VA-PROSJEKTET PÅ BÅLERUD

DEKKES AV ALLE KOMMUNENS ABONNENTER: Etableringskostnadene ved å opparbeide kommunal vann- og avløpsløsning på Bålerud og langs Bunnefjorden til Oslos grense var estimert til 47 millioner kroner i 2014 og skulle dekkes av de rundt 150 abonnentene i de berørte områdene. I 2018 ble dette vedtaket endret. Investeringskostnadene, som har nå økt til 170 millioner kroner, skal dekkes av alle kommunens abonnenter.

Sprakk med 123 millioner kroner

Kostnaden for det pågående VA-prosjektet på Bålerud har økt fra de opprinnelige 47 millioner kroner til 170 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Kommunen jobber fremdeles med å legge et kommunalt vann- og avløpsanlegg fra Oslos grense frem til Bålerud-området på Svartskog.

Kort om prosjektet:

 • Oppegård kommunestyre vedtok 17. november 2014 at det skulle legges et kommunalt vann- og avløpsanlegg fra Oslo grense frem til Bålerud-området på Svartskog.
 • Vedtaket la til grunn at det kommunale anlegget skulle finansieres av de som knyttet seg til, men dette har i senere vedtak blitt omgjort til at anlegget skal finansieres av alle vann- og avløpsabonnenter i Nordre Follo.
 • Da kostnadsrammen ble vedtatt i 2014, var det COWIs rapport som la til grunn at beløpet på 47 millioner kroner hadde en usikkerhet på pluss/minus 20 prosent. Underestimering av kostnadsberegningen ble tydelig ganske tidlig i anleggsfasen.
 • Kostnaden for det pågående prosjektet har foreløpig økt fra de opprinnelige 47 millioner kroner til 170 millioner kroner (mva kommer i tillegg til beløpene).

Da kommunestyret for ett år siden fikk en orientering om den økonomiske statusen og fremdriften i det ovennevnte VA-prosjektet, var totalkostnaden økt fra den opprinnelige kostnadsrammen (fra 2014) på 47 millioner kroner til 163,2 millioner kroner (merverdiavgift er ikke medregnet). Det ble da i tillegg anbefalt å legge inn en usikkerhetsavsetning på 6,8 millioner kroner.

Totalbeløpet på 170 millioner kroner betyr en kostnadsøkning på cirka 262 prosent siden 2014, tilsvarende en budsjettsprekk på rekordhøye 123 millioner kroner.

Les også: VA-prosjektet på Svartskog sprakk med 79 millioner kroner

Ingen nye budsjettsprekker

I kommunestyremøtet 1. juni 2022 ble det orientert om en ny status for det ovennevnte prosjektet.

– Jeg sitter ikke med opplysninger som skulle tilsi høyere kostnader enn det som tidligere var politisk kommunisert, sier avdelingsleder Stig Bell for Vann og avløp, plan og prosjekt i Nordre Follo.

Ifølge ham er prosjektet forventet sluttført i løpet av det første halvåret i 2023.

– Det jobbes for tiden i Svartskogveien og Framveien. Planen er å få asfaltert ned til krysset Svartskogveien/ Linnekastveien før sommeren 2022. Deretter vil det jobbes videre i Linnekastveien og Framveien utover høsten, sier Bell.

Les også: Fra 69 til 87,5 millioner kroner

Les også: VA-gebyrene vil øke ytterligere

De kommunale byggesmellene

 • Den enorme budsjettoverskridelsen i prosjektet med den 200 lange kulverten i Liaveien på Kolbotn har irritert mange innbyggere.
 • Den andre store budsjettsprekken Oppegård Avis kjenner til må være Kolben-prosjektet med sine 39 millioner kroner over budsjettet (kostet rundt 214 millioner til slutt).
 • De siste årene har kommunen hatt flere andre prosjekter med budsjettsprekk på flere millioner kroner (blant annet Pyramiden og prosjektet på Høyås).
 • Kolbotn skole sprakk med 88 millioner kroner.
 • VA-prosjektet på Bålerud har en foreløpig budsjettsprekk på hele 123 millioner kroner (fra de opprinnelige 47 millioner kroner i 2014 til 170 millioner + mva).
 • Nordre Follo rådhus og rådhusfunksjoner i Ski sentrum hadde en budsjettsprekk på 6,4 millioner kroner (fra 44 millioner kroner til 50,4 millioner kroner) ekskl. mva.
 • Kostnadene med ombyggingen av Gamle Oppegård rådhus har økt fra de opprinnelige 69 millioner kroner, som ble bevilget til kun tre av de totalt fem etasjer, til de foreløpige 87,5 millioner kroner for å kunne ferdigstille ombyggingen av hele bygningen.
Powered by Labrador CMS