I OPPOSISJON: FrPs Tønnes Steenersen, Høyres Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Pensjonistpartiets Gunnar Vegsgaard ble enige om et stramt budsjett.
I OPPOSISJON: FrPs Tønnes Steenersen, Høyres Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Pensjonistpartiets Gunnar Vegsgaard ble enige om et stramt budsjett.

Ble enige om offensiv plan

Opposisjonspartiene leverte sitt alternative budsjett til dagens formannsskapsmøte.

Publisert Sist oppdatert

Opposisjonspartiene Høyre, FrP og Pensjonistpartiet stod klare med en offensiv plan. Ikke overraskende ble det ikke mottatt med mye gehør hos flertallspartiene.

- Årets budsjett er svært stramt og gav oss lite handlingsrom, men Høyre, Frp og Pensjonistpartiet tar noen grep for å snu trenden, sier gruppeleder i Høyre Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Hun sier at opposisjonen vil fortsette å prioritere helse og omsorg, og ønsker ikke å kutte i tiltak som vi mener rammer de som trenger det mest.

- Da må det prioriteres kraftig, slik at vi finner gode løsninger på de viktigste utfordringene, slik at hver og en av kommunens innbyggere kan leve gode, trygge og selvstendige liv, sier gruppeleder i Høyre Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Vanskelige prioriteringer

Hun berømmer FrP og Pensjonistpartiet for gode diskusjoner om vanskelige prioriteringer.

- Det har vært en veldig god prosess og et godt samarbeid for å komme frem til vårt felles forslag til budsjett for Nordre Follo. Salg av eiendom er et av tiltakene for å løse budsjettutfordringene som dagens flertall med Arbeiderpartiet og MDG i front har lagt grunnlaget for, sier FrPs gruppeleder Tønnes Steenersen.

- Vi er alle opptatt av at Nordre Follo skal være et lokalsamfunn hvor det er godt å vokse opp, leve livet og bli gamle. Vi er konkrete med våre forslag og håper disse vil bli vedtatt, sier Gunnar Vegsgaard som er gruppeleder i Pensjonistpartiet.

En liste med endringer

Her er noen av prioriteringene opposisjonen vil gjøre.

· Aktiv på dagtid og 60+

· Fontenehuset

· Ikke kutte i helsetjenester før alternativer er sikret på plass

· Utafor boksen, tiltak for de som faller utenfor arbeid

· Opprettholde tilbudet på biblioteket i Ski og Kolben

· Renhold i haller på lørdager

· Styrke renhold på skoler

· 1 time gratis parkering i sentrumsområdene

· Fremskynde utvidelse av Greverud sykehjem/omsorgsboliger

· Se på mulighetene til å bygge omsorgsboliger på Hebekk i samarbeid med private aktører

– Har feilet

Opposisjonen er naturlig nok sterkt kritisk til politikken som føres av flertallspartiene. Spesielt når det gjelder sykehjem.

– Vi ser at styringspartienes vedtatte sykehjemspolitikk har feilet. Dessverre er det i dag en stor underkapasitet av plasser i vår kommune. FrP, PP og Høyre har advart mot utviklingen, og har i sine alternative budsjetter foreslått ingen reduksjon i antall sykehjemsplasser. Derfor foreslår vi en forsering av utvidelsen på Greverud sykehjem. Vi ønsker også å se på muligheten for et offentlig/privat samarbeid i omsorgssektoren slik at planlagte omsorgsboliger på Hebekk kan fremskyndes, sier Pind, Steenersen og Vegsgaard.

Slik skulle det finansieres

Opposisjonen la opp til en mer offensiv pengebruk en styringspartiene, og sier det skulle finansieres på følgende måte.

- Vi vil selge eiendom, kutte i lønnsutgifter og redusere i prosjektet på Nedre torg i Ski. For eiendom vi selger skal pengene stå på fond og benyttes til bygg tilknyttet oppvekst, helse og omsorg, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Apropos lønnsutgifter handler det mer om antallet stillinger, ikke en lønnsreduksjon for eksisterende jobber, ifølge Høyres ordførerkandidat.

– Det vi skulle oppnå ved å slå sammen kommunene var stordriftsfordeler. Det vi ser nå er at vi har fått flere ansatte og flere stillinger enn i 2020. For oss er det en feil trend, for det var ikke tanken, forklarer Dahl-Jørgensen Pind.

Det er å ha nok penger til helse og omsorg som blir de store prioriteringene i tiden som kommer.

- Vi vet at vi trenger penger til dette i årene som kommer. Ved å ta slike grep, vil vi låne mindre, har lavere kostnader til renter og avdrag, som igjen gir mer igjen til drift, sier Tønnes Steenersen. Han legger til at Nordre Follo må få til et skifte for å skape vekst, ny energi i kommunen og bedre løsninger for våre nær 62.000 innbyggerne. Dette er vår plan for finansieringen, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind i Høyre, Tønnes Steenersen i Fremskrittspartiet og Gunnar Bengt Vegsgaard i Pensjonistpartiet.

Ville sikre valgfrihet

– Ved å ta de grepene vi gjør, vil vi låne mindre, ha lavere kostnader til renter og avdrag. Summen av våre tiltak gir mer igjen til kommunens tjenestetilbud. - Vi vil sikre valgfrihet og gode tjenester fordi det gir gode liv for innbyggerne i Nordre Follo kommune, avslutter de.

Powered by Labrador CMS