53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus

KARTET OVER BOMRINGENE: Fra 1. juni 2019 blir bompengeinnkrevingen i Oslo fordelt på tre bomringer: 1. Indre ring (grønn linje på kartet), 2. Osloringen (blå linje på kartet) og 3. Bygrensen mellom Oslo og Follo (oransje linje på kartet).

Sjekk hva du skal betale i bompenger etter 1. juni

Det er stor interesse for de nye bomstasjonene og takstene som innføres fra 1. juni. Her kan du lese om det nye bompengesystemet.

Publisert

Oppgård Avis og en rekke andre medier har nylig skrevet om de nye bomstasjonene som er i ferd med bli montert opp i Oppegård og flere andre kommuner i Akershus og Oslo.

      Oslopakke 3:

 • Er i en byggefase og gjelder følgende kommuner i Oslo og Akershus fylker: Sørum, Aurskog-Høland, Hurdal, Skedsmo, Ski, Enebakk, Nittedal, Oppegård, Oslo, Nesodden, Ullensaker, Vestby, Nes, Eidsvoll, Bærum, Nannestad, Rælingen, Frogn, Lørenskog, Asker, Ås, Fet, Gjerdrum.
 • Er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. 
 • Det meste som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3 - med bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen.
 • Det nye bompengesystemet
  skal bidra til å:
  • Finansiere vei- og
  kollektivutbygging
  • Redusere personbiltrafikken
  • Øke fremkommeligheten
  for alle trafikantgrupper
  • Redusere klimagassutslipp
  • Forbedre bymiljøet
  • Jevne ut bompengebelastningen
  ved at flere bidrar.

I løpet av våren skal det settes opp 53 nye bomstasjoner i de to fylkene.

Statens vegvesen er byggherre for oppføringen av bomstasjonene, på vegne av Oslopakke 3. Forarbeidene startet i fjor med graving, fundamentering og fremføring av strøm, og i mars i år har de startet med monteringen av bomstasjonsutstyret.

Les også: Nå kommer bomstasjonene

Bompenger fra 1. juni

Lørdag 1. juni skal alle nye bomstasjoner settes i drift samtidig.

For å beregne hva du skal betale i bompenger etter 1. juni, kan du benytte Fjellinjens bompengekalkulator. 

Husk også at elbiler i takstgruppe én (lette kjøretøy) begynner også å betale bompenger fra 1. juni.

Rushtidsavgiften skal fortsette som før. Du må betale mer for å passere bomringene
i tidsrommet mellom klokken 06.30–09.00 og 15.00–17.00. Det gjelder ikke på helgedager, offisielle fridager og i juli.

Miljødifferensierte takster fortsetter som før. Det betyr at de kjøretøyene som forurenser mest betaler mer i bomringene.

Følgende er fritatt for avgift i bomringene: Motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy, hydrogenkjøretøy i takstgruppe én, nullutslippskjøretøy i takstgruppe to, og forflytningshemmede med gyldig parkeringskort.

Takster for tre bomringer

Fra 1. juni blir bompengeinnkrevingen fordelt på tre bomringer (red. anm.: se hovedbildet med kartillustrasjon:

BYGRENSEN:

Indre ring (grønne prikker i kartet): Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud. Her blir det betaling i begge retninger.Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med «armer» mot Grefsen og Trosterud - med betaling i begge kjøreretninger. Totalt 38 bomstasjoner.
Osloringen (blå prikker i kartet): I dagens bomring i Oslo blir det betaling i begge retninger, men prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag. Totalt 22 bomstasjoner.
Bygrensen (gule prikker i kartet): Nye bomstasjoner på bygrensen mellom Oslo og henholdsvis Follo og Romerike, samt dagens eksisterende bomstasjoner mellom Oslo og Bærum. Det blir kun betaling inn mot Oslo, på samme måte som det er fra Bærum til Oslo i dag. Totalt 23 bomstasjoner (14 nye og 9 eksisterende i «Bærumsringen»).

 

I det interaktive kartet til Statens vegvesen kan du se den nøyaktige posisjonen til både eksisterende bomring, nye indre bomring og bommene langs bygrensen. I venstremenyen kan du se tegnforklaring og du kan også legge til/fjerne de ulike ringene og bomsnittene.

Les også: – Bomstasjonene forringer livet mitt

Dette må du vite om rabatter

Det lønner seg å ha AutoPASS-avtale og bombrikke. Rabatten (forutsatt at du har AutoPASS-avtale) øker fra 10 til 20 prosent for takstgruppe én (lette kjøretøy). Rabatten opphører for takstgruppe to (tunge kjøretøy), men timeregel og passeringstak vil fortsatt gjelde.

Timeregel (forutsatt at du har AutoPASS-avtale):

 • Indre ring og Osloringen får felles timeregel. Du kan passere flere ganger
  i begge bomringene i løpet av en time, men betaler kun én gang. Du
  belastes den høyeste taksten som blir registrert i løpet av den timen.
 • Bygrensen får egen timeregel. Du betaler kun for én passering over
  bygrensen, selv om du passerer flere ganger i løpet av en time.   

Passeringstak (forutsatt at du har AutoPASS-avtale):

 • Indre ring og Osloringen får felles månedstak. Du belastes for maksimalt 120
  betalte passeringer totalt i disse to bomringene per kalendermåned.
 • Bygrensen får eget månedstak. Du belastes for maksimalt 60 betalte
  passeringer over bygrensen per kalendermåned.

Les også: Slik blir pendlerparkeringen på Rosenholm

Powered by Labrador CMS