DEBATTINNLEGG

SKREV DEBATTINNLEGG: Daad Gjerde (64) er fraksjonsleder i utvalget for omsorg, helse og seniorpolitikk i Nordre Follo.
SKREV DEBATTINNLEGG: Daad Gjerde (64) er fraksjonsleder i utvalget for omsorg, helse og seniorpolitikk i Nordre Follo.

Vedtok usosialt budsjett

«Onsdag 15. desember ble budsjettet for kommunen vedtatt, men det bekymrer meg at styringspartiene (Ap, MDG, V, SV, Sp og U) og kommunedirektøren har glemt visjonen om at Nordre Follo kommune skal være en av de beste omsorgskommunene i landet», skriver Daad Gjerde (H) i sitt debattinnlegg.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektøren la opp til kutt som rammer de svakeste i samfunnet og deres pårørende. Det har nå blitt vedtatt et usosial budsjett som raserer omsorgstilbudet i kommunen ved å legge ned sykehjemsplasser på Bjørkås og bidrar til uro og utrygghet hos de som trenger sykehjemsplass og deres pårørende. Det nytter ikke å si at de som trenger sykehjemsplass får det, det skaper bare utrygghet.

Budsjett bidrar til å legge ned boliger for barn med spesielle behov og flytter dem til Bjørkås som er en institusjon, samler flere omsorgstrengende barn i en institusjon uten å ta hensyn til deres individuelle behov og rettigheter.

Dette er å gå bakover i tid, og er ikke slik vi ønsker en fremtidsrettet og god omsorg.

Barnas rett til god omsorg og medbestemmelse, jevnfør barnekonvensjonen. Et usosialt budsjett som rammer de svakeste i samfunnet kan ikke vi politikere godta. Det er menneskene og ikke pengene som skal telle mest.

Det budsjett styringspartiene og kommunedirektøren har ønsket seg den neste planperioden rammer de aller svakest av innbyggerne i NFK. Det kan ikke vi i Høyre akseptere.

Powered by Labrador CMS