FIKK BARNEHAGEPLASS: Joakim Moskvil (10 måneder) fra Sofiemyr gleder seg til å begynne i Holberg barnehage i september. Her er han sammen med sin mor, Frida Sundsrud (38).
FIKK BARNEHAGEPLASS: Joakim Moskvil (10 måneder) fra Sofiemyr gleder seg til å begynne i Holberg barnehage i september. Her er han sammen med sin mor, Frida Sundsrud (38).

Full barnehagedekning

Joakim Moskvil (10 måneder) fra Sofiemyr er en av de 307 barna som har fått barnehageplass til høsten.

Publisert

– Vi er veldig glad for at Joakim fikk ønsket barnehageplass, sier tobarnsmor Frida Helene Moskvil (38).

Den yngste sønnen hennes, Joakim, fyller ett år den 17. august og begynner i Holberg barnehage i september.

Oppstart fra august

Alle barn som er bosatt i kommunen og fyller ett år innen utgangen av november har lovfestet rett ved hovedopptaket, ifølge kommunalsjef Monica Lysebo.

– Alle søkere med lovfestet rett, og yngre søkere, som ønsket plass senest i november fikk tildelt plass, sier Lysebo.

Søknadsfristen for hovedopptaket var 1. mars 2018. I hovedopptaket ble alle søknader med ønsket oppstart i august, september, oktober og november behandlet.

Les også: Om ett år skal barna boltre seg her

399 søknader

Ifølge kommunalsjefen fikk kommunen 399 søknader til barnehageplass i kommunale og private barnehager. 319 av disse var nye søkere og 87 søkere ønsket å bytte barnehage.

– Av de 312 nye søkerne fikk 307 tildelt plass. De øvrige fem søkerne har ikke bostedsadresse i Oppegård kommune, sier Lysebo.

I alt fikk 59 søkere innvilget bytte av barnehage. De øvrige 28 beholder sin nåværende barnehageplass, og står på venteliste for behandling ved supplerende opptak, ifølge Lysebo.

Fikk ni klager

Kommunen har mottatt ni klager på avslag på søknader om opptak i kommunale og private barnehager ved hovedopptak.

– Alle klagerne har fått brev med begrunnelser på hvorfor de ikke har fått tildelt første eller andre ønske av prioriterte barnehager. Søkerne kan stå på venteliste og bli behandlet på nytt ved supplerende opptak hvis det blir ledige plasser i omsøkte barnehager, sier Lysebo.

Fikk ikke medhold

I Oppegård kommune er det formannskapet som er klageinstansen i slike saker.

Rådmannen skrev i sin innstilling til formannskapet at han ikke kunne se grunnlag for omgjøring av administrasjonens vedtak ut fra de opplysningene de hadde fått, og anbefalte at klagerne ikke skulle gis medhold.

Begrunnelse for at klagerne ikke har fått tilbud i prioriterte barnehager er, ifølge Lysebo, at antall søkere til disse barnehagene var høyere enn antall ledige plasser til fordeling, samt at søkere som er tildelt plasser ved de aktuelle barnehagene hadde vært høyere prioritert i henhold til opptakskriteriene i vedtektene.

Formannskapet behandlet saken onsdag 13. juni. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Powered by Labrador CMS