ALLE MÅ BIDRA: Kommunalsjef for eiendom, by og samfunn, Monica Lyesbo oppfordrer alle til å la bilen stå der man kan.
ALLE MÅ BIDRA: Kommunalsjef for eiendom, by og samfunn, Monica Lyesbo oppfordrer alle til å la bilen stå der man kan.

– La bilen stå der det er mulig

Skal vi klare å redusere klimafotavtrykket i Nordre Follo må vi gjøre det sammen. Da må vi snakke om bilbruk.

Publisert Sist oppdatert

Den 28. oktober la kommunedirektøren frem sitt forslag til Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 (ØHP), hvor blant annet Klimabusjettet for 2023 omtales. Dette er Nordre Follo sitt andre klimabudsjett og det skal fungere som kommunens handlingsplan for klima. Klimatiltakene skal iverksettes i 2023.

Redusert med 2 prosent

ØHP forteller at vi i Nordre Follo har redusert utslippet fra 2019 til 2020 med 2 prosent. Dette skyldes i hovedsak utslippsreduksjon fra veitrafikk og oppvarming. Flere el-biler og økt innblanding av biodrivstoff er løsningen som ser ut til å gi særlig gode resultater, og som det satses på videre i kommunen.

– Temaplan for klima og energi sikter på å redusere de direkte utslippene for Nordre Follo som samfunn med 55 % innen 2030 sammenlignet med 2009, og 20 % reduksjon i klimafotavtrykket til innbyggerne innen 2030. Skal vi klare dette, må vi alle gjøre det vi kan for å bidra, sier kommunalsjef for eiendom, by og samfunn, Monica Lyesbo,

Delebiler i Nordre Follo

  • Deletjenester av bil kan være et godt alternativ for å redusere bilbruk.
  • I Nordre Follo finnes det tre delebiler knyttet til kommunen som alle kan benytte seg av, hvorav en av disse står i Oppegård, og de to andre i Ski.
  • Bilene kan bookes gjennom en app som driftes av Otto.
  • Bilen i Oppegård er en varebil som benyttes av OMA, og som også er mye brukt av innbyggerne.

La bilen stå om du kan

– Det viktigste innbyggerne i kommunen kan gjøre er å la bilen stå der det er mulig. Det er det ikke alltid, men kan du bruke bein, sykkel eller kollektiv trafikk, så vil dette gi mindre utslipp. Dette er det viktigste vi kan stå sammen om, sier Lysebo.

Hun understreker at kommunen ikke kommer til å stå med pekefinger, og trekker frem at det å erstatte fossilbil med elbil også vil være et viktig bidrag.

– Veitrafikk utgjør den største delen av utslipp i Nordre Follo. Ved å senke disse, vil CO2 utslippet til Nordre Follo bli mindre. Kommunen kommer også til å bidra på flere måter, blant annet med å bytte ut offentlige fossildrevne tjenestebiler til mer miljøvennlige biler, forteller Lysebo.

Kommunen vil også etterspørre klimavennlig transport og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

Nullvekst i biltrafikken

Å bygge tett nær knutepunkter er en måte å redusere utslippene ytterligere. Til tross for at det vil føre med økt utslipp mens byggingen pågår, blant annet som følge av økt transport, vil det bli lettere for innbyggerne å ferdes uten bil.

– Nullvekst i biltrafikken og overgang til fossilfrie biler er nasjonale mål. Selv om vi øker antall innbyggere innebærer det nasjonale nullvekstmålet at biltrafikken ikke skal øke. Restriktiv parkeringspolitikk og det å bygge ut nær kollektivknutepunktene er viktige tiltak her, forklarer Lysebo.

Engasjerer innbyggerne

Informasjon som motiverer til mindre bilbruk er også en del av kommunens klimatiltak. Lysebo trekker frem en kampanje som går ut på at innbyggerne har meldt inn forslag til utbedring av snarveier som et eksempel. Ved å skilte og opplyse om snarveier vil innbyggere til fots og på sykkel kunne spare tid.

– Store deler av Nordre Follo har god tilgang på kollektiv trafikk. God vinterdrift av gang- og sykkelveier er viktig. Hver og en av oss må tenke over hva vi trenger å bruke bilen til, sier hun.

Klimatiltak i offentlige bygg

  • Lys i offentlige bygg vil byttes ut til LED-lys
  • Ventilasjonsanlegg oppgraderes
  • Kommunen vil gjenbruke møbler i offentlige bygg. Pilot pågår.
  • Å rehabilitere bygg framfor å bygge nytt bidrar også til å redusere klimagassutslippene.

Hold forbruket nede

Dersom vi som forbrukere er med på å holde forbruket nede, vil dette også være viktige klimatiltak. Lysebo trekker frem gjenbruksbutikkene OMA og Rufus som gode alternativer til å handle brukt fremfor nytt.

– Ved å benytte seg av tilbud slik som OMA og Rufus vil man bidra til å redusere klimafotavtrykket til innbyggerne i kommunen. Interessen som er nå for å kjøpe brukt fremfor nytt, er stor. Jeg opplever at innbyggerne i Nordre Follo er veldig bevisste på dette, sier Lysebo.

KAN GJØRE MER: Hans Martin Enger mener at det må gjøres flere og sterkere tiltak.
KAN GJØRE MER: Hans Martin Enger mener at det må gjøres flere og sterkere tiltak.

Bra, men mer

Hans Martin Enger (MPD) oppfatter forslagene i klimabudsjettet som viktige og bra, og trekker frem det å fase ut torvfri jord som en liten, men viktig sak for miljøet.

Samtidig vedgår han å være utålmodig på at det må gjøres flere og sterkere tiltak enn det er kommet frem til.

Når det kommer til Lysebo sin oppfordring til å parkere bilen der vi kan, klinger dette godt hos Enger.

– Her er jeg helt enig, men selv om bilparken blir fossilfri, så må vi ikke tro det løser klimakrisen, eller naturkrisen. De fleste av oss kan redusere bilbruken mye. Mange trenger fortsatt bil, men vi kan kjøre mindre.

Enger poengterer at de som av ulike grunner har behov for bil, fortsatt skal for eksempel bli kjørt til legen, men han mener vi kan gjøre andre tiltak generelt.

– Det er lettere å legge til rette for de få som trenger det. Ellers er jeg opptatt av utslipp fra bygg og anlegg. Sofiemyr skole har mange vedtak for å få ned energibruket i det ferdige bygget, sier han og legger til at han håper stortinget får klimasatsmidler tilbake på budsjettet.

– Det har vi hatt stor nytte av her i Nordre Follo.

Powered by Labrador CMS