BYROMSPROSJEKTET

PÅ TREDJE PLASS: Utvikling av øvre torg kommer etter at uteområdene på jan Baalsruds plass og Veslebukta er ferdigstilt.
PÅ TREDJE PLASS: Utvikling av øvre torg kommer etter at uteområdene på jan Baalsruds plass og Veslebukta er ferdigstilt.

Dette er planen for øvre torg

Utviklingen av øvre torg er foreslått igangsatt etter at prosjektene på Jan Baalsruds plass og Veslebukta står ferdig.

Publisert Sist oppdatert

Øvre torg har et stort forbedringspotensial, men her kan det også gjøres mindre endringer for å opp bruksverdien, skriver kommunedirektør Øyvind Henriksen i sin vurdering av byromsprosjektet, som handler om utvikling av uterommene i Kolbotn sentrum.

Henriksen påpeker også at øvre torg ligger slik til at det kan inngå i rekkefølgekrav for videre utbygging av feltene vest for Kolbotnveien eller utvikling av Kolbotn torg.

Til sammen er kostnadene for hele byromsprosjektet, slik det foreligger i dag, beregnet til å være på 50,1 millioner kroner, hvorav 7,8 millioner kroner utgjør kostnadene for utvikling av øvre torg. Kommunens andel er på 35 millioner kroner av det totale beløpet, men store deler av det foreslåtte prosjektet kan bli utsatt dersom kommunens og formannskapets innstilling blir vedtatt førstkommende onsdag.

Nedenfor kan du se hvordan øvre torg skal se ut, ifølge forslagene i forprosjektet.

SLIK KAN DET SE UT: Slik kan øvre torg se ut.
SLIK KAN DET SE UT: Slik kan øvre torg se ut.
SJAKKBORD: Nord for Tårnhuset er det foreslått å sette opp et sjakkbord.
SJAKKBORD: Nord for Tårnhuset er det foreslått å sette opp et sjakkbord.

Forprosjektet viser en innsnevring av kjøreadkomsten innover fra Kolbotnveien øvre torg, fordenne måten å hindre uønsket kjøring plassen.

Hagen rundt Tårnhuset foreslås utvidet. Uteserveringenbaksiden får også en grønn avgrensing i likhet med uteplassen forsiden.

Lekearealet flyttes ut i sola. Det blir flere sitteplasser i tilknytning til både lekeapparatene og blomsterbedene.

I medvirkningsprosessen kom det frem at mange ønsker overdekte sitteplasser, og det foreslås derfor en mindre pergola med tett tak.

OVERDEKTE SITTEPLASSER: Det foreslås en mindre pergola med tett tak på øvre torg.
OVERDEKTE SITTEPLASSER: Det foreslås en mindre pergola med tett tak på øvre torg.

Lekeapparater med korkdekke

I forslaget er det vist en leke/ klatreskulptur og en huske som kan brukes av flere barn samtidig. Det påpekes at underliggende bygningsmasse begrenser utvalget av apparater, siden de ikke kan fundamenteres ned i bakken.

Forprosjektet viser fallsikring på lekeplassene ved bruk av korkdekke. Henriksen skriver at dette materialet sannsynligvis vil kreve mer vedlikehold enn et gummidekke.

FOR BARN: Dette er noe av forslaget for øvre torg.
FOR BARN: Dette er noe av forslaget for øvre torg.
SITTE- OG LEKEPLASSER: Dette er også noe av forslagene for øvre torg.
SITTE- OG LEKEPLASSER: Dette er også noe av forslagene for øvre torg.

Sykkelparkeringen er foreslått lagt de mest skyggefulle arealene og noen i nærheten av inngangene nordsiden av plassen.

Det blir grønne innslag i både plassbygde, opphøyde bed og løse, store plantekasser. Hensyn til tilkomst til brannbil legger begrensinger omfanget.

PLANTEKASSER MED SITTEPLASSER: Det er noe av det som foreslås for øvre torg.
PLANTEKASSER MED SITTEPLASSER: Det er noe av det som foreslås for øvre torg.

Granittgulvet skal beholdes som i dag, men repareres der det er ødelagt. Eksisterende granittkanter og benker skal i størst mulig grad gjenbrukes. Det er også ønskelig å gjenbruke eller flytte trærne som vokser plassen i dag.

Powered by Labrador CMS