PÅ TRENING:Beredskapstroppen og hundetjenesten kan i fremtiden ende opp med å trene på Taraldrud.
PÅ TRENING:Beredskapstroppen og hundetjenesten kan i fremtiden ende opp med å trene på Taraldrud.

Beredsskapsenter? Ja, takk!

Mens naturvernerne og lokalpolitikerne er i tvil eller protesterer, er folket positive til at politiets beredsskapssenter skal ligge på Taraldrud.

Publisert

I oktober vil beslutningen om tomtevalg for Politiets Nasjonale Beredskapssenter bli tatt, og et av områdene som er brennaktuelle, ligger rett i Oppegårds bakgård. 


Justis- og beredskapsdepartementet (JD) vurderer to tomter, Grønmo i Oslo og Taraldrud i Ski, rett utenfor Oppegård-grensen på begge sider av E6. Beslutningen om tomtevalget vil bli truffet i oktober.

HER KAN DET BLI LIGGENDE: Det er i dette området, på begge sider av E6 at beredskapsseenteret kan bli liggende.
HER KAN DET BLI LIGGENDE: Det er i dette området, på begge sider av E6 at beredskapsseenteret kan bli liggende.

Det skal utarbeides en statlig regulering for valgt tomt.

PS: Hva mener du om saken? Send et innlegg til [email protected] og kommenter nederst i saken!

Ordfører Thomas Sjøvold har i Oppegård Avis uttrykt skepsis for det nye senteret.

– Dette er vårt nærområde som har et mye brukt turvei- og lysløypenett, og som brukes av flere tusen mennesker. Tilgang til Marka er av stor betydning for innbyggerne våre, sier han.

Folket sier ja

NEGATIV: Ordfører Thomas Sjøvold er ikke positiv til planene om et beredsskapsenter på Taraldrud.
NEGATIV: Ordfører Thomas Sjøvold er ikke positiv til planene om et beredsskapsenter på Taraldrud.

Folket derimot er mer positive. Vi snakket med fem tilfeldig utvalgte på gaten i Oppegård for å høre deres mening om saken.

Fire av fem vi spurte på gaten om saken, stiller seg bak en tanke om å legge senteret hit. 

POSITIV: Anne-Katrine Larvoll fra Oppegård har ikke noe imot et beredsskapssenter her. – Jeg stiller meg positivt til en slik etablering. Vi trenger flere arbeidsplasser og et sterkere næringsliv. Jeg tror ikke støyen fra helikopterne og skyteøvelsene vil plage oss så mye. Jeg har bodd i nærheten av basen til Norsk luftambulansetjenesten på Langhus i mange år og har ikke vært plaget av helikopterstøyen.
POSITIV: Anne-Katrine Larvoll fra Oppegård har ikke noe imot et beredsskapssenter her. – Jeg stiller meg positivt til en slik etablering. Vi trenger flere arbeidsplasser og et sterkere næringsliv. Jeg tror ikke støyen fra helikopterne og skyteøvelsene vil plage oss så mye. Jeg har bodd i nærheten av basen til Norsk luftambulansetjenesten på Langhus i mange år og har ikke vært plaget av helikopterstøyen.


En av dem er Anne-Kathrine Larvoll fra Oppegård.

– Jeg stiller meg positivt til en slik etablering. Vi trenger flere arbeidsplasser og et sterkere næringsliv. Jeg tror ikke støyen fra helikopterne og skyteøvelsene vil plage oss så mye. Jeg har bodd i nærheten av basen til Norsk luftambulansetjenesten på Langhus i mange år og har ikke vært plaget av helikopterstøyen, sier hun.

PS! Du kan lese svar vi fikk fra dem vi spurte øverst i saken.

Stort og dyrt

ØVELSER: Illustrasjonsbildet viser beredskapstroppen under en øvelse.
ØVELSER: Illustrasjonsbildet viser beredskapstroppen under en øvelse.

Det er ikke småtteri som skal bygges når politiet skal få et nytt beredsskapssenter. Her er noen fakta om prosjektet.

  • Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) kan ikke ferdigstilles før 2020. Byggestart planlegges til januar 2018.
  • Kostnadsrammen for hele prosjektet anslås å være rundt 3,5 milliarder kroner.
  • Justis- og beredskapsdepartementet (JD) vurderer to tomter, Grønmo i Oslo og Taraldrud i Ski,
  • Hensikten med PNB er å samlokalisere hus og utendørsområder for beredskapstroppen, politiets helikopter- og hundetjeneste, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne, samt taktisk og teknisk etterforskningskompetanse på et sted. I tillegg skal PNB ha hundestall, treningshus, parkering og lokaler for administrasjon.
  • Total bruttostørrelse anslås å være rundt 33.000 kvadratmeter.
  • Avgjørelsen tas trolig i oktober.