EKSTRAORDINÆRT FORBUD: Nå risikerer du fengselstraff for å tenne bål.
EKSTRAORDINÆRT FORBUD: Nå risikerer du fengselstraff for å tenne bål.

Innfører totalforbud mot bruk av ild

Follo Brannvesen innfører totalforbud mot å gjøre opp ild i inn og utmark med umiddelbar virkning, men det er et unntak.

Publisert

Follo Brannvesen (FBV) har i dag vedtatt en midlertidig forskrift, gjeldende fra 8. juni 2023 klokken 15. Forskriften gjør det forbudt å gjøre opp ild i både inn- og utmark, med unntak av grilling i egen hage/balkong/gårdsplass, eller på større steinlagte/asfalterte plasser.

Fjerner muligheten for å vurdere egen risiko

Fra 15. april til 15. september gjelder et nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i skog og annen utmark, men basert på aktsomhet kan man eksempelvis tenne kaffebål i denne perioden. Forbudet vi nå har vedtatt fjerner muligheten den enkelte har til selv å vurdere risiko for om brann kan oppstå, samt utvider forbudet til å også gjelde innmark. 

SKOGBRANNFARE: En skogbrann nå kan få katastrofale konsekvenser.
SKOGBRANNFARE: En skogbrann nå kan få katastrofale konsekvenser.

Du risikerer fengselsstraff ved å gjøre opp ild nå

– Vi opplyser også om at samtlige brannvesen i Øst 110 distrikt innfører lignende forbud. Øst 110 distrikt omfatter kommunene i Follo, Romerike og tidligere Østfold, melder Geir Christer Mjøsund, konstituert brannsjef og daglig leder i Follo Brannvesen IKS. 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42, melder Follo Brannvesen i sin pressemelding. 

Lov å grille i egen hage

Follo Brannvesen presiserer at det fremdeles er gjort unntak for grilling i egen hage/balkong/gårdsplass, eller på større steinlagte/asfalterte plasser. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann, står det i pressemeldingen. 

Powered by Labrador CMS