ALKOLÅS: Slik kan en alkolås se ut. Hensikten er at kjøretøyet ikke kan startes uten at en godkjent pusteprøve avlegges.
ALKOLÅS: Slik kan en alkolås se ut. Hensikten er at kjøretøyet ikke kan startes uten at en godkjent pusteprøve avlegges.

Kan anmeldes

Dersom det avdekkes tilfeller hvor fører selv ikke avlegger godkjent pusteprøve, kan det anmeldes, opplyser Statens vegvesen.

Publisert

Hensikten med at kjøretøy skal ha alkolås er å forhindre alkoholpåvirket kjøring. I tilfellet Oppegård Avis har avdekket, legges det til rette for at det motsatte kan skje.

I verste fall kan det å blåse for noen andre, skjule en pusteprøve som inneholder rus. Statens vegvesen forteller at det derfor er svært viktig at alle som driver profesjonelt med transport, har strenge rutiner på dette området.

– Vi er kjent med at flere transportselskap har egne interne rutiner for klargjøring av kjøretøy før de settes i rute. Uavhengig av hvilke rutiner transportselskapene har internt, stiller forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv. § 6, krav om at den som reelt sett er fører av hvert enkelt kjøretøy må avgi godkjent pusteprøve på alkolåsen før kjøretøyet kan settes i bevegelse. Dette gjelder uavhengig av om noen i forbindelse med klargjøring av kjøretøyet har blåst i alkolåsen på et tidligere tidspunkt, begynner Shamaila Noreen fra avdelingen trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen.

Varsle politi ved mistanke

Hun vil ikke kommentere den spesifikke saken, men forteller på generell basis hva man bør gjøre i tilfeller hvor det avdekkes at noen andre enn sjåføren blåser i alkolåsen, eller det er mistanke om ruskjøring.

– Det er svært viktig at transportselskapene har rutiner som sikrer at den som rent faktisk skal føre kjøretøyet, selv avlegger godkjent pusteprøve før rutetransporten startes. Dersom det blir avdekket tilfeller av at fører selv ikke avlegger godkjent pusteprøve ved bruk av alkolåsen i kjøretøyet, eller i verste fall kjører i alkoholpåvirket tilstand, vil dette være brudd på vegtrafikklovens bestemmelser og som kan anmeldes. Ved konkret mistanke om kjøring i ruspåvirket kjøring, er det viktig å varsle politiet umiddelbart, skriver Noreen til Oppegård Avis.

Powered by Labrador CMS