VIL IKKE ENDRE VAKSINASJONSSTRATEGIEN: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI.
VIL IKKE ENDRE VAKSINASJONSSTRATEGIEN: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

FHI står fortsatt på sitt

– De nye 40 mutasjonstilfellene endrer foreløpig ikke vår vurdering av alvorligheten i situasjonen, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i dag har Oppegård Avis skrevet om de 40 nye tilfellene med den engelske varianten av koronaviruset, som nå er avdekket i Nordre Follo ved hjelp av analyse fra laboratoriet på FHI. Disse kommer i tillegg til de 25 tilfellene som allerede er kjent.

Til sammen er det nå konstatert 65 tilfeller med den engelske mutasjonsvarianten knyttet til utbruddet i Nordre Follo.

– De fleste tilfellene kan knyttes til kjente smitteveier, men det er fortsatt en del kartleggingsarbeid som foregår. Det er enkelte tilfeller som per nå ikke har kjent tilknytning til utbruddet, og vi jobber spesielt med å bistå kommunen i smittesporingen av disse tilfellene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Hun sier det er ventet at FHI vil finne flere tilfeller med den engelske varianten i kommunen, siden den er mer smittsom.

– Vi har et pågående utbrudd hvor denne varianten er blitt identifisert, sier Vold.

Årvåkne for spesielle mutasjonstilfeller

Oppegård Avis har siden fredag forrige uke stilt spørsmål til FHI om utbruddet i Nordre Follo kan føre til at FHI endrer vaksinasjonsstrategien.

Hittil har FHI slått fast at det ikke er aktuelt å flytte Nordre Follo eller noen andre kommuner fremover i vaksinekøen.

FHI står fortsatt på sitt, selv etter nyheten om de 40 nye mutasjonstilfellene.

– De nye 40 tilfellene endrer foreløpig ikke vår vurdering av alvorligheten i situasjonen. Men vi er nå spesielt årvåkne for tilfeller som ikke er knyttet til et kjent utbrudd eller smitteveier, sier avdelingsdirektøren i FHI.