DEBATT

INN I DEBATTEN: Rektor Anne Hodne Endal ved Kolbotn skole ved siden av paviljongen fra 1959. Dette var en av bygningene som ble revet da byggearbeidene til den nye skolen startet. Dette bildet er fra 2017.
INN I DEBATTEN: Rektor Anne Hodne Endal ved Kolbotn skole ved siden av paviljongen fra 1959. Dette var en av bygningene som ble revet da byggearbeidene til den nye skolen startet. Dette bildet er fra 2017.

La Kolbotn skole forbli en barneskole

Kolbotn skole er en Vi-skole, skriver tidligere rektor i dette debattinnlegget.

Publisert

10 år er snart gått siden planlegging av nye Kolbotn skole kom i gang.

Allerede i 2013 var prosessen kommet så langt at rektor stilte på byggemøter, pedagogisk redegjørelse for skolen ble skrevet, romplaner ble utarbeidet, personalet kom med sine første innspill og foreldre og elever ble informert. Skolen skulle stå ferdig til skoleåret startet i 2017. Mange arbeidstimer var nedlagt i dette arbeidet allerede.

Så ble det brått slutt! Nå skulle det utarbeides ny skolebruksplan for alle skolene i Oppegård. To rektorer satt i arbeidsgruppen. Nye møter, mye tid og krefter brukt.

Konklusjonen ble den samme: Nye Kolbotn skole må bygges først. Skolen er nedslitt og har ikke plass til alle sine elever. Endelig!

Planleggingsarbeidet kommer i gang igjen med medvirkning på alle nivå! Elever, personalet og foreldre får eierskap til Kolbotn nye skole. Skolen flyttes til midlertidig skole i Solkollen mens byggingen settes i gang. Enormt mye arbeid nedlagt enda en gang.

Nå er det bare ni måneder til skolen flytter inn. Finn gode løsninger for bruk av overskytende rom, men la nye Kolbotn skole forbli en barneskole.

Kolbotn skole – Vi-skolen.

Powered by Labrador CMS