«STORE TANKER PÅ LITEN PLASS»: Skissen viser at det er lagt vekt på åpenhet, god kommunikasjon på tvers av togsporet og direkte tilknytning via en ny undergang som skal bygges mellom stasjonsbygningen og Kolben, for å koble Nedre Torg med stasjonsområdet og Sentrumsgården.
«STORE TANKER PÅ LITEN PLASS»: Skissen viser at det er lagt vekt på åpenhet, god kommunikasjon på tvers av togsporet og direkte tilknytning via en ny undergang som skal bygges mellom stasjonsbygningen og Kolben, for å koble Nedre Torg med stasjonsområdet og Sentrumsgården.

Venter på nytt forslag

Detaljreguleringen for ny Kolbotn stasjon kommer trolig på plass før sommeren, men byggestarten må vi vente på i minst fem år.

Publisert

– Kolbotn stasjon er navet i sentrum. Det er viktig at prosjektet rundt stasjonen løses på en god måte og at det ikke blir forsinket ytterligere fordi flere andre prosjekter i sentrum avhenger av det, sier fagleder for planavdelingen i Oppegård kommune, Anne Holten (59).

Hun sier Bane NOR har jobbet med detaljreguleringen for den nye Kolbotn stasjon i lang tid.

Skal sendes inn før jul

– Planforslaget som Bane NOR har sendt inn, er ikke komplett. I mai sendte vi et brev om mangler som de må gå gjennom. I etterkant av brevet har vi også hatt en dialog med Bane NOR og avventer nå et revidert planforslag fra dem, sier Holten.

Hun forklarer at kommunen ville løse ting på en annen måte enn det Bane NOR opprinnelig hadde foreslått, og at det derfor ble etablert et skisseprosjekt for å se på løsninger sammen med Bane NOR, Statens vegvesen og Ruter.

– Bane NOR har ambisjoner om å sende inn revidert planforslag før jul. Det betyr førstegangsbehandling av saken på nyåret. Etterpå skal saken på høring i minst seks uker. Dette gir mulighet for endelig vedtak før sommeren 2019, men byggestarten vil være først i 2023, sier Holten.

Skisseprosjektet

Hovedbildet i saken er hentet fra skisseprosjektet for den nye stasjonen, utarbeidet av kommunen i mars.

Prosjektet heter «Store tanker på liten plass» og skal vise et forslag til ny utforming av stasjonen som kan danne bakgrunn for etterfølgende detaljregulering.

Skissen viser at det er lagt vekt på åpenhet, god kommunikasjon på tvers av togsporet og direkte tilknytning via en ny undergang som skal bygges mellom stasjonsbygningen og Kolben, for å koble Nedre Torg med stasjonsområdet og Sentrumsgården (red. anm.: Sentrumsbygget i Kolbotnveien som planlegges revet og erstattet med en ny bygning for handel, service og bolig).

Usikker fremtid

I dag har Kolbotn stasjon tre spor. Oppgraderingen av stasjonen omfatter blant annet at midtsporet fjernes og at et nytt vendespor etableres enten på Rosenholm eller på Myrvoll.

Både stasjonbygningen og det tilhørende godshuset er regulert til bevaring i områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Stasjonsbygningen forblir på samme plass.

Fremtiden til godshuset er imidlertid usikker. I vedtaket til sentrumsplanen tillattes det flyttet innenfor avsatte hensynssone mens verken kommunen eller Bane NOR har planer om å bevare det.

«Bruk av godshuset til sykkelhotell ble diskutert med Oppegård kommune i forbindelse med bygging av sykkelhotell. Det ble konkludert med at godshuset var for lite og lite egnet for oppgaven. Ytterligere ombygging og flytting vil ytterligere redusere den historiske autensiteten bygget har. Godshuset inngår derfor verken i planforslaget eller i forslaget «Store tanker på liten plass. Oppegård kommunes eget arbeid med sykkelhotell inkluderte heller ikke bruk av godshuset», skriver prosjektleder Helge Hatland i Bane NOR.

Les også: Kolbotn får sykkelhotell til våren

Powered by Labrador CMS