Barnetrygd i Oppegård

UKENS DEBATTINNLEGG: Signer av Synnøve Kronen Snyen (SV).
UKENS DEBATTINNLEGG: Signer av Synnøve Kronen Snyen (SV).

– Alle burde ha rett på barnetrygd

Oppegård kommune må slutte å ta barnetrygden fra familier på sosialhjelp!

Publisert Sist oppdatert

100.000 barn bor nå i fattige familier i Norge. Barn som vokser opp i fattigdom har større risiko enn andre for å falle utenfor.

Mange barn har ikke mulighet til å delta på de samme tingene som sine klassekamerater. De har større sannsynlighet for å bo trangt, for å slite på skolen og for ikke ha råd til være med på fritidsaktiviteter.

Dette er ikke bare et problem for den enkelte, men for hele samfunnet.

Opp til kommunene å avgjøre

I dag er det opp til kommunene å avgjøre om de vil regne med barnetrygd som inntekt i utregning av sosialhjelpsstønad.

De kommunene som regner med barnetrygden som inntekt utbetaler et lavere beløp i sosialhjelpsstønad.

Effekten er da at den egentlig universelle goden, barnetrygd, blir omvendt behovsprøvd; altså at de som trenger den mest ikke får den. I Oppegård er det dessverre slik.

Gjelder 270 barn i Oppegård

I Oppegård har vi 270 barn som bor i familier som mottar sosialhjelp, og får dermed ikke barnetrygd sånn som alle andre.

Oppegård tjener flere millioner kroner i året ved å ta fra de fattigste familiene barnetrygden. Det er en urettferdighet vi må rydde opp i!

Dermed er det sånn at de som har minst straffes økonomisk for å ha fått barnetrygd.

Kommunen får inntekten, ikke barna

Vi i SV er veldig glade for at KrF har fått gjennomslag på Stortinget for å for første gang på 20 år øke barnetrygden.

Men med den praksisen som er i Oppegård kommune så kan dette i realiteten bety økte inntekter for kommunen så lenge vi trekker fra barnetrygden i utregningen av sosialhjelp.

Det er ikke derfor barnetrygden skal økes, det er for å bekjempe barnefattigdom!

SV har i Ski har fått gjennomslag for at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp. Oppegård bør følge etter!

 

Les også: – Vi kan alle havne utenfor

Hold barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp

Kommunestyrene i Ski og Oppegård har vedtatt at Nordre Follo skal bli landets beste oppvekstkommune. Da må vi gjøre noe med den økende barnefattigdommen.

Derfor utfordrer vi i SV alle de andre partiene i kommunestyret i Oppegård til å være med på vårt forslag om at kommunen må slutte å gjøre de fattigste enda fattigere fordi kommunen stikker av med barnetrygden deres.