LEVERING: George Bernhard Antonsen Lundberg følger datteren Camilla (2) til Holberg barnehage på Sofiemyr. Når de nye vedtektene for barnehagene i Nordre Follo er behandlet, kan feriestengingen bli utvidet fra to til tre uker fra neste år.
LEVERING: George Bernhard Antonsen Lundberg følger datteren Camilla (2) til Holberg barnehage på Sofiemyr. Når de nye vedtektene for barnehagene i Nordre Follo er behandlet, kan feriestengingen bli utvidet fra to til tre uker fra neste år.

– Blir feriestengningen i barnehagene utvidet, er det å gå baklengs inn i fremtiden

Foreldre er bekymret for at sommerstengingen av kommunale barnehager kan bli utvidet fra to til tre uker.

Publisert

I vedtektene for kommunale barnehager i Oppegård er de to midterste ukene i juli avsatt til ferie, og barnehagene er stengt. I Ski holder barnehagene stengt i tre uker, ifølge kommunens vedtekter.

I tillegg er barnehagene stengt onsdag før skjærtorsdag. I Oppegård har barnehagene i dag åpent frem til klokken 12 den dagen.

Bekymret

– Jeg ser ingen grunn til at Oppegård må tilpasse seg Ski i denne saken, selv om vi blir én kommune fra nyttår.

George Bernhard Antonsen Lundberg, småbarnspappa

George Bernhard Antonsen Lundberg er en av flere foreldre som nå er bekymret på grunn av informasjon som er sendt ut. Han har to barn på to og tre år som går i Holberg barnehage på Sofiemyr. I årsplanen for denne barnehagen er det skrevet følgende om åpningstider: «Det er foreslått endring i vedtektene slik at barnehagen fra 2020 kan bli stengt i tre uker i juli (uke 28, 29 og 30) og holde stengt onsdag før skjærtorsdag.» Informasjonen er så godt som den samme som inntil nylig har stått på hjemmesidene til Oppegård kommune.

– Dette er jeg redd vil skape utfordringer for mange småbarnsforeldre dersom det blir vedtatt. Personlig jobber jeg turnus, og kan få sommerferie i nærheten av fellesferien cirka hvert tredje år. Jeg tror ikke dette gjelder bare turnusyrker. Det finnes mange som ikke kan styre ferien så mye at de kan ta fri tre uker sammenhengende midt på sommeren, sier Lundberg.

Underskriftsaksjon

Nå ønsker han å spre bevissthet rundt denne saken.

– Jeg ser ingen grunn til at Oppegård må tilpasse seg Ski i denne saken, selv om vi blir én kommune fra nyttår. Blir ordningen som skisseres vedtatt, fører det til at mange blir bundet på hender og føtter for når de skal ta ut ferien. Ikke bare barnefamiliene, men dette vil også gjelde de som jobber i barnehagene.

– Samfunnet går generelt mot mer utvidede åpningstider og forventet fleksibilitet hos både arbeidstaker og arbeidsgiver. Blir feriestengningen i barnehagene utvidet, er det å gå baklengs inn i fremtiden.

Som en del av engasjementet har Lundberg også satt i gang en underskriftsaksjon.

– Jeg er ikke så veldig politisk engasjert, men jeg har laget en underskriftskampanje som forhåpentligvis kan spre bevissthet om saken.

Lundberg oppfordrer folk som ikke ønsker et redusert tilbud i kommunen til å skrive under.

– Ettersom de politiske prosessene i denne saken fremstår uoversiktlige, er målsetningen med underskriftskampanjen å unngå at endringen blir vedtatt, fremfor å måtte kjempe for å få endret vedtaket i ettertid.

SKAL BEHANDLES: – Endelig politisk beslutning forventes ikke før februar 2020, sier kommunalsjef Sten Tore Svennes.
SKAL BEHANDLES: – Endelig politisk beslutning forventes ikke før februar 2020, sier kommunalsjef Sten Tore Svennes.

Fjernet informasjon

Inntil Oppegård Avis begynte å jobbe med denne saken, var det også informert om den mulige utvidelsen på nettsidene til Oppegård kommune.

– Dette er en sak som henger sammen med at det skal lages nye vedtekter for barnehagene i Nordre Follo. Vedtektene sier noe om ferier, åpningstider etc. Det nye kommunestyret skal ta stilling til forslag til vedtekter som skal sendes ut til ekstern høring. Endelig politisk beslutning forventes ikke før februar 2020, sier kommunalsjef Sten Tore Svennes.

– Hva ligger i ekstern høring? Er det da åpent for at alle kan sende inn høringsuttalelser?

– Ja, det betyr at alle skal kunne gi innspill, sier Svennes.

Etter at Oppegård Avis tok kontakt med kommunen om saken, er informasjonen om at feriestengningen kan bli utvidet, blitt fjernet fra nettsidene.

– Det er gjort i beste mening for å informere om noe som kan kunne komme, men vi ser at det ikke er riktig å legge det ut når forslaget til vedtekter skal på ekstern høring og behandles politisk, skriver kommunikasjonsrådgiver Silje Johanne Stavik i en e-post.

Powered by Labrador CMS