AVSLO TILBUDET: En av de grunneierne på Taraldrud, Einar Holum, sier at han og de andre grunneierne ikke vil godta tilbudet om 30 millioner kroner fra staten.
AVSLO TILBUDET: En av de grunneierne på Taraldrud, Einar Holum, sier at han og de andre grunneierne ikke vil godta tilbudet om 30 millioner kroner fra staten.

Stevnet for retten

Grunneierne på Taraldrud forbereder seg til rettssaken i slutten av oktober.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) skal stå klart på Taraldrud om to år. Grunnarbeidene var 1. august nok ferdigstilt til at betongstøpingen kunne starte, men spørsmålet rundt tomten er ikke avklart ennå.

Siden 2016 har det pågått forhandlinger mellom grunneierne og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om overdragelse av tomten uten at det ble oppnådd enighet om pris.

Ble stevnet for retten

– Vi er seks grunneiere med ulik hjemmel, og vi er svært skuffet over statens vilje til å forhandle. Vi vil ikke godta tilbudet fra staten. Vi ble truet med ekspropriering av eiendommene våre under de såkalte forhandlingsmøtene vinteren 2016. Nå har staten stevnet oss for retten. Den siste uken i oktober skal ekspropriasjonssaken behandles i tingretten i Ski, sier Einar Holum (64).

Ifølge ham handler det om et område på 330 mål på vestsiden av E6, og en klausul på 288 mål på østsiden av E6 som skal være et treningsområde for politiet.

30 millioner kroner vs. 244 millioner kroner

Med utgangspunkt i at den aktuelle tomten ligger innenfor marka og LNF (red. anm.: LNF betyr landbruks-, natur- og friluftsområder), har JD gitt et bud på rundt 30 millioner kroner, mens grunneierne har gitt et bud på 244 millioner kroner, med utgangspunkt i at både Ski kommune og JD fant området egnet for beredskapssenteret.

– Budet fra JD er nok «litt» i underkant av det vi har gitt en indikasjon på, sier Holum med ironi i stemmen.

Han forklarer at grunneierne har tatt utgangspunkt i muligheten for fremtidig omregulering av området.

– Hadde eiendommen vært regulert for næringsvirksomhet og ikke LNF, ville den ha hatt en verdi på 2.000-2.500 kroner per kvadratmeter, som tilsvarer 660 millioner kroner. Vi har gitt en betydelig rabatt på grunn av tomtens størrelse og uklare reguleringsforhold for annen bruk enn beredskapssenter, sier Holum.

Tingretten vil avgjøre

Grunneiernes juridiske rådgiver, advokatfirmaet BAHR, vurderer sannsynlighet for at ekspropriasjonsretten vil hensynta den sentrale attraktive beliggenhet, tomtens sammenhengende størrelse og sannsynligheten for at man på sikt vil få omregulert området til næring. Dette ifølge prosjektleder i Taraldrud Eiendom, Hans-Jacob Hansen, som representerer grunneierne på Taraldrud gård.

– Prisen vil dermed bli liggende nærmere grunneiernes prisantydning, noe som også er moralsk riktig, mener han.

– Biter oss i begge ender

Tirsdag 11. september fikk Holum et nabovarsel fra Oppegård kommune i forbindelse med etablering av en lysløype på tomten hans. I tillegg planlegges det en reservevannledning i området i samarbeid med Oslo kommune.

– Vi har nå blitt avskåret fra disse områdene og har per i dag ingen adkomst til disse fra gårdstunet. De biter nok oss i begge ender, sier Holum.

– Tar ikke hensyn til PNB

Andreas Bjørklund i JD sier det området Staten ved JD har ekspropriert eiendomsretten til, er området på vestsiden av E6, som utgjør om lag 330 mål.

– Etter gjeldende rett baseres verdivurderingen på tomtens reguleringsstatus uten å ta hensyn til etableringen av PNB. Siden det her er snakk om land- og skogbrukseiendom som omfattes av markalovens restriksjoner, anser departementet det ikke som påregnelig med en omregulering av eiendommen til andre formål ,sier Bjørklund.

Han sier JD er ansvarlig departement for ekspropriasjonslovgivningen og er derfor særlig opptatt av å ikke utfordre gjeldende rett gjennom egen praksis som er tiltakshaver.

– At JD i denne saken er takknemlige for at grunneierne kontaktet oss for å foreslå etablering av beredskapssenteret på tomten, gjør ikke at vi kan ta lett på ansvaret for disponeringen av skattebetalernes penger.

Les også: Slik blir beredskapssenteret