Ny barnehage

SKAL STARTE HØSTEN 2022: Fra grønt til barnehage. Her på Kollen skal det bygges en stor barnehage med mer enn seks avdelinger.
SKAL STARTE HØSTEN 2022: Fra grønt til barnehage. Her på Kollen skal det bygges en stor barnehage med mer enn seks avdelinger.

Fra gråhåret mekka til liv og røre i sentrum

Det skal bygges en ny kommunal barnehage med mer enn seks avdelinger på Kollen i Kolbotn sentrum. Oppstarten er planlagt til høsten 2022.

Publisert
I dag har Oppegård kommune 23 kommunale og 3 private barnehager. Mandag 10. desember ble saken om en ny og stor kommunal barnehage vedtatt enstemmig i kommunestyret.
 
Ifølge vedtaket skal det tilrettelegges for en barnehage med plass til 90 barn. Barnehagen skal bygges på Kollen i Kolbotn sentrum, og skal eies, bygges og driftes av kommunen.
 
Oppstarten av den nye barnehagen er planlagt til høsten 2022. For å få til dette settes det i gang med detaljregulering tidlig på nyåret, ifølge vedtaket.

Vil få flere barn inn i sentrum

– Kolbotn sentrum er "et gråhåret mekka" i dag. Svært mange av dem som bor her er pensjoniser. Alle partiene er enige om at det er viktig å  få barnefamilier til å bosette seg i sentrum. Kollen barnehage er et grep for å få til dette, sier MDGs gruppeleder, Jens Nordahl.
 
Han sier MDG er svært positive til en ny barnehage på Kollen.
 
– Vi liker godt tanken på å fylle sentrum med barnelatter, liv og røre. At barnehagen er kommunalt drevet er det billigste og beste alternativet, og er noe som kommer både barna og kommuen til gode, sier Jensen.
 
Les også: Planlegger seniorby
FORNØYD MED VEDTAKET: Jens Nordahl (MDG).
FORNØYD MED VEDTAKET: Jens Nordahl (MDG).
KRITISK TIL ÅTTE AVDELINGER: Inger Johanne Bjørnstad (SV) mener tomten er liten for åtte avdelinger.
KRITISK TIL ÅTTE AVDELINGER: Inger Johanne Bjørnstad (SV) mener tomten er liten for åtte avdelinger.
KARTET OVER TOMTEN: På den kommunale tomten (i rødt på kartet) skal Kollen barnehage bygges. Den lille nabotomten i nord for den (i rosa med striper på kartet) eies av Marianne Bonde Hansen.
KARTET OVER TOMTEN: På den kommunale tomten (i rødt på kartet) skal Kollen barnehage bygges. Den lille nabotomten i nord for den (i rosa med striper på kartet) eies av Marianne Bonde Hansen.

Nær offentlig kommunikasjon

Gjeldende kommuneplan peker på behov for en større andel barnehageplasser nær sentrum av Kolbotn.
 
– En barnehage i Kolbotn sentrum og nær offentlig kommunikasjon gjør barnehagen attraktiv for et stort nedslagsfelt av søkere, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.
 
Rådmannen sier at i forbildelse med den planlagte utbyggingen i området er det viktig å legge til rette for at barnefamilier kan bo i sentrum med kort vei til bruk av kommunens tjenester.
 
 
Les også: Sjekk barnehage- og skolekapasiteten i Nordre Follo

Kan bli utvided til åtte avdelinger med plass til 120 barn

Det er vedtatt at barnehagen skal bygges med mer enn seks avdelinger for å utnytte tomtens fulle potensiale.
 
Mulighetsstudiet som kommunen har gjennomført la til grunn en barnehage med åtte avdelinger på den aktuelelle tomten, men dette er ikke mulig uten å søke dispensasjon fra enkelte bestemmelser i reguleringen for Kolbotn sentrum.
 
Det kan bygges åtte avdelinger dersom normen for areal til leke- og oppholdsareal blir lavere enn dagens norm, ifølge rådmannen.
 
Rådmannen har i mulighetsstudiet for Kollen lagt til grunn at 30 barn er under tre år og 60 barn er over tre år.
 
Ved å ta utgangspunkt i en lavere arealnorm vil et nybygg ha mulighet til å ta inn flere barn og eventuelt øke antall avdelinger. Rådmannen har oppgitt at barnehagen kan da bygges med kapasitet til 120 barn.
 
Venstres gruppeleder Inger Johanne Bjørnstad, er kritisk til forslaget om åtte avdelinger.
 
– Det blir å sette strikken for langt, sier hun, og understreker at tomten er for liten for å få til en barnehage med åtte avdelinger.
 
– Kollen er også en krevende tomt å bygge en barnehage på, grunnet krav til dagslys, støy, terreng og areal nok til utelekeplassen. Trafikkforholdene må også kartlegges nøye, sier Bjørnstad.
 

Skal bygges for sambruk

Estimert utgift for kommunen er 12 millioner årlig etter at eventuelle inntekter er trukket fra.
 
Områdereguleringen setter krav til at barnehagens utearealer skal være tilgjengelig etter åpningstid, på ettermiddag og kveldstid, slik at barnehagen bidrar til liv i sentrum.
 
Det settes videre krav til detaljregulering og etablering av torgareal mot Kolbotnveien.
 
Oppegård kommune eier flere eiendommer på Kollen, som til sammen utgjør store deler av områdene avsatt til barnehage og forretning/tjenesteyting (se området i rødt på kartet).

Dyrking av frukt og grønnsaker

Jens Nordahl (MDG ) er glad for at de andre partiene i Oppegård har støttet MDGs forslag om at kommunen undersøker muligheten for småskala-dyrkning av frukt og grønnsaker på Kollen.
 
– Det kan for eksempel være gjennom små kjøkkenhager og pallekarmer; dette både som et ledd i barnehagens pedagogiske opplegg, men også som en trivselsskapende faktor i nærmiljøet som knytter barnehagen og sivilsamfunnet sammen om et prosjekt til felles glede, sier Nordahl.
 
Les også: Hareveien barnehage kåret til Årets Inspirasjon
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Labrador CMS