HAR TROEN: Jon Syver Ternå (t.v.) og Roger Edvardsen i Privatmegleren Kvadrat på Kolbotn melder om kjøpers marked.
HAR TROEN: Jon Syver Ternå (t.v.) og Roger Edvardsen i Privatmegleren Kvadrat på Kolbotn melder om kjøpers marked.

– Boligprisene står seg godt i Oppegård

Gjennomsnittsprisen er 12,2 prosent høyere nå enn på samme tid i fjor, samtidig som det er kjøpers marked, ifølge Jon Syver Ternå og Roger Edvardsen hos Privatmegleren Kvadrat på Kolbotn.

Publisert

For tiden viser det seg å være kjøpers marked i store deler av landet. Mange boliger ligger ute til salgs, og det er færre kjøpere enn for bare få måneder siden. Dette viser seg også her i Oppegård, illustrerer Jon Syver Ternå hos Privatmegleren Kvadrat:

– Det er nok riktig at det nå er mer kjøpers marked. Vi opplevde en endring av markedet før og etter sommeren. Mediehverdagen gjør at markedsskiftene kommer raskere og mer uforutsett enn før. Effekten av bankenes utlånsinnstramninger har også bidratt til å kjølne ned markedet, sier han.

– Mer avventende

Ternå forteller at kjøpere av eneboliger gjerne er familier som bor i nærområdet fra før.

Rekkehus kjøpes gjerne av en blanding av lokale og kjøpere fra Oslo, mens for leiligheter avhenger det hele av pris og beliggenhet. Men det selges generelt mindre:

Les også: Ny på markedet

– Vi ønsker imidlertid ikke å svartmale situasjonen helt. Faktum er at gjennomsnittsprisen er 12,2 prosent høyere nå enn på samme tid i fjor. Dette er korrigert for siste måneders prisnedgang. Vi må huske at boligprisene i Oppegård står seg godt, sier han.

HAR TROEN: Jon Syver Ternå (t.v.) og Roger Edvardsen i Privatmegleren Kvadrat på Kolbotn melder om kjøpers marked.
HAR TROEN: Jon Syver Ternå (t.v.) og Roger Edvardsen i Privatmegleren Kvadrat på Kolbotn melder om kjøpers marked.

– Hvis vi ser på statistikken, viser den at det hittil i år er solgt 90 færre bruktboliger enn i på samme tid i fjor. Det er solgt hovedsakelig færre leiligheter enn andre boligtyper. Det er nedgang i alle markeder, sier han.

Les også: Stor interesse for "Nye Myrvoll"

– Vi opplever at både kjøpere og selgere er mer avventende, enn vi opplevde før sommeren, sier han, og fortsetter: 

– Prisnedgangen i Oslo gjør at vi har færre kjøpere som ønsker å flytte ut til for eksempel Oppegård. Markedet er segmentert, og på generell basis kan vi si at selgere av dyrere boliger må påregne at det tar lengre tid å selge, sier han. 

Anbefaler folk å følge hjertet

Ternå anbefaler både selgere og kjøpere å ha hjertet på rette plassen, og tenke over at uansett kjølig marked, så er det målet om et lunt hjem som til slutt gjelder:

– Vårt råd er at kjøpere og selgere handler utfra behov og ønske om å flytte. Det er vanskelig å spå om fremtiden. Førstegangskjøpere bør benytte anledningen nå som en kan være heldig å kjøpe uten budrunde, sier han.

Les også: Per Edmund Mordt gjør comeback på Kolbotn

– De som eier bolig fra før må ta høyde for at prisene ikke er like høye, og at salgene går like raskt som når markedet var på topp. For de færreste er boligkjøp-/salg basert på spekulasjon og ønske om rask gevinst. Det er et hjem, understreker Ternå.