Skoleturer til Berlin

KJEMPER FOR DET VIKTIGE TILBUDET: Telma Sjøberg (15), Roya Nael (16), Jennie Martinsen (16) og Ine Stangeland (16) fra Ingieråsen skole håper på at kommunestyret tenker godt over konsekvensene før de fatter et endelig vedtak i saken onsdag denne uken. Her er de sammen med kontaktpersjonen for elevrådet ved Ingieråsen skole, Ingerid Bølstad.
KJEMPER FOR DET VIKTIGE TILBUDET: Telma Sjøberg (15), Roya Nael (16), Jennie Martinsen (16) og Ine Stangeland (16) fra Ingieråsen skole håper på at kommunestyret tenker godt over konsekvensene før de fatter et endelig vedtak i saken onsdag denne uken. Her er de sammen med kontaktpersjonen for elevrådet ved Ingieråsen skole, Ingerid Bølstad.

Frykter slutt på skoleturer til Berlin

Tilbudet med skoleturer til utlandet på ungdomstrinn kan bli historie allerede fra neste høst. Saken skal avgjøres i kommunestyret onsdag denne uken. Elevrådet ved Ingieråsen skole synes det er veldig trist at en 25 år lang og kjær tradisjon ved skolen står i fare for å opphøre bare et halvt år etter kommunesammenslåingen.

Publisert

– Med høyreekstremisme på fremmarsj i Europa synes vi det er svært umusikalsk å forby disse turene som har som hovedmål å fremme menneskerettigheter, og forhindre nye ekstreme menneskerettighetsbrudd slik vi så under andre verdenskrig, sier kontaktpersjon for elevrådet ved Ingieråsen skole, Ingerid Bølstad.

STERKT INNTRYKK: "Arbeit macht frei" er velkjente ord fra Holocaust. Det å faktisk besøke stedene fra historiebøkene, gjør sterkt inntrykk på elevene, ifølge elevrådet.
STERKT INNTRYKK: "Arbeit macht frei" er velkjente ord fra Holocaust. Det å faktisk besøke stedene fra historiebøkene, gjør sterkt inntrykk på elevene, ifølge elevrådet.

På Ingieråsen skole har det i 25 år vært en årlig tradisjon at 10. trinn har reist på fem dagers skoleturer til Berlin hver høst.

Slike skoleturer på ungdomstrinn var vanligere tidligere. Per i dag er det bare Ingieråsen skole i tidligere Oppegård og to skoler i tidligere Ski som har dette tilbudet i Nordre Follo.

Ungdomselever ved Flåtestad skole har også reist til Berlin i mange år, enten i 9. eller  10. klasse, med utelukkende positiv erfaring fra turene, ifølge foresatte. De opplyser at årets tur for 9. klasse har blitt avlyst på grunn av situasjonen med covid-19.

– Minner for livet

BESØKTE KONSENTRASJONSLEIREN: Bildet viser Ingieråsen-elever preget av stundens alvor på omvisning i Sachsenhausen, en tysk og sovjetisk konsentrasjonsleir som var i drift fra 1936 til 1950.
BESØKTE KONSENTRASJONSLEIREN: Bildet viser Ingieråsen-elever preget av stundens alvor på omvisning i Sachsenhausen, en tysk og sovjetisk konsentrasjonsleir som var i drift fra 1936 til 1950.

Hele 10. trinn med 120 elever ved Ingieråsen skole, tolv foresatte og én lærer per klasse var med på turen til Berlin i fjor høst.

– I løpet av de 25 årene har vi helt sikkert tatt med oss en del elever til Tyskland og Berlin, som ellers aldri ville ha dratt på en slik tur i privat regi, sier Ingerid Bølstad.

Ifølge 16-åringene Roya Nael, Ine Stangeland og Jennie Martinsen fra 10. trinn fikk de minner for livet. Som mange andre elever Oppegård Avis har snakket med, har de meget positive erfaringer fra turen.

