FORNUFTIG: De siste årene har det blitt bygget mange boliger på Myrvoll. Ruter AS ser derfor at det er fornuftig å trekke linje 81 lenger sør enn opprinnelig planlagt. Foto: Yana Stubberudlien
FORNUFTIG: De siste årene har det blitt bygget mange boliger på Myrvoll. Ruter AS ser derfor at det er fornuftig å trekke linje 81 lenger sør enn opprinnelig planlagt. Foto: Yana Stubberudlien

Busslinje 81 kan bli forlenget fra Fløysbonn til Myrvoll

Ruter AS er i dialog med kommunen og fylkeskommunen om dette.

Publisert Sist oppdatert

For tre år siden foreslo Ruter å forlenge busslinje 81 fra Fløysbonn til Granholtet, og lage en ny endeholdelplass på Granholtet.

HER SKULLE DET BYGGES BUSSTERMINAL: Her, på dagens parkeringsplass ved Tømtebanen i krysset mellom Kongeveien og Tømteveien, skulle det etableres en ny endeholdeplass/snuplass for bussene med en ny bussterminal. Foto: Yana Stubberudlien. Innfelt ser du illustrasjonen av den aktuelle plassen etter at tiltakene er på plass. Kilde: Oppegård kommune, planforslaget for Sofiemyr idrettspark, 2019
HER SKULLE DET BYGGES BUSSTERMINAL: Her, på dagens parkeringsplass ved Tømtebanen i krysset mellom Kongeveien og Tømteveien, skulle det etableres en ny endeholdeplass/snuplass for bussene med en ny bussterminal. Foto: Yana Stubberudlien. Innfelt ser du illustrasjonen av den aktuelle plassen etter at tiltakene er på plass. Kilde: Oppegård kommune, planforslaget for Sofiemyr idrettspark, 2019

Her, på dagens parkeringsplass i krysset mellom Tømteveien og Kongeveien, skulle det bygges en ny snuplass for bussene med en avstigningsholdeplass for passasjerene. Det var også planer om å etablere en bussterminal på samme sted, med et lite servicebygg med pauserom og toaletter ved bussterminalen.

SERVICEBYGG: Et eksempel på et servicebygg i Bergen med tilsvarende funksjon som planlegges på Sofiemyr. Kilde: Planforslaget fra Ruter AS
SERVICEBYGG: Et eksempel på et servicebygg i Bergen med tilsvarende funksjon som planlegges på Sofiemyr. Kilde: Planforslaget fra Ruter AS

Nå har den ovennevnte planen blitt endret. Som følge av endringene kan busslinje 81 bli forlenget enda lengre mot syd, helt til det nye boligfeltet på Myrvoll.

Jobber med avklaringer

– Hvorfor har dere endret på planene?

– Det har gått lang tid siden Ruter for første gang tok opp behovet for å bygge en ny endeholdeplass, Reisebehovene har siden den gang endret seg lenger sør i kommunen. sier senior kommunikasjonsrådgiver Knut-Martin Løken i Ruter AS.

Han påpeker at det har blant annet blitt bygget mange nye boliger på Myrvoll.

– Vi ser derfor at det er fornuftig å trekke linje 81 (Fornebu-Fløysbonn) lenger sør enn opprinnelig planlagt. Vi er i prosess med å gjøre avklaringer med Nordre Follo kommune og Viken fylkeskommune med sikte på å få etablert endeholdeplass på Myrvoll, sier han.

SISTE STOPP: Busslinje 81 har Fløysbonn som siste stopp i dag. Foto: Yana Stubberudlien
SISTE STOPP: Busslinje 81 har Fløysbonn som siste stopp i dag. Foto: Yana Stubberudlien
BUSSLINJE 81: Her kan du se en oversikt over alle stoppestedene for busslinje 81. Kilde: Ruter AS
BUSSLINJE 81: Her kan du se en oversikt over alle stoppestedene for busslinje 81. Kilde: Ruter AS

Utvidet holdeplass og servicehus for sjåførene

Løken sier at løsningen Ruter AS ønsker å realisere er en forlengelse av linje 81 til Myrvoll stasjon.

– Det vil innebære en utvidelse av dagens holdeplass på Myrvoll, slik at det blir plass til å både å regulere buss der og at en buss samtidig kan bruke holdeplassen for av og påstigning. I tillegg ønsker vi å etablere et servicehus for sjåførene. Dette blir ikke å betrakte som en terminal, men som en holdeplass med plass til å regulere buss, understreker Løken.

Han sier Ruter AS er i en pågående prosess for å gjøre avklaringer med fylket og kommunen.

– Når vil dette være klart?

– Det er for tidlig å si noe om når dette vil være klart. Det må vi komme tilbake til, sier han.

Powered by Labrador CMS