Kommunen har fortsatt ingen kontroll 

AVDEKKET OLJEUTSLIPP: Sent lørdag kveld 4. juli ble det oppdaget oljesøl i Tussetjern.

Lekkasje av hydraulikkolje fra Regnbuen Gjenvinning: Tussetjern stengt for bading inntil videre

Kommunen ble varslet om oljesøl i Tussetjern fredag ettermiddag, men på grunn av rutinesvikt har meldingene ikke nådd rett instans i kommunen før sent lørdag kveld. Søndag ettermiddag har kommunen fortsatt ingen kontroll på lekkasjen.

Publisert

Ifølge kommunen ble oljesølet oppdaget sent lørdag kveld 4. juli,  men det viser seg at kommunen ble varslet om dette allerede fredag ettermiddag.

VARSLET KOMMUNEN: Langhus Velforening fikk melding om oljesølet fredag ettermiddag og meldte det videre til kommunens miljøavdeling samme dag.

– Med forbehold om at dette er et oljesøl, reagerer jeg på at det tok over ett døgn før kommunen oppdaget lekkasjen i tjernet. Oljesøl skal man ikke kimse av, sier Trond Linnestad, som er leder i Langhus Velforening.

Ifølge ham ble oljesølet meldt inn til kommunen av velforeningen rundt klokken 15:00 fredag ettermiddag, og klokken 15.53 fikk de en brekfreftelse på at meldingen var mottatt av kommunen.

– Dekket nesten hele vannet

OLJESØLET: Slik så vannet ut i går kveld.

Lørdag ettermiddag ble oljesølet meldt inn av flere innbyggere.

"Det lå utover hele vannet og flere som skulle bade i ettermiddag snudde og dro hjem. Det er meldt inn til kommunen", skrev Vegard Aanonsen på Facebook-siden "Hva skjer på Langhus" lørdag 4. juli.

Aanonsen, som bor på Haugbro på Langhus, har Tussetjern som det nærmeste badestedet og bader der flere ganger i uken.

Da Aanonsen oppdaget oljesølet i tjernet rundt klokken 18:00 lørdag kveld, så det ikke ut som råolje, men mer som en tynn oljefilm.

– Det så ut til å dekke nesten hele vannet, så det må ha vært mye totalt sett, sier han.

      Tussetjern

  • Et idyllisk vann som ligger på grensen mellom gamle Oppegård og Ski kommuner.
  • Badeplassen, som har en liten sandstripe, svaberg og gress, eies av kommunen.
  • Kommunen tar prøver av vannet i badesesongen. Ifølge den siste prøven av badevannet, som ble tatt 25. juni 2020, ble vannkvaliteten kvalifisert som "mindre god". 
  • Husk at ved vanntemperaturer på over 20°C i ferskvann øker faren for svømmekløe i lokaliteter med forekomst av andefugler og ferskvannssnegl. Dette kan det ikke utføres analyser for. Vanlig anbefaling er å unngå å bade med åpne sår, samt å tørke seg godt med håndkle rett etter badet.

Beklager rutinesvikt

Det viser seg at rutinesvikt er årsaken til at meldingene om oljesølet ikke nådde rett instans i kommunen før sent lørdag kveld.

– Det beklager vi. Vi går nå gjennom hva som har som har skjedd og våre rutiner på dette, sier rådmann Gro Herheim.

Kommunen opplyste om oljesølet via hjemmesiden og Nordre Follo-appen  søndag formiddag. 

"Alle sentrale myndigheter er varslet og vi jobber nå sammen med å få oversikt over situasjonen", skrev kommunen i en pressemelding.

Søndag ettermiddag var brannvesenet og vaktlaget fra kommunen fortsatt på stedet til tross for et meget kraftig regnskyll.

Har ingen kontroll på lekkasjen ennå

I sosiale medier ble det tidligere i dag spekulert om at oljelekkasjen kunne stamme fra Fugleåsen næringsområde. Oljen kunne da ha rent ut i Tussetjern fra Vevelstadbekken.

