BUDSJETTSPREKK PÅ FLERE MILLIONER: Ifølge vedtaket fra 2018 skulle ombygging av Nordre Follo rådhus koste 44 millioner kroner. I juni 2020 var kostnadsrammen utvidet til 50,4 millioner kroner, og det er varslet om behov for enda flere bevilgninger. Foto: Yana Stubberudlien

Krever åpenhet rundt millionsprekken

– Vi forstår ikke hvorfor flertallspartiene er imot åpenhet om kostnadene ved ombyggingen av Nordre Follo rådhus, sier Anne Kristine Linnestad (H) på vegne av opposisjonen i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

"Kommunedirektøren bes legge frem sak om påløpte kostnader til rehabiliteringer og oppgradering av Nordre Follo rådhus per 31. desember 2020, innen 1. februar 2021. I saken må det også redegjøres for forventede kostnader i 2021."

Slik lød verbalforslaget fra Høyre som de fremmet under det siste kommunestyremøtet torsdag 17. desember.

REAGERER PÅ VEDTAKET: Anne Kristine Linnestad (59) fra Langhus har vært kommunestyrerepresentant siden 1999. For tiden er hun gruppeleder for Nordre Follo Høyre, i tillegg til å representere Høyre på Stortinget, i Finanskomiteen.

– Vi mener det er viktig at vi og innbyggerne vet hva vi bruker skattepengene på, både til drift, oppgradering, vedlikehold og investeringer. Vi vil prioritere tjenester til innbyggerne våre, pleie, omsorg, skoler, barnehager og forebyggende tjenester, og i den utfordrende økonomiske situasjonen Nordre Follo står i er det derfor svært viktig at vi har god økonomisk kontroll og vet hva pengene brukes på, sier Høyres gruppeleder Anne Kristine Linnestad.

Les også: Dette bør du vite om foreløpige kostnader for samlokalisering av rådhusfunksjonene

Stiller seg uforstående

Da saken ble behandlet i kommunestyret forrige uke, fikk Høyres forslag støtte fra Frp, PP, Rødt og Azhar Ul-Hassan fra Ap, men med totalt 22 stemmer ble det vraket av flertallspartiene.

Opposisjonen stiller seg uforstående til dette vedtaket:

– Vi forstår ikke hvorfor flertallspartiene er imot åpenhet om kostnadene ved ombyggingen av rådhuset. Disse opplysningene burde være veldig relevante i forhold til ombygging, oppgradering og rehabilitering av gamle Oppegård rådhus også. Vi (Høyre, FrP og PP) er alle like overrasket over at de ikke ønsker å få tallene på bordet, og det regner jeg med at Rødt også er siden de stemte for, sier Linnestad (H).

Les også: Plantet like mange stemorsblomster foran rådhuset i Ski som i hele Karl Johan

Budsjettoverskridelse på 6,4 millioner kroner

Ski rådhus, som ble ferdigstilt i 1973, hadde behov for oppgradering i forbindelse med kommunesammenslåingen. Da Fellesnemnda i Nordre Follo behandlet saken høsten 2018, var budsjettet for ombygging av rådhuset på 44 millioner kroner (eksklusivt merverdiavgift). Omtrent 140 ansatte skulle flytte inn i det etter ferdigstilling.

Så ble det meldt inn behov for mer penger til prosjektet. Med en tilleggsbevilgning i 2020-budsjettet ble en total kostnadsramme utvidet til 50,4 millioner kroner (eksklusivt merverdiavgift). Dette ble bekreftet av kommunen i juni 2020. Antall arbeidsplasser i rådhuset har også økt til cirka 210 ansatte.

Budsjettoverskridelsen på 6,4 millioner kroner skyldes flere faktorer.

Overskridelsene gjelder forhold som ikke var kjent, eller medtatt i opprinnelige budsjett og skal beskrives som tilleggsarbeider. Vi har ikke behov for ytterligere bevilgninger på dette prosjektet, sa John Hoseth, sa virksomhetsleder for Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo kommune.

Les også: Fuktproblemer og muggsopp på Sofiemyr skole: Store avvik igjen

Skulle føre til enda større overskridelser

John Hoseth varslet i juni 2020 om at kommunen skulle bruke enda mer penger på rådhus-prosjektet, uten å konkretisere beløpet, men han understrekte at det ville gi gevinster i framtiden.

