BYROMSPROSJEKTET

KAN BLI REVET: Dagens bryggeanlegg er foreslått revet og erstattet med et nytt, ovalliknende bryggeanlegg.
KAN BLI REVET: Dagens bryggeanlegg er foreslått revet og erstattet med et nytt, ovalliknende bryggeanlegg.

Dette er planen for Veslebukta

Det nye bryggeanlegget, som er foreslått bygget i Veslebukta, ser ut som en oval med bredde på to og en halv meter.

Publisert Sist oppdatert
NY BRYGGE: Multiconsult har foreslått å erstatte dagens bryggeanlegg med et nytt ovalliknende bryggeanlegg.
NY BRYGGE: Multiconsult har foreslått å erstatte dagens bryggeanlegg med et nytt ovalliknende bryggeanlegg.

Dagens bryggeanlegg i Veslebukta er foreslått erstattet med et nytt bryggeanlegg, bygget som en oval, med bredde på to og en halv meter. Dette er ikke i tråd med den vedtatte områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Anlegget avviker i bredde. For å kunne realisere bryggen må det søkes om dispensasjon.

Det er foreslått flere andre tiltak i Veslebukta:

  • Ut mot vannet trappes bryggekanten ned, også med ramper.
  • Det kan anlegges opplagsplass for kanoer og kajakker under eller inntil bryggen.
  • Inn mot land vil det være rekkverk. Bryggeanlegget skal ha innfelt belysning, som skal integreres i håndløper, opplys på noen utvalgte trær.
  • Rekkverket skal ha transparentutførelse.
  • Bryggen skal anlegges påler over terreng for å redusere belastningenkantsonen. Plasseringen innebærer at eksisterende trær blir stående.
  • Vegetasjonen skal være oppstammede trær og stauder slik at sikt ut mot Kolbotnvannet og viktige utluftingskanaler opprettholdes.
  • Det skal etableres en turvei langs området ved bryggen, som en del av byparksystemet rundt Veslebukta. Oppholdssoner og turvei skal anlegges skånsomt vis slik at det tydelig skilles mellomkantvegetasjon, planter, turvei og oppholdssoner.
  • Det tillates oppført parkmessige installasjoner med skulpturell utforming. Utførelse skal være i bestandige materialer slik at skulpturer kan tas i bruk til lek og utfoldelse.
MATERIALBRUK: Bildet viser hvilke materialer er kalkylen med den nye bryggen er basert på.
MATERIALBRUK: Bildet viser hvilke materialer er kalkylen med den nye bryggen er basert på.
INTIM SCENE: Foran bryggen, vis-a-vis skulpturen til Hans Knutsen, er det foreslått å anlegge en liten intim scene.
INTIM SCENE: Foran bryggen, vis-a-vis skulpturen til Hans Knutsen, er det foreslått å anlegge en liten intim scene.
BELYSNING: Belysningen skal integreres i håndløper.
BELYSNING: Belysningen skal integreres i håndløper.

Tolv millioner kroner

Foreløpig kalkyle, inkludert uforutsett anslag 10 prosent og usikkerhetsanslag for detaljeringsnivå på 15 prosent, viser at de foreslåtte tiltakene i Veslebukta er beregnet til 12 millioner kroner (brutto).

Dette beløpet utgjør 24 prosent av det totale beløpet for byromsprosjektet i Kolbotn sentrum (50,1 millioner kroner hvorav 35 millioner kroner er kommunens andel og resten skal finansieres av utbyggerne).

Den store usikkerheten i totalkostnaden for byromsprosjektet er knyttet til grunnforholdene og fundamenteringen av bryggeanlegget i Veslebukta, ifølge saksfremlegget.

GRESSBAKKE: Området ved det nye bryggeanlegget er foreslått anlagt som gressbakke. Eksisterende vegetasjon skal beskjæres og holdes nede.
GRESSBAKKE: Området ved det nye bryggeanlegget er foreslått anlagt som gressbakke. Eksisterende vegetasjon skal beskjæres og holdes nede.

Skjøtselsplan for Kolbotnvannet

Hvordan selve kantsonen ut over dette skal forvaltes, avklares i skjøtselsplan for Kolbotnvannet. Reguleringsplanen gir adgang til å stamme opp trærne og holde buskvegetasjonen nede.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga i 2020 en tillatelse med vilkår til hogst og tynning tre steder langs Kolbotnvannet, hvorav Veslebukta er ett av områdene. Denne tillatelsen ble påklaget av Naturvernforbundet, og er til klagesaksbehandling hos NVE.

I påvente av saksbehandlingen vil det ikke bli gjennomført skjøtsel de omsøkte områdene. Når vedtak fra NVE er fattet, vil forprosjektet forholde seg til dette.

I forlengelse av søknaden til fylkesmannen er det vedtatt at det skal utarbeides en skjøtselsplan for kantsonen og de offentlige områdene langs Kolbotnvannet. Det tas sikte oppstart av arbeidet vinteren 2022 og ferdigstillelse våren 2024.

Det kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet i forbindelse med forprosjektet her, vil kunne brukes som grunnlag for arbeidet med skjøtselsplanen.

Les også: Dette er planen for Jan Baalsruds plass

Les også: Slik kan Kolbotn sentrum se ut

Powered by Labrador CMS