ENGASJERT: Harald Lundstedt i FNF ( i midten), her fotogfrafert i forbindelse med en protest rundt mulig utbygging på Taraldrud, reiser spørsmål i forbindelse med Taraldrud igjen.
ENGASJERT: Harald Lundstedt i FNF ( i midten), her fotogfrafert i forbindelse med en protest rundt mulig utbygging på Taraldrud, reiser spørsmål i forbindelse med Taraldrud igjen.

– Kan vi stole på politikerne i Ski kommune?

Innsender ber om klare svar fra Arbeiderpartiet og Høyre i Ski i et par spørsmål rundt Taraldrud.

Publisert

Forum for natur og friluftsliv – Oppegård (FNF) utfordret i sommer politikere i Ski kommune til å svare på hvorfor befolkningen i Oppegård burde være glade for å få Politiets nasjonale beredskapssenter til Taraldrud.

Både daværende ordfører Tuva Moflag (Ap) og Anne Kristine Linnestad (H) uttalte at det var gledelig for hele området med flere arbeidsplasser, økt omsetning i nærbutikkene og på sikt økte skatteinntekter. Normalt ønsker vi alle arbeidsplasser velkommen, men det er lenge siden bilbaserte og sterkt støyende arbeidsplasser var ønskelig i Oppegård kommune.

Beredskapssenteret

Beredskapssenteret kommer til Taraldrud, og med det resultat at det i fremtiden blir mye mer støy for mange tusen mennesker. Stopp støyen- aksjonen fikk presset frem ekstra støyskjermingstiltak på skytebanene, og takk for det! Hvor mye støy det totalt blir vet vi først når beredskapssenteret starter sine daglige øvelser. Det er ikke mange i Oppegård og Bjørndal som ser frem til den dagen.

Les også: Ingen menneskerett å bo i Kolbotn sentrum

Det er også bestemt at det skal komme en motorcrossbane langs E6 mellom beredskapssenteret og bebyggelsen på Øvreskogen. Denne vil trolig brukes mest på kveldstid og helger, mens beredskapssenteret vil øve hovedsakelig på dagtid. Alt dette kan vi takke politikerne i Ski kommune for som bevisst har ønsket å bygge ned våre nærfriluftsområder, og alt har skjedd til tross for Oppegård kommunes sterke protester.

NB! Innlegget fortsetter under bildet!

HER LIGGER DET: Alunskiferdeponiet ligger på Taraldrud, ikke langt fra der hvor det nye beredskapssenteret skal bygges.
HER LIGGER DET: Alunskiferdeponiet ligger på Taraldrud, ikke langt fra der hvor det nye beredskapssenteret skal bygges.

Statusen

FNF har spurt politikere i Oppegård om statusen vedrørende døgnhvileplassen for trailere som Åsland Næringspark Eiendom A/S har laget en illustrasjon av, og som er avbildet i planbeskrivelsen til Politiets nasjonale beredskapssenter. Når beredskapssenteret bygges skal det legges en vannledning frem til Taraldrudkrysset, og hva er meningen med denne? Politikerne i Oppegård har her fått vage svar fra Ski så da tar FNF opp spørsmålet.

2008 ble det fra en interessegruppe med Terje Rønning fra Plan Øst i spissen gjort et forsøk på å få hele Taraldrudområde ut av Marka. Rådmannen i Ski kommune var imot og henviste til statlige føringer og at en slik utbygging ville få store negative konsekvenser for Oppegård kommune.

Les også: Ordførerne vil spise Nordby

Dette overså politikerne i Ski kommune og trumfet igjennom et vedtak for å få Taraldrudområdet ut av Marka, og en kan spørre hvorfor dette skjedde. Det ble sagt fra politisk hold at det var de eneste næringsområdene Ski kommune hadde til rådighet. Dette var feil da, og det er feil nå. Ved å lese igjennom avisoppslagene fra den gang har jeg trolig fått svaret.

Tribuner

For å få nødvendig politisk støtte betalte Terje Rønning 3.5 millioner kroner til tribuner på Ski stadion. Til ØB 9. april 2008 uttalte han at han ønsket å sponse idretten for å bygge opp en lokal profil og forventet og få en god vilje tilbake fra Ski kommune. Han så også for seg å bruke mer penger på den lokale idretten i fremtiden.

 Nærmere korrupsjon kommer man vel ikke, tribunen står der, og en kan spørre hva statusen på disse bindingene er i dag? Det er flere aktive politikere i Ski kommune i dag som var med den gangen.

