Ny Kolbotn skole

BEKYMRET FOR KONSEKVENSER: – Det er veldig uheldig for de mange skolene i kommunen med stort behov for modernisering og utvidelser, sier Camilla Edi Hille (V).
BEKYMRET FOR KONSEKVENSER: – Det er veldig uheldig for de mange skolene i kommunen med stort behov for modernisering og utvidelser, sier Camilla Edi Hille (V).

– Dette kan få konsekvenser for andre skoleprosjekter

Investeringer til andre viktige skoleprosjekter i Nordre Follo kan bli utsatt som følge av Kolbotn skole-saken, mener Camilla Hille (V), som er utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune.

Publisert

Camilla Hille reagerer sterkt på at prosjektet Kolbotn skole og flerbrukshall, som skulle stå ferdig i april 2021, har en foreløpig budsjettoverskridelse på 88 millioner kroner.

Hun sier dette kan få konsekvenser for andre viktige skoleprosjekter ved at disse investeringene vil måtte skyves frem i tid.

      Veien videre

  • 3. februar skal saken drøftes i utvalget for oppvekst, idrett og kultur, 6. februar i formannskapet og 12. februar i kommunestyret. 
  • I desember 2019 vedtok kommunestyret at alle store investeringsprosjekter blir satt på vent fram til det er gjennomført en samlet behovsanalyse for skolebygg og kommunale bygg.

  • Det skal gjøres en behovsanalyse nå i februar (politisk behandling i mars). Analysen vil legges til grunn for skolebehovsplanen som skal til politisk behandling i juni.

  • Etterpå skal det utarbeides behovsplaner på alle områder. Disse planene vil resultere i rådmannens forslag til investeringsbudsjett (i juni).

– Det er veldig uheldig for de mange skolene i kommunen med stort behov for modernisering og utvidelser, sier utvalgslederen.

Les også: Foreløpig budsjettsprekk på 88 millioner kroner

Drøftes i utvalget neste uke

– Nå må vi ta en grundig diskusjon om dette i utvalgsmøtet neste uke, og velge en løsning for framtiden, sier Hille.

Ifølge henne har hun bedt rådmannen gi en grundig presentasjon av saken i neste ukes utvalgsmøte.

– Vi må forsikre oss om at vi gjør en klok beslutning nå, og at beslutningen er robust og bærekraftig i lang tid, sier Venstre-politikeren.

– Vi kan ikke la en skole stå med tomme lokaler, mens andre skoler har sprengt kapasitet.

Hun påpeker at flere folkevalgte i tidligere Oppegård kommune frarådet sterkt at Kolbotn skole skulle dimensjoneres til en fireparalell-skole.

– Det vil gi en overkapasitet på den skolen i lang tid fremover. Det vil måtte påvirke skolekretsgrensene i kommunen, og vi kan ikke la en skole stå med tomme lokaler, mens andre skoler har sprengt kapasitet, påpeker Hille.

Hun sier det vil komme en sak om dette i utvalget om ikke så lenge. Selv lover hun å besøke Kolbotn skole i løpet av kort tid.

Powered by Labrador CMS