TORTURMETODER: Elever fra Ingieråsen skole fikk beskrevet torturmetoder i Sachsenhausen. Beretningene gjorde stort inntrykk.
TORTURMETODER: Elever fra Ingieråsen skole fikk beskrevet torturmetoder i Sachsenhausen. Beretningene gjorde stort inntrykk.

– Det er denne turen vi husker aller best fra skoletiden på Ingieråsen. Vi føler absolutt ikke at vi mistet fem skoledager som følge av denne turen. Tvert imot. Det var en opplevelsesrik og lærerik skoletur hvor vi lærte mye om Holocaust og fikk en dypere forståelse for det viktige temaet, men det var også språk, KRLE, historie og mye annet som gikk som en rød tråd gjennom hele turen, sier elevrådsleder Ine Stangeland.

Med en kostnad på mellom 4.200 til 4.600 kroner per elev, har turene til Berlin vært finansiert av foresatte på Ingieråsen skole i form av anonyme gaver og gjennom klassedugnader.

– Vi setter som krav at ingen elever skal måtte være igjen hjemme på grunn av økonomi. Klassen er solidarisk ansvarlig for at alle skal få bli med. Dette har vært et inkluderende og samlende mål for klassen gjennom hele ungdomsskoletiden, påpeker elevrådslederen.

SPENNENDE MED SEVERDIGHETER: Elevene besøker flere sentrale monumenter på den tradisjonelle Berlinturen. Her er halve trinnet foran Brandenburger Tor.
SPENNENDE MED SEVERDIGHETER: Elevene besøker flere sentrale monumenter på den tradisjonelle Berlinturen. Her er halve trinnet foran Brandenburger Tor.

Kan bli slutt for nybegynnere

Telma Sjøberg (15), som skal starte i 10. klasse til høsten, har gledet seg i flere år til å dra med hele trinnet på en skoletur til Berlin i september 2020. Planleggingen og innsamlingen av pengene startet for to år siden, og nå er alt klart, men som følge av koronautbruddet er det fortsatt usikkert om turen skal gjennomføres til høsten eller om den skal utsettes til våren.

Samtidig får ungdomselevene nå vite at tilbudet med skoleturer til Berlin står i fare for å bli historie. Det kan være slutt for alle elever som begynner på ungdomsskolen nå i høst og senere.

Alle ungdomsskolene i Nordre Follo kommune har nylig fått beskjed om å ikke inngå nye avtaler om utenlandsturer for elever på ungdomstrinnet i påvente av nye retningslinjer i Nordre Follo kommune.

      Skoleturer til utlandet

  • Ulike arrangører tilrettelegger for skoleturer til utlandet.
  • Kostnader kan variere mellom 5.000 og 10.000 kroner per elev.
  • Dersom Nordre Follo skulle bevilge midler for å dekke gratis skoleturer til utlandet vil det koste minimum 5 millioner kroner per år.
  • I tillegg kommer kostnader til reise, opphold og godtgjøring til lærere som deltar. Kostnadene vil variere avhengig av antall lærere som reiser og hvilke avtaler som er gjort i forkant, men med utgangspunkt i en lærer per 15 elever vil dette medføre en samlet kostnad for skolene på om lag 1 millioner kroner. Det vil også kunne påbeløpe utgifter til reiseforsikring, selv om alle elevene er forsikret i skoletiden gjennom kommunens barneulykkeforsikring.
  • Kilde: Saksfremlegget fra kommuneadministrasjonen

Saken avgjøres på onsdag

Politikerne i Nordre Follo jobber nå med å etablere felles praksis rundt dette. Etter ønske fra utvalgsleder for idrett, oppvekst og kultur i kommunen, Camilla Hille (V), har rådmann Gro Herheim kartlagt og vurdert dagens praksis med utenlandsturer som gjennomføres på ungdomstrinnet.

Det har også blitt innhentet innspill fra elever, foresatte, skolene og tillitsvalgte.

Etter behandlingen av saken i formannskapet forrige uke, skal saken avgjøres i kommunestyret onsdag denne uken, men foreløpig ser det mørkt ut for Ingieråsen skole.

