheter. At folk flest mister enda flere rettigheter. Det er ikke sånn det bør gjøres. Vi kommer ikke til å akseptere at denne alvorlige situasjonen blir brukt som unnskyldning for høyreliberalisering av arbeidslivet. Det har vi hatt nok av.

Står sammen

I tiden fremover blir det derfor ekstra viktig at vi står sammen for å kjempe for vanlige folk. At partiene og fagorganisasjonene fortsetter det gode samarbeidet og oppnår gode resultater. Som vi alltid har gjort det.

1. mai skal vi feire oss selv med virtuelle flaggheisinger, digitale appeller og kulturelle opplevelser i sosiale medier. Det har vi fortjent.

2. mai bretter vi opp ermene og fortsetter kampen.

Gratulerer med dagen!