FARLIG STREKNING: Bussjåfør Erik Haugstad sier han har observert mange farlige situasjoner i Kongeveien. Her er han sammen med Kine Skovli Landerud.
FARLIG STREKNING: Bussjåfør Erik Haugstad sier han har observert mange farlige situasjoner i Kongeveien. Her er han sammen med Kine Skovli Landerud.

– Har ingen å miste

Kine Skovli Landerud (33) fra Sofiemyr etterlyser trafikksikkerhetstiltak i Kongeveien. Hun mener også at den aktuelle bussholdeplassen ikke egner seg som endeholdeplass.

Publisert

– Vi har ingen å miste, men jeg er redd det må skje noe her før det skal gjøres tiltak på strekningen, sier Kine Skovli Landerud.

Som tobarnsmor og nabo til bussholdeplassen ved klubbhuset på Sofiemyr, har 33-åringen sett mange nestenulykker på den korte strekningen i Kongeveien.

Brukes av mange barn

– Det er for høy fart på bilene som kjører her. Med tanke på at veien er for trang og for trafikkert, og brukes av lastebiler som gjennomgang fra E6 til E18, er situasjonen ikke forsvarlig, sier Skovli Landerud.

TUNGTRAFIKK: Det kjøres mye tungtransport på strekningen. Med den trange veien og lange køer blir trafikksituasjonen krevende.
TUNGTRAFIKK: Det kjøres mye tungtransport på strekningen. Med den trange veien og lange køer blir trafikksituasjonen krevende.

 

Skovli Landerud synes det er rart med en 60-sone på den korte strekningen.

– 40-sonen burde ha vært forlenget videre fra Sofiemyr senter og helt frem til krysset i Taraldrudveien, sier tobarnsmoren.

Hun er mest bekymret for trafikksikkerheten for barn.

– Jeg har sett små jenter som går og balanserer på kanten av fortauet. Det er skoler, barnehager og fotballbaner her i området, og det er en skolevei for mange barn. Om kort tid skal det bygges en idrettshall og en ungdomsskole her. I tillegg skal Hellerasten ungdomsskole legges ned og enda flere barn skal gå og sykle her, påpeker hun.

Problematisk endeholdeplass

– Bussene står ofte parkert her i lang tid og skaper lange køer i begge retninger, det er spesielt problematisk i rushen når bussene går hvert femte minutt. Slike situasjoner fører til mange farlige forbikjøringer. Når det er trafikkork, kommer ikke utrykningskjøretøy forbi. Det er også veldig mye tuting på strekningen fordi kjøretøyene holder på å krasje her hele tiden, sier 33-åringen, og legger til at situasjonen er enda verre om vinteren.

Hun mener denne bussholdeplassen ikke egner seg som endeholdeplass.

– Dette er på grunn av blant annet boligområdet, mange myke trafikanter, miljøhensyn, blant annet med tanke på busser på tomgang, forsøpling, trafikkork, trafikksikkerhet og utkjørsel fra klubbhuset (disse bilene ser ikke forbi bussen), sier Skovli Landerud.

TUNGTRAFIKK: Det kjøres mye tungtransport på strekningen. Med den trange veien og lange køer blir trafikksituasjonen krevende.
TUNGTRAFIKK: Det kjøres mye tungtransport på strekningen. Med den trange veien og lange køer blir trafikksituasjonen krevende.

Hun mener busslommene burde ligge syd for innkjørsel til klubbhuset, slik at inn- og utkjøringer, og busslommer ikke kommer i veien for hverandre.

Deler naboens bekymringer

LANGE KØER: Bussene står ofte parkert her i lang tid og skaper lange køer i begge retninger.
LANGE KØER: Bussene står ofte parkert her i lang tid og skaper lange køer i begge retninger.

Bussjåfør Erik Haugstad (56), som har kjørt på strekningen i syv år, ser de samme utfordringene og deler Skovli Landeruds bekymringer.

Han bekrefter at bussholdeplassen ved klubbhuset har vært en endeholdeplass siden bussruten 81B ble lagt ned. Han er også helt enig med Skovli Landerud i at den aktuelle bussholdeplassen ikke egner seg som endeholdeplass, og mener den bør flyttet til et annet sted.

Ifølge Haugstad har bussjåførene hatt et midlertidig pauserom i klubbhuset de siste to årene.

– Vi har en busslomme litt lengre opp, ved krysset i Taraldrudveien, men det er for langt å gå fra den til klubbhuset. Vi kan ikke forlate bussen der mens vi er på klubbhuset, sier 56-åringen.

Han mener veien bør utbedres og det bør tilrettelegges for en større bussholdeplass samt at sjåførbytte bør legges til et annet sted.

Er i dialog med Ruter

– Det er viktig at alle trafikanter følger trafikkreglene og tar hensyn til hverandre. Fartsgrensen er satt ut fra gjeldene kriterier – og det er etablert gang- og sykkelvei, fortau på begge sider av veien samt bro for å krysse over til idrettsanlegget, sier Rita Johannessen, seksjonsleder for trafikk i Akershus.

Hun legger til at Statens vegvesen er i dialog med Ruter angående holdeplassene og plassproblemene på strekningen.

– Hvilke tiltak som er aktuelle er ikke klart ennå. Vi jobber sammen med Ruter og skal ha en befaring, sier Johannessen.

Reguleringsplass for bussen ved Granholtet

Ifølge Johannessen jobber Ruter sammen med kommunen om å utrede en reguleringsplass for bussen ved Granholtet.

– I mellomtiden er det lommen ved rundkjøringen i Taraldrudveien som er ment å bruke til denne reguleringen, sier hun.

Oppegård Avis avventer mer utdypende svar fra Statens vegvesen og Ruter i forbindelse med saken, og følger opp saken.

Powered by Labrador CMS