KREVER TILTAK: Kommunestyrepolitiker Paal Sjøvall (Sp) sier han har blitt oppringt av bekymrede foreldre og lærere som ber kommunen om å stenge skoler og barnehager.

– Nordre Follo bør sterkt vurdere å stenge skoler og barnehager snarest

Paal Sjøvall (Sp) er bekymret for de rekordhøye smittetallene som preger lokalsamfunnet kun halvannen uke før jul. Han mener stenging av barnehager og skoler i to dager bør iverksattes som tiltak. Kommuneoverlegen er kritisk til forslaget.

Publisert Sist oppdatert

– Nordre Follo bør sterkt vurdere å stenge skoler og barnehager snarest, sier Paal Sjøvall.

Den lokale Sp-politikeren mener at dette tiltaket ikke er vurdert godt nok i vår kommune, og særlig med tanke på at årets største høytid nærmer seg med store skritt.

Ifølge Sjøvall har han blitt oppringt av bekymrede foreldre og lærere som ber kommunen om å stenge skoler og barnehager for å redusere smittespredningen.

– Rundt 30 prosent av de påviste smittetilfellene de siste to ukene er registrert hos barn og unge på fem til 14 år. Det er innført tiltak med massetesting fra 5. til 10. trinn, men ikke hos yngre barn. Det er også slik at uvaksinerte barn smitter videre, også den voksne befolkningen. Smittesporing er også begrenset, også med tanke på et stort press på kommunens eneste testsenter og vanskelig tilgang til hurtigtestene, sier Sjøvall.

Les også: Antar utbredt omikronsmitte i Nordre Follo

Ikke anbefalt per i dag

Stenging av skoler og barnehager er ikke anbefalt som tiltak i Nordre Follo per i dag. Etter påvist omikronsmitte hos én innbygger ble det besluttet å innføre gult nivå etter trafikklysmodellen på videregående skoler i Nordre Follo, med oppstart fra i dag.

Ifølge kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold gjør kommunen en fortløpende vurdering av om gult nivå også i barnehager og grunnskoler er forholdsmessig.

Kommunestyret har møtet førstkommende onsdag, men ved behov for akutte tiltak kan møtet skje allerede i kveld.

– Teoretisk kan kommunestyret kalle sammen til et møte i ettermiddag og fatte vedtak gjeldende fra i morgen, sier kommuneoverlegen.

Stenging i to dager

Sjøvall sier stenging av grunnskoler og barnehager i et par dager er et billig og genialt smitteverntiltak.

– Stengte barnehager og digital hjemmeundervisning på skoler i et par dager er et billig og genialt smittevernstiltak som kan forhindre at mange barn, men også foresatte og ansatte i skole og barnehage havner i karantene i julen, sier Paal Sjøvall.

Han påpeker at selv om barnehagene er lovpålagt å ha åpent, kan de sende ut brev til foreldre om å holde barna hjemme hvis de kan.

– Ikke god nok effekt

Kommuneoverlegen mener at det foreslåtte tiltaket med stenging av skoler og barnehager i to dager, ikke er ønskelig.

– Å stenge skoler eller bedrive hjemmeundervisning er ikke i Norge vurdert til å være et ønskelig eller et godt tiltak totalt sett. I Nordre Follo har vi tradisjon for å følge sentrale helsemyndigheters råd og anbefalinger, sier Johnsen Myhrvold.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det nylig gjennomførte tiltaket med digital undervisning i fire dager på 7. trinn på Kolbotn skole, som ble innført der følge av vikarmangelen og uten vedtak i smittevernforskriften, har blitt vurdert som ulovlig av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– ALVORLIG SITUASJON: – Vi har en alvorlig situasjon med økt smittespredning, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Avventer vedtak fra sentrale myndigheter

Kommuneoverlegen påpeker at Nordre Follo har per i dag en relativt lik smittesituasjon i skoler og barnehager som i Oslo kommune og de fleste andre kommuner i Viken fylkeskommune.

– Det synes uhensiktsmessig at man i denne situasjonen skal gjøre forskjellige vurderinger, og vi har vært klare på at i nåværende smittesituasjon ønsker vi nasjonale, eller eventuelt regionale tiltak, besluttet nasjonalt fra, sier Johnsen Myhrvold.

– Vil ikke ha tilstrekkelig effekt

Kommuneoverlegen sier det er viktig å ha klart for seg hva man ønsker med det forslåtte tiltaket. Hun mener det er uklart om formålet med tiltaket er å redde julefeiringen eller å redusere smittespredningen.

– Ønsker man å minske smittespredning eller unngå karantene i julen? Stenging av barnehager og skoler i to dager vil ikke ha tilstrekkelig effekt for å stoppe smittespredningen. Det er ikke anledning i smittevernloven til å innføre hjemmeskole eller stengte skoler for å redde julefeiringen, understreker Johnsen Myhrvold.

– Press i arbeidslivet

Videre sier kommuneoverlegen at det foreslåtte tiltaket vil utgjøre kun liten forskjell i den smittesituasjonen vi er nå, med mindre kommunen også innfører andre kontaktreduserende tiltak for denne gruppen, som for eksempel å stenge ned fritidsaktiviteter.

– Man strekker seg langt for at barn skal ha en så normal hverdag i skoler og barnehager som mulig. Når mindre barn må være på hjemmeskole, må foresatte i større grad være hjemme fra jobb. Det vil medføre ytterligere press i arbeidslivet, for eksempel fravær blant personal i pleie og omsorg, sier kommuneoverlegen.

Gult nivå og jevnlig testing

Kommuneoverlegen mener at innføring av gult nivå eller jevnlig testing i barnehage og skole er mer effektive som tiltak.

– Nå er det jo også varslet en ny pressekonferanse klokken 20:00 i kveld hvor regjeringen varsler mulig økning av nivået i trafikklysmodellen, så får vi se hva det blir til, sier hun.

Pressekonferansen kommer nå etter at det er bekreftet 958 tilfeller av omikronvarianten i Norge. Det er en økning på 424 fra fredag, ifølge FHI. Oslo har flest registrerte tilfeller, med 472. Deretter følger Viken (233) og Vestfold og Telemark (99).

FHI opplyser at tiden det tar fra prøvetaking til sekvenseringsresultatet er ferdig, kan variere. Hvis det er mistanke om at en person er smittet med omikronvarianten, skal vedkommende uansett holde seg isolert.

Powered by Labrador CMS