BLIR NYTT: Slik er det tenkt at boligprosjektet Skredderstubekken skal realiseres. Boligen til Henrik og Maia Holthe ligger kloss inn til leilighetene i Sønsterudveien.
BLIR NYTT: Slik er det tenkt at boligprosjektet Skredderstubekken skal realiseres. Boligen til Henrik og Maia Holthe ligger kloss inn til leilighetene i Sønsterudveien.

Her kan det komme nesten 50 leiligheter

Maia og Henrik frykter de skal få fire etasjer med blokk som nærmeste nabo. Nå har de en bønn til politikerne.

Publisert

Sist fredag omtalte Oppegård Avis saken om at utbygging av Sønsterudveien 26 nå kommer opp til politisk behandling for fjerde gang. Kommunedirektøren anbefaler å stoppe initiativet. Saken skal opp til behandling i Utvalg for areal, klima og byggesak i kommunen tirsdag 16. mars.

I samme møte skal en annen sak også opp. Den handler om utbygging bare noen steinkast lenger nede i Sønsterudveien. Nå kommer nemlig saken om utbygging av Kiwi-tomten og Skredderstubekken opp til 2. gangs behandling.

– Frosk i en brønn

Planforslaget legger til rette for cirka 48 leiligheter, næringslokaler for en større dagligvarehandel og mulighet for noen mindre virksomheter innen forretning og tjenesteyting.

NÆRMESTE NABO: Maia og Henrik Holthe smiler tross at bygningen bak hekken kan bli vesentlig høyere dersom kommunedirektørens innstilling vedtas av politikerne.
NÆRMESTE NABO: Maia og Henrik Holthe smiler tross at bygningen bak hekken kan bli vesentlig høyere dersom kommunedirektørens innstilling vedtas av politikerne.

Maia og Henrik Holthe bor i Sønsterudveien 4, og er dermed nærmeste nabo til det som om kort tid kan bli en stor byggeplass. Paret er i utgangspunktet positive til at området oppgraderes, men de er bekymret for solforholdene. Rett bak hekken kan de se toppen av Kiwi-bygget.

– Det vil komme to etasjer opp på der igjen dersom dette prosjektet realiseres. Vi frykter vi vil føle oss som en frosk i en brønn når er ute i hagen vår, sier Henrik Holthe.

Han og kona har et håp om at utvalget ber utbygger om å ta prosjektet ned med en etasje.

– I kommunedirektørens redegjørelse vedkjenner de at de vil ta sol fra oss, men det blir såpass dyrt for utbygger å ta ned høyden. Derfor synes kommunedirektøren dette er lite forholdsmessig. Det tenker jeg er rart. Er kommunen ansvarlig for at en utbygger tjener penger? spør Henrik Holthe.

– Hva slags boliger trengs?

Paret har de siste årene gjort en kraftig oppgradering av huset. I forkant av dette var det dialog om et mulig salg til utbyggeren.

– Vi tok kontakt og sa vi for så vidt var fornøyd med å bo her, men at vi kunne være villig til å selge så lenge vi kunne kjøpe noe tilsvarende på Kolbotn. Det var ikke interessant i det hele tatt.

– Nå har vi gjort så mye her, og vi stortrives med å bo her. Likevel må vi innrømme at vi ser litt mørkt på å få fire etasjer blokk langs hele tomtegrensa, sier paret.

FRA LUFTEN: Slik ser området ut i dag. Boligen til familien Holthe sees i høyre bildekant.
FRA LUFTEN: Slik ser området ut i dag. Boligen til familien Holthe sees i høyre bildekant.

Maia og Henrik Holthe undrer seg over hvorfor det er tommel ned lenger oppe i Sønsterudveien, mens dette prosjektet får tommel opp i kommunedirektørens innstilling.

– Så vidt vi kan forstå er reguleringsplanen den samme for dette området som tomten i Sønsterudveien 26. Er det samme kommuneadministrasjon som har sett på begge sakene?

– Spørsmålet må også være hva slags boliger trenger vi i lokalmiljøet? Som så mange andre foreldre har vi vært sterkt engasjerte i saken om Kolbotn skole nå etter nyttår. Der bygges en skole som tydelig har for stor plass. Det trengs barnefamilier til området. Da er vel ikke høye leilighetsbygg det som trengs, undres Henrik Holthe.

Detaljreguleringen av Sønsterudveien 2 kommer opp i Utvalg for areal, klima og byggesak tirsdag, og skal til endelig behandling i kommunestyret 24. mars.