NY SOFIEMYR SKOLE

BYGGESTART I DESEMBER: Den nye barneskolen skal bygges på tomten som Fram ungdomsskole var planlagt bygget på. Byggestarten, som var planlagt til oktober 2022, ble utsatt til desember 2022.
BYGGESTART I DESEMBER: Den nye barneskolen skal bygges på tomten som Fram ungdomsskole var planlagt bygget på. Byggestarten, som var planlagt til oktober 2022, ble utsatt til desember 2022.

Ny utsettelse for ny Sofiemyr skole

Den politiske beslutningen for byggeprosjektet «Ny Sofiemyr skole» utsettes nok en gang, men kommunen lover fremdeles at den nye barneskolen skal stå ferdig til skolestart om to år.

Den nye barneskolen på Sofiemyr skal bygges på den såkalte Fram-tomten ved brytehuset til KIL, altså i det samme området hvor flertallet i gamle Oppegård kommune ville bygge Fram ungdomsskole med nye idrettshallflater.

Sommeren 2020 ble det vedtatt å bevilge 225 millioner kroner til dette prosjektet. Anleggsarbeidene, som skulle starte i fjor høst, ble utsatt i til høsten 2022.

Allerede i april 2021 økte kostnadsestimatene for dette prosjektet til 377 millioner kroner (kostnaden for den nye skolen og tilhørende anlegg samt rivning av den gamle skolen).

SLIK KAN DEN NYE SKOLEN SE UT: Den nye barneskolen (her sett fra Kongeveien over matchbanen) skal bygges i to etasjer med hovedinngang fra nord vis-a-vis volleyballbanen.
SLIK KAN DEN NYE SKOLEN SE UT: Den nye barneskolen (her sett fra Kongeveien over matchbanen) skal bygges i to etasjer med hovedinngang fra nord vis-a-vis volleyballbanen.

Kan øke enda mer

Det endelige kostnadsbeløpet for dette prosjektet er ikke kjent per dags dato, for at det er først etter endt forprosjekt at prosjektet får en endelig vedtatt bevilgning, men kostnadsbeløpet vil trolig øke enda mer.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen advarte allerede i februar i år om at den estimerte kostnaden for prosjektet ville høyst sannsynlig være for lav i dagens marked, med tanke på det utfordrende markedet samt prisstigning på materiell og tjenester.

– Når forprosjektet er ferdig og legges frem til politisk behandling i september 2022, vil nye kalkyler inneholde forventet kostnad hensyntatt marked og prisstigning, sa Henriksen i februar 2022.

Siden den gang har kommunen jobbet med å optimalisere løsninger og se på kostnadsbesparende tiltak for å redusere prosjektkostnadene, uten at det skulle gå utover kvaliteten i prosjektet.

Ble utsatt i flere måneder

Etter planen skulle prosjektet ferdigstilles i januar 2024, men tidlig i 2022 ble ferdigstillelsen utsatt til juni 2024. Kommunen forklarte dette med behov for noe mer tid til blant annet planlegging i forbindelse med reguleringsplan og brukermedvirkning. I tillegg hadde prosjektet behov for mer tid til teknisk ferdigstillelse av bygget.

I februar 2022 ble det besluttet å utsette både byggestart og politisk behandling av saken. Byggestarten, som var planlagt til oktober 2022, ble da utsatt til desember 2022, mens reguleringsplanen og forprosjektet, som skulle behandles politisk i juni 2022, ble utsatt til september 2022.

I slutten av juni ble reguleringsplanforslaget for den nye skolen lagt ut til offentlig ettersyn slik at interesserte kunne gi uttalelse. Det var på grunn av forestående sommerferie at høringsperioden ble satt til ti uker, mot ordinært seks uker.

Etter høringsfristen 8. september skulle kommunen vurdere om det skulle gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene.

Utsettes igjen

FORKLARER: Virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo, Aud Val.
FORKLARER: Virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo, Aud Val.

I slutten av juni varslet kommunen om at planforslaget skulle sluttbehandles i kommunestyret i september 2022. Da skulle det også legges frem det reviderte kostnadsbeløpet for den nye skolen.

Nå har det blitt besluttet å utsette den politiske behandlingen av saken nok en gang. Istedenfor september er det planlagt å behandle saken i starten av november. Slik forklares utsettelsen:

– På grunn av at reguleringsplanen ble lagt ut for ettersyn over fellesferien ble høringsfristen forlenget fra de vanlige seks ukene til ti uker, så andregangsbehandling av reguleringssaken ble dermed forskjøvet til november 2022. Da det er sammenheng mellom reguleringsplanarbeidet og forprosjektarbeidet måtte også den politiske beslutningen for byggeprosjektet utsettes til november, forklarer virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo, Aud Val.

Skolestart om to år

– Prosjektet jobber fortsatt med mål om å få skolen ferdig til skolestart i 2024. I den politiske beslutningen for byggeprosjektet i november 2022 vil det også fremgå en oppdatert fremdriftsplan, lover Aud Val.

Ifølge henne er prosjektet nå i sluttfasen av forprosjektarbeidet. Neste milepæl i prosjektet er politisk behandling (B2) av forprosjektet, som er planlagt lagt frem for politisk behandling i starten av november.

Powered by Labrador CMS