VAKSINERING MED BOOSTERDOSE

AVLASTER MED VAKSINERING: Apotek 1 i Kolbotnveien starter med vaksinering av innbyggerne på over 45 år med boosterdose fra onsdag 5. januar. På bildet ser du apoteker og vaksinatør Sukumarie Sothinathan ved Apotek 1 Kolbotn.
AVLASTER MED VAKSINERING: Apotek 1 i Kolbotnveien starter med vaksinering av innbyggerne på over 45 år med boosterdose fra onsdag 5. januar. På bildet ser du apoteker og vaksinatør Sukumarie Sothinathan ved Apotek 1 Kolbotn.

Bistår med å sette boosterdoser

Fra neste uke kan innbyggerne på over 45 år velge å sette boosterdose i fire av kommunens apotek i tillegg til kommunens egen vaksinasjonsstasjon på Ski Storsenter.

Publisert Sist oppdatert

For å øke kapasiteten og få fortgang i vaksineringen valgte myndighetene i midten av desember å be apotek om å bistå med vaksinering. De la til rette for et samarbeid mellom apotekene og kommunene, som har vaksinasjonsansvar, gjennom blant annet en nasjonal standardavtale.

6.811 PÅVISTE TILFELLER: Per onsdag 29. desember ble det påvist 6.811 smittetilfeller i Nordre Follo.
6.811 PÅVISTE TILFELLER: Per onsdag 29. desember ble det påvist 6.811 smittetilfeller i Nordre Follo.

Kommunene har hele tiden hatt anledning til å inngå samarbeid med apotek, men fram til nå har det ikke vært noen nasjonale føringer for hvordan et slikt samarbeid kan foregå, og derfor har det vært opp til kommunene selv å finne ut av ting.

– Vi har ikke takket nei til noen apotek, men det tar noe tid å få organisert dette. Kun ett apotek (Apotek 1 på Ski Storsenter) klarte å være klar i romjulen og kun i to dager, men vi er selvfølgelig veldig glad for at de stilte opp med det tilbudet, sier Marit Skjerven, som er leder for vaksinasjon i avdelingen Smittevern i Nordre Follo kommune.

15. januar som mål

Alle grupper får oppfriskingsdose på vaksinesenteret, ikke hos fastlegen som tidligere. Er du over 45 år og ønsker oppfriskningsdose, kan du også bestille time på tre av apotekene i kommunen.

Ifølge Marit Skjerven har Nordre Follo kommune egen kapasitet til å vaksinere alle over 45 år og som har riktig intervall mellom dose to og tre (minst 20 uker) på kommunens vaksinasjonsstasjon på Ski Storsenter innen lørdag 15. januar, som er myndighetenes mål for den ovennevnte aldersgruppen.

For å nå dette målet har Nordre Follo allikevel inngått samarbeid med tre apotek:

  • Apotek 1 Ski Storsenter hadde oppstart i romjulen (to dager) og fortsetter fra 4. januar 2022.
  • Apotek 1 Kolbotn (i Sentrumsbygget i Kolbotnveien), med oppstart fra onsdag 5. januar 2022.
  • Vitus Apotek Ski, med oppstart fra torsdag 6. januar 2022.
  • Vitus Apotek Sofiemyr, med oppstart fra mandag 10. januar 2022.

– Foreløpig har vi kun inngått samarbeid med disse apotekene. Vi (kommunen) har en flott gjeng som arbeider på vaksinestasjonen og har allerede fylt opp nesten alle vaktene i januar, sier Marit Skjerven.

Hun understreker at apotekene vaksinerer kun med oppfriskningsdose og dette tilbudet gjelder kun de over 45 år. I

Ifølge kommunens hjemmeside kan også de som ønsker dose én og to bestille time på Apotek 1.

Alle registrerte fikk invitasjon

BESTILL BOOSTERDOSE: Alle som tilhører gruppen 45+, men også de andre gruppene som har riktig intervall mellom dose to og tre (minst 20 uker) kan registrere seg for å få boosterdose via Helseboka (via kommunens hjemmeside under "Koronavaksine") eller ringe kommunen på mobilnummeret 940 12 310.
BESTILL BOOSTERDOSE: Alle som tilhører gruppen 45+, men også de andre gruppene som har riktig intervall mellom dose to og tre (minst 20 uker) kan registrere seg for å få boosterdose via Helseboka (via kommunens hjemmeside under "Koronavaksine") eller ringe kommunen på mobilnummeret 940 12 310.

