MANGE PLANER: Det er fin fart i planene for den nye idrettshallen på Sofiemyr. Nå skal en gruppe fra KIL med Anita Tonne (innfelt) i spissen gi KILs innspill til anlegget.
MANGE PLANER: Det er fin fart i planene for den nye idrettshallen på Sofiemyr. Nå skal en gruppe fra KIL med Anita Tonne (innfelt) i spissen gi KILs innspill til anlegget.

Anleggskomité på plass for idrettshallprosjektet på Sofiemyr

KIL-representanter skal levere innspill til planene for bygging av Sofiemyrs nye idretts-storstue. Det er Anita Tonne som leder komitéen.

Publisert

Det er vedtatt bygget en ny storhall på Sofiemyr, og de neste fire årene skal det bygges, hugges, hakkes, støpes og til slutt reises og åpnes en ny, gigantisk idretts-storstue på Sofiemyr.

Derfor har KIL nå opprettet en egen anleggskomité, som skal levere KILs innspill til planer for bygging, utvikling, eierskap og drift av det nye anlegget.

Over 230 millioner kroner legges på bordet for en ny idrettshall og idrettspark.

PS! Saken fortsetter under bildet!

– Store investeringer

HER SKAL DET BYGGES: Det er i dette området at det nye anlegget skal bygges.
HER SKAL DET BYGGES: Det er i dette området at det nye anlegget skal bygges.

 Anleggskomiteen består av personer fra ulike idretter og med ulik bakgrunn.  I tillegg til komitéen, ønsker idrettslaget gjerne også innspill fra andre som måtte ha meninger om prosessen som snart skal starte.

– Bakgrunnen for anleggskomiteen er i hovedsak hentet fra kommunestyrevedtaket i juni 2016. Det er planlagt store investeringer i idrettsanlegg den nærmeste fireårs-perioden som følge av at Sofiemyrhallen med svømmehall skal rives, sier Tonne til kolbotnil.no.

LEDER GRUPPEN: Anita Tonne leder KILs anleggskomité som skal gi innspill til byggingen av den nye idrettsparken.
LEDER GRUPPEN: Anita Tonne leder KILs anleggskomité som skal gi innspill til byggingen av den nye idrettsparken.

– I første fase av prosjektet valgte vi å ikke sette ned en anleggsgruppe fordi det viktigste var å få i gang en god dialog med kommunen. Dette gjorde Styringsgruppen i KIL sammen med Idrettsrådet gjennom deltakelse i regelmessige arbeidsmøter hvor tema var den generelle anleggssituasjonen i kommunen og hvordan vi gjennom tettere samarbeid kan få mest mulig for minst mulig investering gitt de økonomiske utfordringene vi står overfor., fortsetter hun.

Enighet om riving av Sofiemyrhallen

Alle parter er enige om at Sofiemyrhallen må rives, og at kapasiteten må økes.

– Derfor er det nå viktig at vi har en gruppe mennesker med bred erfaring representert på tvers av de ulike idrettene som raskt kan respondere etter hvert som planene konkretiserer og prioriteringer må gjøres. Vi har allerede behandlet sentrumsplanen og vi har fått gjennomslag for våre syn i idrettsrådet. Det neste er de nye anleggene i idrettsparken, sier Tonne.

SKAL RIVES: Sofiemyrhallen synger på siste versjet, og den gamle, slitte hallen får snart hvile i fred.
SKAL RIVES: Sofiemyrhallen synger på siste versjet, og den gamle, slitte hallen får snart hvile i fred.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Spent

Hun forteller at komiteen forbereder seg på å gi innspill til en områderegulering som innbefatter Sofiemyr idrettspark. Området går fra Tømteveien i Syd til og med Sofiemyr stadion i Nord. Reguleringsplanen for Sofiemyr Idrettspark skal inkludere hele Sofiemyr Crossover og svømmehall. Sofiemyr Crossover er erstatningen for dagens Sofiemyr idrettshall. Det er mulig å lese mer om vedtak og planer på kommunens hjemmeside.

 – Det blir veldig spennende å se hva vi får til. Idrettens utgangspunkt er at vi ønsker å ta ansvar for bygging av det nye anlegget i kommunen men så langt ser det ut til at det blir kommunen som skal gjøre dette, sier Tonne. 

– Signalet er imidlertid at dersom vi kan få med private investorer som kan bidra til å bygge å drifte anlegget kan vi få til dette. Vi jobber derfor for tiden med å finne investorer som kan bidra i anlegget, tilfører hun.

Powered by Labrador CMS