Områderegulering: Sofiemyr idrettspark

KONGEVEIEN: Busslommene kan også bli fjernet og erstattet med kantsteinstopp for bussene.

Flere store og små trafikksikkerhetstiltak på vei

Busslommene i Kongeveien kan bli fjernet. Det foreslås også å redusere fartsgrensen mellom Taraldrudkrysset og Sofiemyr senter, og vestover i Sønsterudveien. Les om flere tiltak som planlegges på Sofiemyr.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Hellerasten skole skal rives og skolekretsene Hellerasten og Fløysbonn for ungdomsskoletrinnet skal slås sammen når den nye ungdomsskolen åpnes i Sofiemyr idrettspark høsten 2022.

Slik kan du påvirke planen:

* I forbindelse med det aktuelle planforslaget skal det arrangeres et åpent informasjonsmøte i Oppegård kvalifiseringssenter, som holder til i Fløisbonnveien 2-4 på Sofiemyr (red. anm.: Jernia-bygget).

* Møtet skal avholdes torsdag 28. februar og starter klokken 18:30.

* Husk at du kan sende innspill til planforslaget via kommunens nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk hørings­svaret med saksnummer 17/4889. Fristen for innspill er torsdag 28. mars 2019.

Dette medfører at mange elever må krysse Sønsterudveien og Kongeveien, som er fylkesveier med mye trafikk og hvor flere steder det har vært ulykker. Det er Statens vegvesen som har ansvar for gjennomføring av tiltakene i disse veiene.

Rapporterte trafikkulykker hentet fra Nasjonal veidatabank (NVDB) fra de siste fem årene (2013-2017), viser at det har vært seks politiregistrerte personskadeulykker i analyseområdet. Det er registrert en meget alvorlig skade og fem lettere skader.

Les også: Måtte amputere armen

Les også: Mann påkjørt i Sønsterudveien

Les også: Farlig forbikjøring i Kongeveien

Dette er kommunens forslag

I planforslaget for områdereguleringen av Sofiemyr idrettspark, som har blitt lagt ut til offentlig ettersyn frem til 28. mars, foreslår kommunen å forlenge fartsgrensen 40 kilometer per time vestover i Sønsterudveien (frem til rundkjøringen i Skiveien), slik at den omfatter alle de fire gangfeltene hvor Statens vegvesen (SVV) skal bygge opphøyde gangfelt i løpet av 2019.

Oppegård Avis har nylig skrevet at SVV skal fjerne busslommene i Sønsterudveien i år og etablere kantsteinstopp til bussene.

60 KM/T I DAG: Fartsgrensen er foreslått redusert mellom Taraldrudkrysset og Sofiemyr senter.

I planbeskrivelsen til områdereguleringen for Sofiemyr idrettspark foreslår kommunen å gjøre de samme tiltakene også i Kongeveien, i tillegg til å redusere fartsgrensen mellom Taraldrudkrysset og Sofiemyr senter.

Det skal også settes av areal til en sykkelvei med fortau langs Kongeveien.

Les også: Fjerner busslommene i Sønsterudveien

Ny gangvei og ny turvei

Nedenfor skrenten langs skogkanten fra Tømteveien skal det anlegges en ny gangvei til ny ungdomsskole med idrettshall. Denne veien blir blant annet hovedadkomst for elevene fra videregående skole til idrettshallen.

Les også: Bussterminal med nytt busstopp

Dagens turvei ved ishockeybanen skal legges om. Den nye turveien skal lede fra parkeringsplassen/sandvolleyballbanen til Holbergs vei.

FÅR NY ATKOMST TIL UNGDOMSSKOLEN: Atkomsten for ungdomsskoleelevene skal flyttes fra Holbergs vei til Kongeveien. Det foreslås også å stenge Fløisbonnveien før den nye ungdomsskolen med idrettshallen kan tas i bruk.

Dagens kommunale svømmehall skal legges ned og rives, men dette skjer ikke før den nye svømmehallen som skal bygges i Kolbotn sentrum er i drift.

 

FORTAU PÅ VESTSIDEN: Tømteveien kan få et sammenhengende fortau på vestsiden av veien.

Les også: Ønsker innspill til nytt skolenavn på Sofiemyr

Fortau på vestsiden av Tømteveien

Atkomstveien fra Tømteveien til barnehagene og ressurssenteret har i dag kun delvis opparbeidet ensidig fortau med flere avkjøringer og er allerede i dag utsatt for mye trafikk i levering- og hentetidene, ifølge planbeskrivelsen.

For å øke trafikksikkerheten ved atkomsten fra Tømteveien foreslås det å etablere et sammenhengende fortau på vestsiden av veien.

Les også: – Håper å starte opp høsten 2020

Powered by Labrador CMS