Det at vi får både beredskapssenteret og motorcrossbanen i vårt nærmiljø kan altså være et resultat av at politikerne i Ski kommune har latt seg kjøpe?

FARGERIKT: Ofte ser bekken ved alunskiferdeponiet slik ut.
FARGERIKT: Ofte ser bekken ved alunskiferdeponiet slik ut.

Follorådet hadde nettopp vedtatt en felles bærekraftig arealutvikling som skulle styre utviklingen i tråd med rikspolitiske føringer. Disse føringene utelukker noen utvikling på Taraldrud, men her gikk altså Ski kommune imot sitt eget vedtak for å tilfredsstille en rundhåndet utbygger. Heldigvis lykkes ikke Ski kommune i å få Taraldrud ut av Marka.

NB! Innlegget fortsetter under bildet!

Største deponi

Follos største alunskiferdeponi, eller giftdeponi, ligger i Ski kommune rett syd for Taraldrudkrysset. Terje Rønning kjøpte deponiet, og har lenge arbeidet for å få anlagt en oppstillingsplass for trailere mot at det ryddes opp i deponiet. Om det er gitt lovnader om noe slikt etter hans pengebruk til tribunen på Ski stadion eller andre ting som han signaliserte vet jeg ikke, men her er det virkelig grunn til å spørre.

For friluftslivet vil beredskapssenteret og motorcrossbanen medføre store ulemper med støy og stygge visuelle barrierer langs en allerede støyende E6. Tross alt dette er- og blir- området det viktigste nærturområde for mange tusen mennesker. Med den befolkningsmengden som er forventet i Nordre Follo de nærmeste tiårene må disse nærområdene beskyttes for all videre utbygging.

PROTEST: Harald Lundstedt har i mange år engasjert seg i saken rundt alunskiferdeponiet på Taraldrud. Her er han fotografert i forbindelse med en protest mot utbygging på Taraldrud sammen med Eiler Rüsing, Anne Marit Færden, Einar Skillebekk, Sissel og Helge Jacobsen, Karl-Ola Løkkenhagen ,daværende ordfører ldri Eidem Løvaas og tidligere ordfører Tore Haugen.
PROTEST: Harald Lundstedt har i mange år engasjert seg i saken rundt alunskiferdeponiet på Taraldrud. Her er han fotografert i forbindelse med en protest mot utbygging på Taraldrud sammen med Eiler Rüsing, Anne Marit Færden, Einar Skillebekk, Sissel og Helge Jacobsen, Karl-Ola Løkkenhagen ,daværende ordfører ldri Eidem Løvaas og tidligere ordfører Tore Haugen.

Les også: Fortetting - uten motforestllinger?

Ski kommune har forbeholdt seg retten til å bygge ut ved Taraldrud frem til vi blir Nordre Follo kommune, fra da av skal markagrensen ligge fast. Nå vet vi kanskje grunnen til hvorfor dette var så viktig.

NB! Innlegget fortsetter under bildet!

Ønsker svar

På grunnlag av det ovennevnte ber jeg Ap og H i Ski kommune svare på følgende spørsmål:

  1. Finnes det fremdeles noen forpliktelser mellom Ski kommune og Terje Rønning- eller noen av hans samarbeidspartnere- som forplikter dere til å ødelegge området mer enn det som allerede er gjort?
  2. Kan partiene garantere at det ikke blir noen oppstillingsplass for trailere over alunskiferdeponiet på Taraldrud, og at Rønning blir pålagt og ryddet opp i deponiet snarest?
  3. Vil partiene respektere markagrensen?
  4. Vil Ski kommune etterleve den Regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus som Ski kommune har tilsluttet seg og som ble vedtatt i 2016?
  5. Vil Ski kommune straks stoppe alt videre samarbeid med Terje Rønning og alle hans firmaer?
  6. Dersom ikke dette skjer, hvordan kan innbyggerne i Nordre Follo ha tillit til at Ski kommunes politikere følger forventede etiske retningslinjer i sine beslutninger der Rønnings interesser er involvert?

Terje Rønning uttalte til ØB den gang at om Taraldrud ble omregulert til industriområde skulle det få Europas strengeste miljøkrav. Nå sitter han igjen med ansvaret for Follos største giftdeponi. FNF forventer at han også her tar sitt miljøansvar alvorlig og rydder opp snarest.

Da ser FNF frem til svarene fra politikerne i Ski.

Powered by Labrador CMS