Totalt har Nordre Follo 26.643 innbyggere i gruppen 45+. Hittil har 25.865 av innbyggerne i denne gruppen fått dose én, mens 25.376 fått to doser.

Per i dag er totalt 23.813 av alle innbyggerne i gruppen 45+ registrert i Helseboka. Per søndag 26. desember fikk alle disse invitasjon til vaksinering med en boosterdose. Kommunen presiserer at innbyggerne som har fått sin første og andre vaksinedose hos fastlege melder seg fortløpende og er ikke en del av det sistnevnte tallet.

– Vi er avhengig av at de som tilhører gruppen 45+, men som har fått sine doser hos fastlege, registrerer seg nå i Helseboka via kommunens hjemmeside eller ringer oss på mobilnummeret 940 12 310, sier Skjerven.

Over 2.300 ledige timer

Hittil har kommunen satt boosterdose til kun 47 prosent eller 12.626 av innbyggerne på over 45 år.

– Per nå har 5.667 innbyggerne i gruppen 45+ fått avtaler om vaksinering med boosterdose. De som har fått avtale etter 15. januar har enten valgt det selv eller har for kort intervall mellom dose to og tre, sier Skjerven.

Hun sier at alle som ønsker boosterdose og som fyller kriterier for alder får tilbud.

– Vi har mange ledige timer den kommende uken og hadde over 300 ledige timer i går, onsdag 29. desember. Har man tilstrekkelig intervall på 20 uker, kan man flytte på den allerede tildelte datoen, men vi setter stor pris på at timen avlyses per telefon 940 12 310 (operativ mandag til fredag fra klokken 09:00 til 11:20 og fra klokken 12:00 til 15:00), understreker Skjerven.

Ifølge henne har kommunen nå lagt ut cirka 9.000 timer fram til 15. januar, og har fortsatt over 2.300 ledige timer.

– Vi setter opp flere timer ved behov. Vi har lang dag hver onsdag og vaksinerer da til klokken 19:30, sier Skjerven.

600 lærere og barnehageansatte

Ifølge kommunen ble cirka 1.100 innbyggere vaksinert med oppfriskningsdose i går, onsdag 29. desember. Cirka 600 av disse er lærere og barnehageansatte over 18 år.

Totalt har Nordre Follo kommune cirka 1.000 lærere og 700 barnehageansatte (assistenter, pedagogiske ledere og fagarbeidere) per i dag, ifølge kommunen.

Kun Pfizer på apotek

På grunn av begrenset areal kan apotekene kun vaksinere to til fire personer per time.

– Vi har derfor forsøkt å gjøre det enkelt for apotekene og distribuerer kun Pfizer til apotekene, sier Skjerven.

Det ovennevnte er også begrunnet i kapasiteten på apoteket siden Moderna-vaksine inneholder 20 til 22 doser i et glass.

Eget ansvar med timebooking

Husk at det ikke tilbys drop-in på apotekene.

– Vaksinering på apotek foregår på nesten samme måte som på kommunens vaksinasjonsstasjon på Ski Storsenter, bortsett fra at på apotek gjør samme person alle oppgaver slik som registrering, vaksinering og observasjon. De som får vaksinen på apotek er under observasjon i henholdsvis 20 eller 30 minutter, sier Skjerven.

Tilhører du gruppen 45+, kreves det kun booking av time til vaksinering av boosterdose. Dette kan gjøres i Helseboka, med registrering via lenken på kommunens hjemmeside under vaksinering.

– Foreløpig kan man bestille time kun på Apotek 1 på Ski Storsenter for vaksinering der fra mandag 4. januar. De andre apotekene har ikke ennå sine lenker klare, sier Skjerven.

Hun sier at mandag 3. januar vil kommunen endre overskriften på kommunens hjemmeside når det gjelder vaksinering på apotek, og da vil de legge inn lenke til de respektive apotekene som tilbyr vaksinering med boosterdose.

– Det er viktig at innbyggerne selv må ta ansvar for å bestille time med minimum 20 ukers intervall mellom andre og tredje dose. Innbyggere som booker for tidlig avtale vil bli avvist, men samtidig få hjelp til å booke time med riktig intervall, understreker Skjerven.

STATUS FOR VAKSINERING I NORDRE FOLLO: Sjekk status for din aldersgruppe.
STATUS FOR VAKSINERING I NORDRE FOLLO: Sjekk status for din aldersgruppe.
Powered by Labrador CMS