Klokken 15.15 søndag ettermiddag kunne kommunen endelig opplyse om hvor lekkasjen kom fra.

Vi har nå identisert kilden. Lekkasjen kommer fra en hydraulikktank som tilhører Regnbuen Gjenvinning på Langhus, skriver kommunikasjonsansvarlig Silje Stavik i Nordre Follo kommune.

Omfanget til oljeutslippet er fortsatt ukjent, men det tas alle forholdsregler, ifølge pressemeldingen.

Råd fra kommuneoverlegen

Inntil kommunen har en bedre oversikt over omfanget til lekkasjen, frarådes det derfor å bade i Tussetjern.

Fungerende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann forteller at bading frarådes inntil videre. 

DRENERER TIL TUSSETJERNET: Tussetjernet er et idyllisk, lite tjern som ligger omtrent midt mellom Oppegård og Vevelstad stasjon, og drenerer til drikkevannskilden Gjersjøen. Kommunegrensen mellom tidligere Oppegård og Ski kommuner går midt i tjernet.

Har du badet i Tussetjern fredag og lørdag, og er urolig for når lekkasjen startet, har du sannsynligvis ikke blitt eksponert for store mengder. Men skulle du ha vært utsatt for oljesøl, bør du vaske deg med såpe og vann. Ved svelging av vann med oljesøl, vil det kunne gi ubehag i form av brekninger og oppkast/uvelhet. Da bør lege kontaktes, sier Biermann.

Bekymret for Gjersjøen

– Svært mange av de vannlevende fugleartene som hekker nedstrøms oljesølet vil være i fare.

Christian Pedersen, naturvernkontakt for Nordre Follo

Siden Tussetjern drenerer videre til Gjersjøen, er kommunen bekymret for en eventuell forurensning av Gjersjøen, som er en drikkevannskilde til cirka 40.000 mennesker.

"Tilrenning til Gjersjøen som er drikkevannskilde overvåkes nøye. Følgelig forventer vi ikke at drikkevannet med inntak på 36 meters dyp blir påvirket av oljeutslipp", skriver kommunen.

 

– Responstiden er katastrofal for fuglene

Dersom det er snakk om et reelt oljeutslipp i Tussetjern, kan dette få katastrofale følger for fuglelivet i tjernet og områdene rundt, mener Christian Pedersen i Norsk Ornitologisk Forening Oslo & Akershus.

Som naturvernkontakt for Nordre Follo er han svært bekymret for konsekvensene.

– Svært mange av de vannlevende fugleartene som hekker nedstrøms oljesølet vil være i fare. Ungene er nå klekket og de svømmer rundt, og fjærdrakten er derfor svært utsatt for oljesøl. Får de i olje i fjærdrakten, står det om livet. Nå haster det! sier Pedersen.

Videre sier han at nedbøren som kommer nå vil ytterligere spre oljesølet og ramme større og større områder.

– Hvis dette ble varslet fredag og handling skjer først nå, er responstiden katastrofal. Her må lenser på plass umiddelbart flere steder. Det må også til en omfattende opprydning. Hvis oljen havner i kantvegetasjonen, vil fuglene bli tilgriset gang etter gang når de søker tilflukt der, sier naturvernkontakten.

– Må underlegges gransking

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, slutter seg helt til det Christian Pedersen sier.

– Dette kan få katastrofale konsekvenser for fuglelivet hvis oljesølet sprer seg nedstrøms Tussebekken og ned i Slorene naturvernområde. Vi forventer at alle ressurser og tilgjengelige metoder settes inn for å forhindre dette, og at situasjonen overvåkes nøye i timene og dagene fremover, sier Memo.

Hun påpeker at faktum at det tok så lang tid fra varselet kom til aksjon ble iverksatt, må underlegges granskning.

–  Akutt forurensning som dette krever også umiddelbar respons, sier Memo.

Oppegård Avis oppdaterer saken fortløpende. Har du opplysninger eller bilder fra stedet, send en e-post til tips@oavis.no

Powered by Labrador CMS