Innemiljø på Sofiemyr skole

SKAL UNDERSØKE NESTE UKE: Onsdag denne uken ble det oppdaget fuktighet  i noen av takplatene i korridoren i paviljong to på Sofiemyr skole.
SKAL UNDERSØKE NESTE UKE: Onsdag denne uken ble det oppdaget fuktighet i noen av takplatene i korridoren i paviljong to på Sofiemyr skole.

Ny taklekkasje på Sofiemyr skole

Onsdag denne uken ble det oppdaget fuktighet i noen av takplatene i korridoren på Sofiemyr skole.

Publisert

Like før klokken 15:30 fredag ettermiddag fikk foresatte til elevene ved barneskolen på Sofiemyr følgende melding fra rektor Kjetil Myklebust:

"Onsdag denne uken oppdaget vi at det var fuktig  i noen av takplatene i korridoren i paviljong 2. Eiendom startet umiddelbart  undersøkelser og det blir gjennomført ytterligere byggetekniske undersøkelser i neste uke."

Ifølge rektoren vil disse undersøkelsene i hovedsak bli utført fra utsiden av skolebygningen.

"Dette har ikke konsekvenser for klasserommene og undervisningen.  Dere vil bli oppdatert etter hvert som vi får mer informasjon fra undersøkelsene", skriver Kjetil Myklebust.

Preget av lekkasjer gjennom årene

Tidligere i år ble det avdekket muggsopp i alle kontrollerte rom på skolen. I slutten av oktober skrev Oppegård Avis om taklekkasje i paviljong fire på denne skolen. Taklekkasjen var i kunst- og håndverksrommet og i korridoren ved siden dette rommet, men ble vurdert til å skyldes en enkelthendelse.

En enkeltlekkasje som dette, forutsatt at det blir tørket opp raskt, gir ikke risiko for muggsoppdannelse. Det er nå tettet mellom taktekkingen og takhetten. Det er så langt ingen indikasjoner på gjenværende fuktighet eller at dette har vært en lekkasje over tid, eller gjentagende lekkasje samme sted, som gir økt fare for problematikken med muggsopp, sa Hogne Haug, leder for drift og vedlikehold i Eiendom Oppegård, da Oppegård Avis fikk tips om dette fire dager senere.

Verken foresatte eller FAU ved skolen ble informert om lekkasjen før Oppegård Avis omtalte saken bredt.

29. oktober, det vil si åtte dager etter at taklekkasjen hadde blitt påvist av kommunen, ble det gjennomført ytterligere inspeksjoner av undertaket i paviljong fire. Etter funn av våt isolasjon over himlingsplatene i kunst- og håndverksrommet ble dette rommet stengt. 

Les mer om saken her: Avdekket våt isolasjon etter taklekkasjen

      Sofiemyr barneskole:

  • Barneskolen er vedtatt revet og det var opprinnelig planlagt å bygge ny.
  • Det er per i dag ikke bevilget penger til en ny barneskole på Sofiemyr, men kun ca. 40 millioner kroner til rehabilitering av den gamle skolen.
  • Det er store driftsutfordringer knyttet til dagens skole og det er nødvendig å erstatte arealene i overskuelig fremtid.
  • Det er gjennomført en konseptvalgutredning for ny skole som ble fremlagt for politisk behandling våren 2019 i Oppegård.
  • I det videre arbeidet er det blant annet vedtatt at det skal vurderes modulbygg.
  • Nå har rådmannen foreslått å utsette prosjektet i påvente av nye behovsanalyser og nye behovsplaner hvor hele Nordre Follo kommunens behov vurderes helhetlig og strategisk.

Skulle rives

Oppegård kommune har tidligere vedtatt at Fløysbonn skole skal rives og erstattes med en ny barneskole med plass til 630 barn, men det økonomiske rundt den nye barneskolen på Sofiemyr er ikke på plass ennå.

Byggearbeidene skulle starte tidligst om tre år (i 2022) etter at ungdomsskoleelevene skulle flytte inn i den nye ungdomsskolen på Sofiemyr. Med byggearbeidene på halvannet til to år, ville det være snakk om ventetid på minst fem år.

Lekkasjer og muggsopp vil trolig prege hverdagen til elever og ansatte ved Sofiemyr barneskole i mange år. Fremdriften av dette og de andre skoleprosjektene (blant annet den nye ungdomsskolen på Sofiemyr og barneskolen på Greverud) er nå utsatt og avhenger av boligbyggingen i området, ifølge rådmann Gro Herheim.

Ble utsatt i påvente av nye behovsplaner for hele Nordre Follo

Da rådmannens forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for 2020-2023 ble lagt frem 1. november, foreslo rådmannenen å utsette alle prosjektene i vår kommune utenom Kolbotn skole i påvente av politiske prioriteringer som kommer i løpet av våren.

Rådmannen har også foreslått at hoveddelen av de vedtatte budsjettmidlene til prosjektene blir foreløpig innlemmet i en helhetlig skolebehovsplan slik at kun midler til forprosjektene gjenstår.

– Prosjektene skal utsettes i påvente av behovsanalyser og behovsplaner hvor kommunens behov vurderes helhetlig og strategisk, sier rådmann Gro Herheim.

Hun presiserer at om prosjektene realiseres eller utsettes er opp til folkevalgte. Prosessen rundt de utsatte investeringene ikke er komplett før sommeren.

Situasjonen vil bli avklart etter den politiske behandlingen av den økonomiske rapporten for første tertial 2020. Sistnevnte skal behandles i kommunestyret i juni 2020. Frem til sommeren vil det foregå en kvalitetssikring av tallgrunnlaget i dokumentet. Det kommer også flere forslag om nødvendige justeringer i rammene, ifølge rådmannen.

Les også: Slik fjernes muggsoppen på Østli

Powered by Labrador CMS