Utbygging på Svartskog

STÅR I FARE: Eiendommen Nedre Bålerud/Roald Amundsens vei 145 er i reguleringsplanen farget gult, men i tillegg skravert som bevaringsverdig kultur- og naturområde.
STÅR I FARE: Eiendommen Nedre Bålerud/Roald Amundsens vei 145 er i reguleringsplanen farget gult, men i tillegg skravert som bevaringsverdig kultur- og naturområde.

Eventyrskogen – nordlig grense!

"Det er flere som har sine egne økonomiske interesser i Oppegårds grønne lunger på Svartskog. Det er ikke bare eiendommene Vildmark/Ragnarud og Rødstenåsen som ønskes utbygd. Nå står også et tredje felt med bevaringsverdig kultur- og naturområde i fare", skriver Lise Ferner og Trygve Elias Solheim i et leserinnlegg.

Publisert

Bevar Svartskog ble etablert for å rette oppmerksomheten mot to forsøk på å bygge nye boligfelt - stikk i strid med den moderate eplehage-utbyggingen som var forutsetningen i Reguleringsplan for Bålerud, vedtatt i 2015.

Disse går nå under betegnelsene Rødstenåsen og Svartskoglia. Vi vil gjerne få rette oppmerksomheten mot et tredje felt som utbyggerne selv ønsker å selge inn som “Undsetskogen”.

Les også: Kjemper for eventyrskogen

Fattet vedak til tross for motstand fra rådmannen, Fylkesmannen og Fylkeskommunen 

Utbygger er Roald Amundsens vei 145 AS med MAD arkitekter som saksbehandlere. Da Roald Amundsens vei 145 ble kjøpt for tre-fire år siden, besto eiendommen Nedre Bålerud av hovedhus, låve samt et mindre bolighus og cirka 30 mål - i hovedsak skog.

Fra første øyeblikk var det åpenbart at kjøperne ønsket å bygge ut mest mulig. Etter flere mislykkede forsøk på å dele eiendommen ble en to-deling i mars vedtatt av formannskapet (5-4); 11 mål tilhørende det bevaringsverdige hovedhuset med tilhørende bygninger (parsel 1) og 20 mål skog (parsel 2).

Vedtakene i PBU og formannskapet ble fattet til tross for motstand fra rådmannen, Fylkesmannen og Fylkeskommunen.

En søknad om å utbedre/forlenge stikkveien inn til eiendommene i Roald Amundsens vei 145, 147, 149 og 151, ble akseptert av kommunens administrasjon. Og som kronen på verket leverte Roald Amundsens vei 145 inn søknad om å parsellere ut 12 tomter fra parsel 2.

Vi har selvsagt protestert mot både veiutvidelse og 12 nye eneboligtomter. Vi foretrekker å prioritere rådyr, fugleliv og turgåere.  

Les også: Hvorfor må Eventyrskogen på Svartskog ofres?

Bevaringsverdig kultur- og naturområde 

Det er viktig å få fram at det ikke bare er Vildmark/Ragnarud (Svartskoglia) og Rødstenåsen som ønskes utbygd. Disse er “Grønne” og LNF-områder.

Nedre Bålerud/Roald Amundsens vei 145 er i reguleringsplanen farget gult, men i tillegg skravert som bevaringsverdig kultur- og naturområde.

I det kartet som Naturvernforbundet har tegnet og der hele «eventyrskogen» er markert, ligger Undsetskogen i nordenden. En tursti følger langs hele skogen parallelt med sjøen fra Roald Amundsens vei 147/149.

Det er flere som har sine egne økonomiske interesser i Oppegårds grønne lunger på Svartskog. Roald Amundsens 145 kaller det å “Fornye for å bevare”.

Les også: Fjernet Svartskogs mest kjente tagg

Powered by Labrador CMS