FORESLÅTT REVET: Eiendommen i Sønsterudveien 26 er på drøye tre mål og eies i sin helhet av Kolbotn Bil AS. Planinitiativet involverer også Holbergs vei 2, som er en naboeiendom på to mål med rester etter en barnepark med tilhørende uthus. Området rundt planområdet er i hovedsak regulert til frittliggende småhusbebyggelse, med unntak av boligblokken i Holbergs vei 1.
FORESLÅTT REVET: Eiendommen i Sønsterudveien 26 er på drøye tre mål og eies i sin helhet av Kolbotn Bil AS. Planinitiativet involverer også Holbergs vei 2, som er en naboeiendom på to mål med rester etter en barnepark med tilhørende uthus. Området rundt planområdet er i hovedsak regulert til frittliggende småhusbebyggelse, med unntak av boligblokken i Holbergs vei 1.

Må tegne om alt

– Vi forholder oss til politiske beslutninger og skal tegne om prosjektet på nytt, men foreløpig har vi ikke bestemt oss for når dette skjer, sier prosjektlederen for Sønsterudveien 26 AS, Geir Rønningen.

Publisert

Det var for to år siden eiendomsutviklerne fra Adle AS og de tre Shaukat-brødrene fra Kolbotn Bil AS dannet Sønsterudveien 26 AS.

I slutten av desember 2016 sendte de inn et planinitiativ for å omregulere og utvikle næringseiendommen Sønsterudveien 26 og nabotomten i Holbergs vei 2 til boligformål.

Totalt handler det om et planområde på drøye fem mål.

 

SENTRALT I SMÅHUSSTRØK: De to eiendommene ligger på Sofiemyr, på hjørnet mellom fylkesvei 129, Sønsterudveien og Holbergs vei.
SENTRALT I SMÅHUSSTRØK: De to eiendommene ligger på Sofiemyr, på hjørnet mellom fylkesvei 129, Sønsterudveien og Holbergs vei.

Nabotomten i Holbergs vei 2 er en kommunal eiendom med rester etter en barnepark med tilhørende uthus.

KOMMUNAL TOMT: Holbergs vei 2 er eid av Oppegård kommune, men kommunen vurderer å selge den til Sønsterudveien 26 AS.
KOMMUNAL TOMT: Holbergs vei 2 er eid av Oppegård kommune, men kommunen vurderer å selge den til Sønsterudveien 26 AS.

Det er mange år siden denne barneparken har vært i drift.

Eiendommen er regulert til offentlig bygg/barnehage, men er likevel en del av dette planforslaget.

Holbergs vei 2 er fortsatt eid av Oppegård kommune, men kommunen vurderer å selge den til Sønsterudveien 26 AS etter at planinitiativet og utnyttelsesgraden på eiendommen er avklart.

All bebyggelse på begge eiendommene planlegges revet hvis disse eiendommene omreguleres til boligformål.

Fra 75 til 61 leiligheter

Oppegård Avis har tidligere skrevet om det første forslaget fra 2016.

Det handlet om å bygge 75 leiligheter fordelt på tre boligblokker på fem etasjer.

FØRSTE FORSLAG: Det første planforslaget fra desember 2016 handlet om 75 leligheter fordelt tre boligblokker på fem etasjer.
FØRSTE FORSLAG: Det første planforslaget fra desember 2016 handlet om 75 leligheter fordelt tre boligblokker på fem etasjer.

 

I februar i år kom utbyggerne med et nytt planinitiativ.

Denne gangen foreslo de å bygge 61 boenheter fordelt på to leilighetsbygg på fem etasjer og 52 leiligheter samt ni townhouse på tre etasjer og et areal på 115 til 135 kvadratmeter per boenhet.

SISTE FORSLAG: Planinitiativet fra februar 2018 handler om 9 rekkehus og 61 nye boenheter fordelt på to boligblokker på fem etasjer, med inntrukne toppetasjer.
SISTE FORSLAG: Planinitiativet fra februar 2018 handler om 9 rekkehus og 61 nye boenheter fordelt på to boligblokker på fem etasjer, med inntrukne toppetasjer.

 

FRA SISTE FORSLAG: Illustrasjon av fasade sett fra Sønsterudveien.
FRA SISTE FORSLAG: Illustrasjon av fasade sett fra Sønsterudveien.

 

Fra blokker til rekkehus

NABO: Boligblokken i Holbergs vei 1 på fire etasjer er den nærmeste naboen fra øst.
NABO: Boligblokken i Holbergs vei 1 på fire etasjer er den nærmeste naboen fra øst.

Ifølge vedtaket fra 8. februar i år er Utvalg for miljø og plan (UMP) innstilt på å behandle detaljregulering til boligformål for Sønsterudveien 26 og Holbergs vei 2.

Det presiseres i vedtaket at grad av utnytting i prosjektet må reduseres og at boligblokkene må erstattes av rekkehus eller townhouse.

UMP anbefaler også at utbyggerne vurderer om det er mulig å innlemme de tilgrensende boligeiendommene i vest slik at planområdet blir større.

Omsatte for 200 millioner

I påvente av det tredje forslaget foregår det noen interne omrokkeringer i næringsbygget.

I juni-juli flyttet fire leietakere ut av Sønsterudveien 26. Disse er Kolbotn Dyreklinikk, Våg, Iyoga og Oppegård Alarm.

Samtidig har to nye bedrifter flyttet inn i de ledige lokalene. Disse er Rogers Flyttebyrå og Sunnere Liv.

I tillegg holder også Bygg- og anleggsforsikring og Call Keeper til i bygget.

– Vi har ingen ledige lokaler per i dag. Alt er utleid, med leiekontraktene på seks måneder til ett år, sier Imran Shaukat (42).

Sammen med brødrene Kamran og Rizwan har han i flere år drevet selskapene Kolbotn Bil, Kolbotn Bilsalg og Kolbotn Autosalg, alle sammen under navnet Kolbotn Bil.

De siste seks årene har de holdt til i Sønsterudveien 26.

Fjorårets total omsetning var på 200 millioner kroner, ifølge 42-åringen.

Les også: Fra næring til boliger

 
Powered by Labrador CMS