Et langsiktig arbeid, og realisering av gevinster vil skje over tid. Det gjør at vi i dag bruker ressurser for å ta ut gevinster i fremtiden. Prosessen vil derfor en periode kreve økte midler til å gjennomføre tiltak, som vil gi gevinster i framtiden. Disse kostnadene kan betraktes som en investering med tanke på fremtidig besparelse.

Ifølge gruppelederen for Høyre har kommunestyret ikke fått nye tall om kostnadene rundt dette prosjektet siden oppdateringen i juni.

– Det burde ha vært interessant for ordføreren også å få tallene på bordet, sier Linnestad.

Les også: Skeiv satsing på tvillingbyer?

– Kan fremskaffes uten verbalvedtak

I forbindelse med vedtaket fra forrige uke ba Oppegård Avis flertallspartiene i kommunen om en forklaring.

– Skulle ikke prosjektene med så store overskridelsene følges opp tett, som følge av vedtaket om nettopp dette? Hvorfor er dere ikke interessert i å vite om kostnadene ved rådhusprosjektet per nå og for de gjenstående arbeidene i 2021, ikke minst i lys av alle overskridelsene i de kommunale prosjektene de siste årene?

– Vi mener det ikke var behov for et verbalvedtak fordi det som etterspørres er informasjon som kan fremskaffes uten at det fattes et verbalvedtak om det, og uten at det settes opp en egen sak om det, sier Hans Martin Enger (MDG).

Da Oppegård Avis skrev forrige uke en sak om den topptunge administrasjonen i Nordre Follo med enda flere ledere enn før kommunesammenslåingen, var Enger heller ikke opptatt av antall ledere før og etter 1. januar 2020:

– Jeg kan forstå interessen for tallene, men regnestykket er mer komplisert enn å sammenligne tall, fordi den nye organisasjonen er organisert helt annerledes enn de to gamle, sa han til Oppegård Avis.

Les også: Dette bør du vite om lederstillingene i Nordre Follo

De kommunale byggesmellene

  • Den enorme budsjettoverskridelsen i prosjektet med den 200 lange kulverten i Liaveien på Kolbotn har irritert mange innbyggere.
  • Den andre store budsjettsprekken Oppegård Avis kjenner til må være Kolben-prosjektet med sine 39 millioner kroner over budsjettet (kostet rundt 214 millioner til slutt).
  • De siste årene har kommunen hatt flere andre prosjekter med budsjettsprekk på flere millioner kroner (blant annet Pyramiden og prosjektet på Høyås).
  • Kolbotn skole har en foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner.
  • VA-prosjektet på Bålerud har en foreløpig budsjettsprekk på 73 millioner kroner (prosjektet har siden høsten 2014 økt fra 47 til 120 millioner).

Legger lokk på overskridelser

Det er ikke den første saken hvor informasjonen om kostnadene og budsjettoverskridelsene ikke kommer tydelig frem. I september skrev Oppegård Avis om Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO), som skulle koste 378 millioner kroner (inkludert merverdiavgift), ifølge kommunestyrets vedtak fra 20. juni 2016.

– Det er flere som passer på at budsjettrammen overholdes. Prosjektet møtte på noen uforutsette utfordringer med grunnforholdene i starten, men det ligger per dags dato innenfor den vedtatte budsjettrammen. Vi har en veldig dyktig organisasjon som jobber med dette, med fire byggeledere i ulike stillinger som følger opp det økonomiske og passer på at budsjettrammen overholdes, sa prosjektsjefen for KOMBO i slutten av september 2018.

Bygget, som skulle være innflyttingsklart i januar 2019, ble overtatt med ett års forsinkelse den 23. januar 2020, men åpningsseremonien fant sted ikke før 4. juni 2020. og til tross for fire byggeledere i ulike stillinger, har prosjektet medført store overskridelser.

Hvor store de er, er det fortsatt ukjent. Kommunen og entreprenøren er ikke enige om sluttoppgjøret og siden juni 2020 har de vært i forhandlinger om dette.

Selv om det handler om skattebetalernes penger, vil kommunen ikke opplyse om hvor mange millioner kroner KOMBO-prosjektet har sprukket med fra det opprinnelige budsjettet.

Les også: Holder budsjettsprekken hemmelig

Powered by Labrador CMS