Barnehager i Oppegård

AVVENTER NYE TALL: Dersom det skulle vise seg at prognosetallene er for høye i kommende år, vil rådmann Lars Henrik Bøhler vurdere å legge ned barnehager med en eller to avdelinger.
AVVENTER NYE TALL: Dersom det skulle vise seg at prognosetallene er for høye i kommende år, vil rådmann Lars Henrik Bøhler vurdere å legge ned barnehager med en eller to avdelinger.

De minste barnehagene i kommunen kan bli lagt ned

Eldre og små barnehager med en eller to avdelinger kan bli lagt ned. Rådmannen avventer nye prognosetall i 2019 for å få dette avklart.

Publisert

Oppegård Avis har skrevet i dag at det skal bygges en ny kommunal barnehage på Kollen i Kolbotn sentrum. Barnehagen skal etter planen åpnes høsten 2022, ifølge kommunestyrevedtaket fra i dag.

– På Kolbotn har det over lengre tid vært flere søkere til barnehageplasser enn det har vært mulig å tildele. En barnehage på Kollen vil bidra til å dekke dette behovet, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Les også: Fra gråhåret mekka til liv og røre

Avventer nye tall i 2019

FORELØPIGE PROGNOSETALL:Tabellen viser prognosetall for barnehagekapasiteten mot 2030 og antall barn Oppegård kommune har kapasitet til. Barn under tre år telles som to plasser.
FORELØPIGE PROGNOSETALL:Tabellen viser prognosetall for barnehagekapasiteten mot 2030 og antall barn Oppegård kommune har kapasitet til. Barn under tre år telles som to plasser.

I løpet av 2019 skal det utarbeides en barnehagekapasitetsplan for Nordre Follo. Planen vil gi kommunen en bredere og mer presis oversikt over barnehagebehov og kapasitet enn tallene de har i dag.

Dersom det skulle vise seg at prognosetallene er for høye i kommende år, vil rådmannen vurdere å legge ned barnehager med en eller to avdelinger.

– Det vil si barnehager i eldre og uhensiktsmessig bygg med en økonomisk og faglig utfordrende driftsform. De nye barnehagene som skal bygges i kommunen kan da eventuelt erstatte nedlagte avdelinger/barnehager, og eventuelt åpne for salg av de barnehager som avvikles, sier han.

Fire kommunale barnehager med en og to avdelinger

Per i dag har Oppegård kommune 23 kommunale og 3 private barnehager. I tillegg til den nye barnehagen som skal bygges på Kollen i Kolbotn sentrum er det planlagt to nye, private barnehager som skal bygges på Trelasttomta/Skogsåsen i 2021 og 2022.

Oppegård Avis har laget en oversikt over barnehagene med en eller to avdelinger. Det viser seg at nedleggelsen kan bli gjeldende for fire barnehager.

  • Augestad barnehage, avdeling Tårnåsen (fra 1970, ble godkjent i 1990), en kommunal barnehage med to avdelinger: Har per i dag 9 barn under 3 år og 18 barn over 3 år.
  • Ingierkollen barnehage avd. Ingieråsen (fra 1984, ble godkjent i 1991), en kommunal barnehage med to avdelinger: Har per i dag 12 barn under 3 år og 18 barn over 3 år.
  • Trolldalen barnehage, avd. Trollåsen (fra 1984, ble godkjent i 1991), en kommunal barnehage med to avdelinger: Har per i dag 12 barn under 3 år og 18 barn over 3 år.
  • Vestre Greverud barnehage avd. Toppenhaug (ble godkjent i 1991), en kommunal barnehage med en avdeling: Har per i dag 18 barn over 3 år.

– Kommunen har ikke oversikt over oppførelsen av alle disse byggene. Som barnehagemyndighet forholder vi oss til sist godkjenning av barnehagebygningene, men disse kan være eldre enn godkjenningsåret, sier kommunalsjef Sten Tore Svennes.

Han understreker at per i dag har kommunen ingen konkrete planer om nedleggelse av disse barnehagene.

– Riktig å satse på større barnehager

Kjell Pettersen (H) er enig med rådmannen om at det kan være aktuelt å nedlegge små barnehager i eldre bygninger dersom vi har tilstrekkelig kapasitet andre steder.

– Det er helt riktig å satse på større barnehager. Der blir det et bedre og mer robust fagmiljø, sier han.

Inger Johanne Bjørnstad (V) og Synnøve Kronen Snyen (SV) er også enig med rådmannen. De understreker at det er kostnadskrevende å drive små, eldre barnehager.

– Oppegård kan absolutt ha små barnehager også i fremtiden, men gamle barnehager med uhensiktsmessige bygg kan det være naturlig å legge ned når vi bygger nye, moderne barnehager, sier de to.

Bjørnstad påpeker også at for kommunen er det viktig med effektiv drift, mens for foreldre og barn er det veldig viktig hvor barnehagen ligger og hvor mange voksne per barn det er i barnehagen. 

– Viktig med barnehageplasser til alle barn

For Merete Bellingmo (Ap) og hennes partikolleger er det viktig med barnehageplasser til alle barn i dag og i fremtiden.

– Når den nye barnehagen på Kollen står ferdig i 2022, er det riktig å se dette opp mot behovet som er da. Om det er slik at det blir for mange plasser, må man se på om noen barnehager ikke har den standard som man ønsker, og at da disse legges ned, sier hun.

Jeg er enig med rådmannen at det kan være aktuelt å nedlegge små barnehager i eldre bygninger dersom vi har tilstrekkelig kapasitet andre steder. Det er helt riktig å satse på større barnehager. Der blir det et bedre og mer robust fagmiljø.

 

 

Powered by Labrador CMS