"Skal være for alle"

I sin innstilling til de folkevalgte skriver rådmann Gro Herheim at hun ser positive sider med skoleturer til utlandet, og har forståelse for at elever, foresatte og lærere har hatt minneverdige erfaringer med disse turene. Tross dette har rådmannen vurdert at det ikke skal arrangeres skoleturer til utlandet innenfor rammen av grunnskolen.

"Dagens praksis med å samle inn penger skaper unødvendige utfordringer for de som ikke har de samme mulighetene til å delta på lik linje med andre."

Gro Herheim, rådmann i Nordre Follo kommune

Rådmannen skriver at hun er opptatt av at grunnskolene skal legge opp til en inkluderende praksis.

"Grunnskolen skal være for alle, og utenlandsturer skaper utfordringer for elever som ikke kan delta på grunn av helse, økonomi og/eller at de ikke har pass som følge av at de nylig er bosatt i landet/kommunen."

5.000 til 10.000 kroner per elev

Videre påpeker rådmannen at opplæringsloven er tydelig på at grunnskolen skal være gratis. Rådmannen er derfor skeptisk til dagens praksis på Ingieråsen skole og to andre ungdomsskoler i tidligere Ski kommune hvor kostnadene dekkes av foresatte.

– Det så utrolig mye arbeid som ligger bak dette tilbudet... Det er uhyre trist å tenke at dette kan være slutten.

"En utenlandstur er forholdsvis dyr og krever at det samles inn mellom 5.000 og 10.000 kroner per elev. Noen foresatte har gitt uttrykk for at det oppleves som et press å måtte delta på dugnader eller selge produkter for å samle inn pengene som kreves. Det kan være vanskelig for foresatte ikke å støtte opp om dette. Å fortelle at de ikke kan delta på grunn av eksempelvis økonomi kan være krevende", skriver rådmannen.

Minimum 5 millioner kroner per år

Rådmannen mener dagens praksis med å samle inn penger skaper unødvendige utfordringer for enkelte familier, og at skolene synes det er utfordrende å håndtere saken på en god måte.

Dersom Nordre Follo skulle bevilge midler for å dekke gratis skoleturer til utlandet, vil det koste minimum 5 millioner kroner per år, ifølge rådmannen. På grunn av kommunens økonomiske situasjon anbefaler heller ikke Gro Herheim at det settes av kommunale midler til å finansiere utenlandsturer på ungdomstrinnet.

Et godt innarbeidet tilbud

Elevrådet ved Ingieråsen skole mener at dersom begrunnelsen er et likeverdig opplæringstilbud for alle, så må alle skolene gjøre det samme.

– Noen skoler, blant annet Fløysbonn skole, har musikaler de har lange tradisjoner og er stolte av. Andre skoler har andre tradisjoner. Dette er et mangfold vi bør være stolte av, sier Roya Nael.

Ingerid Bølstad sier den politiske saken virker svært stemoderlig behandlet, trykket sammen med mange andre viktige saker som har krevd mye oppmerksomhet og debatt. Hun påpeker at tilbudet har vært godt innarbeidet på Ingieråsen skole.

– Det er så utrolig mye arbeid som ligger bak dette tilbudet. Vi har arrangert disse turene i 25 år, i tett samarbeid med foreldregruppen, og sammen har vi funnet gode løsninger på utfordringene vi har møtt. Det er uhyre trist å tenke at dette kan være slutten, sier hun.

– Det er lettest å forby noe

Jennie Martinsen (16) reagerer sterkt på at formannskapet støttet rådmannens forslag uten vilje til å finne gode løsninger. 16-åringen håper på at kommunestyret tenker godt over konsekvensene før de fatter et endelig vedtak onsdag denne uken.

– Vi synes ikke kommunens argumenter holder. Det er lettest å forby noe. Når Nordre Follo har som mål å være Norges beste oppvekstkommune, undres vi på hvorfor det ikke har vært utvist en større vilje fra lokalpolitikerne til å finne løsninger som åpner for utenlandsturer, sier 16-åringen skuffet.

Les også: Slik vil flertallspartiene løse skolefloken på Sofiemyr

 

 

 

 

 

 

 

 Powered by Labrador CMS