Illustrasjonsbilde: Høyås bo- og rehabiliteringssenter
Illustrasjonsbilde: Høyås bo- og rehabiliteringssenter

– Oppsøk legehjelp så snart som mulig

Opplever du bivirkninger etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i løpet av de siste 14 dagene?

Publisert Sist oppdatert

– Personer som har fått AstraZeneca vaksinen og opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger), må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig, skrev Nordre Follo kommune i en pressemelding søndag 14. mars.

FHI skriver på sin hjemmeside at bivirkninger i form av hudblødninger er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.

Kommunen oppfordrer alle til å melde bivirkninger etter vaksinering via helsenorge.no, men minner også på at som privatperson er det viktig at du tar kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.

Her finner du lenken til skjema for å melde bivirkninger etter vaksinering (for privatpersoner).

Har fått 1320 enkeltdoser

AstraZenecas vaksine er den tredje i rekken som fikk godkjenning til bruk i EU og Norge. Lite dokumentasjon på effekt blant eldre personer har gjort at flere land har valgt å kun gi vaksinen til personer under 65 år, deriblant Sverige. Flere land, blant annet Sveits sa at de ikke ønsket å bruke vaksinen i det hele tatt.

AstraZeneca-vaksinen ble nylig godkjent til bruk for personer over 65 år, og fra denne uken (uke elleve) skulle Nordre Follo tilby denne vaksinen også til innbyggerne i risikogruppe tre (75 til 84 år).

I perioden fra uke syv til uke ti fikk Nordre Follo kommune til sammen 120 hetteglass eller 1320 enkeltdoser (elleve doser per hetteglass) med denne vaksinen, hvorav 20 ikke er brukt.

– I tillegg er noen få av vaksinedosene som er sendt til fastlegene ikke satt, skriver kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Totalt 1100 personer fikk første dose

Cirka 1100 personer (100 hetteglass) har fått første dose med AstraZeneca. Ingen personer har blitt fullvaksinert med AstraZeneca ennå . Det skal gå ni til tolv uker mellom dose én og to.

Kommunen viser til følgende fordeling av de 1100 dosene:

  • Cirka 539 enkeltdoser gikk til til helsepersonell. Disse ble vaksinert av kommunen.
  • 561 enkeltdoser (tilsvarer 51 hetteglass) gikk til risikogruppe fem (55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander). Disse ble vaksinert hos fastlegene. De fleste av disse dosene ble satt, men noen få fastlegekontorer har ikke satt alle vaksinene. Hvor mange vaksiner dette gjelder har kommuneoverlegen ikke etterspurt ennå.

Stanset bruk av AstraZeneca torsdag ettermiddag

20 av av de totalt 120 hetteglassene med AstraZeneca har ikke blitt benyttet.

Kommunen skriver at de skulle bruke disse vaksinene i kommunens vaksinasjonslokaler tirsdag 16. mars, men torsdag 11. mars ble vaksinering med AstraZeneca satt på pause i hele Norge etter at Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket opplyste om bivirkninger knyttet til blodpropp registrert i Danmark og andre europeiske land.

440 av 1100 ble vaksinert forrige uke

40 av de 100 hetteglassene (tilsvarer 440 vaksinedoser) ble levert til Nordre Follo i uke ti. Rundt 300 personer i risikogruppe fem (55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander) fikk dose én forrige uke, til og med på torsdag da det ble besluttet å stanse vaksinering med AstraZeneca i Norge.

– Vi fikk 40 hetteglass (tilsvarer 440 enkeltdoser) med AstraZeneca-vaksine forrige uke. 32 av hetteglassene (tilsvarer 352 doser) ble sendt til fastlegene for å gis til risikogruppe fem, og åtte hetteglass (tilsvarer 88 doser) ble gitt til helsepersonell, skriver kommuneoverlegen.

Hun sier at de fleste av de 352 dosene til risikogruppen fem ble satt, men noen få fastlegekontorer har ikke satt alle vaksinene ennå.

– Hvor mange vaksiner dette gjelder har jeg ikke etterspurt ennå, sier Myhrvold.

Hun sier at de ubrukte vaksinene blir oppbevart på vaksinasjonsstedet inntil videre.

Hjerneslag og blodpropp i lungene

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har som følge de meldte bivirkningene iverksatt undersøkelser av AstraZeneca-vaksinen. Foreløpig er det ikke kommet noen konklusjon fra EMA, men Norge har siden torsdag ettermiddag stanset utsendelsen av AstraZeneca-vaksinen til kommunene.

FHI og Legemiddelverket har satt i gang egne analyser for å undersøke sammenhengen mellom vaksinen og ulike former for blodpropp, for eksempel hjerneslag og blodpropp i lungene. Disse analysene vil ta tid, ifølge FHI.

Legemiddelverket vil nå se ekstra nøye på meldinger om blodpropp og blødninger for samtlige koronavaksiner. Helsepersonell som mistenker bivirkninger etter vaksinering bes om å melde snarest mulig.

Dødsfall og tre andre alvorlige tilfeller

Fredag ble det meldt om et uventet dødsfall i Tynset som følge av hjerneblødning etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

Dagen etter mottok FHI og Legemiddelverket ytterligere tre meldinger om alvorlige tilfeller av blodpropp eller hjerneblødning hos yngre personer som hadde fått AstraZeneca-vaksinen. De tre tilfellene gjaldt helsearbeiderne fra Helse sør-øst.

Helsemyndighetene undersøker om det er en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen og spesielle blodpropp-tilfeller. Det er ikke konkludert om det er en sammenheng.

"Felles for disse pasientene var at de hadde hatt nedsatt antall blodplater i blodet. Blodpropp og påfølgende hjerneblødning er en sjelden tilstand", skriver FHI.

Etter meldingene om blodpropp og hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) hos yngre personer etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen, ble det sendt ny pressemelding lørdag 13. mars:

Legemiddelverket ber personer som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart.

Blodpropp hos enda en helsearbeider

Mandag 13. mars kom enda en ny melding om alvorlige bivirkninger som kan knyttes til koronavaksineringen med AstraZeneca.

En helsearbeider som har fått AstraZeneca-vaksinen er nå innlagt på Sørlandet sykehus med blodpropp, melder avisen Fædrelandsvennen.

– Det er cirka 25 personer som har vært i kontakt med oss med bekymring og mistanke om hudblødninger. Alle har blitt sendt hjem igjen, utenom en. Den ene har blodpropp og en lett reduksjon i antall blodplater, sier Susanne Hernes, fagdirektør ved Sørlandet sykehus til den ovennevnte avisen.

Én helsearbeider under 50 år døde etter vaksinering

Klokken 14:00 fredag ettermiddag har Statens legemiddelverk holdt en pressekonferanse og snakket om bivirkningsmeldingene de hadde fått.

De siste dagene har Statens Legemiddelverk mottatt omtrent tusen nye bivirkningsmeldinger.

– Vi jobber med å gå gjennom og se på de mest alvorlige først. Flesteparten er forbigående bivirkninger, som feber og svimmelhet, går som regel over etter to-tre dager. Vi har ikke fått flere meldinger om alvorlige tilfeller, sier Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk under pressekonferansen.

Under pressekonferansen ble det informert at en av de tre helsearbeiderne som ble innlagt på sykehus etter å ha fått AstraZeneneca-vaksinen, døde på Rikshospitalet søndag 14. mars etter to døgn på sykehuset. Pasienten var under 50 år og var frisk fra før. Tilstanden til de to andre helsearbeiderne fra Helse sør-øst er uavklart.

Powered by Labrador CMS