HER SKAL DET BYGGES: Det er i dette området at det nye beredsskapssentere til politiet skal bygges.
HER SKAL DET BYGGES: Det er i dette området at det nye beredsskapssentere til politiet skal bygges.

Beredskapssentertomten er flomutsatt

Flomfare truer tomten på Taraldrud.

Publisert

Det er ikke lenge siden Taraldrud ble valgt som tomt for politiets nye beredskapssenter. Nå truer flomfare tomten for det nye beredskapssenteret, ifølge NRK Østlandssendingen.

NVE krever at det dokumenteres at byggegrunn og adkomstveier ikke kan bli rammet av flom. Hvis ikke er det, ifølge NRK, i strid med byggeforskriftene å bygge nytt beredskapssenter for politiet på Taraldrud.

– Slike beredskapssentre skal fungere under alle forhold. Det sier seg selv at et nasjonalt beredskapsseter ikke kan bli satt ut av spill ved en eventuell flom, sier seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Torleiv Yli Myre til NRK Østlandssendingen.

Det er et aktsomhetskart for flom fra NVE som viser at det er risiko for flom i deler av området hvor beredsskapssenteret skal ligge, og ifølge Myre må man gå nærmere inn og se på hva som er den faktiske utfordringen rundt flomfaren i området.

Satser på for høy flomfare

Ordfører Thomas Sjøvold har lenge uttrykket sin skepsis til det nye beredsskapsenteret. Han kommenter saken slik:

– Vi har akseptert at beredskapssenteret kommer til Taraldrud, men med de ulemper dette medfører for våre innbyggere i forhold til støy og avstenging av deler av marka, så er det vel lov å håpe på at NVE konkluderer med for høy flomfare, sier ordfører Thomas Sjøvold til Oppegård Avis.

Stort bygg

Byggestart av det nye beredskapssenteret planlegges i januar 2018.

PLANOMRÅDET: Her ser du planområdet for det nye beredsskapsenteret.
PLANOMRÅDET: Her ser du planområdet for det nye beredsskapsenteret.

Det nye beredsskapsenteret skal dekke behovet for bedre treningsfasiliteter og nødvendige lokaler for beredsskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlere og ikke minst politiets helikoptertjeneste. 

Det blir både skytebane, parkeringshus, kontor- og arbeidsarealer, administrasjon, innkvartering, treningshus og landingsplass- og hangra for helikoptre på området, for å nevne noe. 

Andre nasjonale beredskapsressurser skal kunne benytte senteret til trening. Beredskapssenteret skal også legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

Målet for senteret er at det skal effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Det skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

Selve bygget vil bli på rundt 33.000 kvadratmeter i bruttoareal. Kostnadsrammen for hele prosjektet anslås å være rundt 3,5 milliarder kroner.

Trolig vil bygget stå åpningsklart i 2020.

Klikk play for å se video!

PS! Se tomten på Taraldrud hvor det nye beredskapssenteret skal legges fra fugleperspektiv!

Powered by Labrador CMS