FLYTTET FOR DRØYE TRE UKER SIDEN: Kommunens teststasjon for Covid-19 flyttet fra Langhus bo- og servicesenter til industrihallen i Verkstedveien 25C i Ski lørdag 17. oktober.
FLYTTET FOR DRØYE TRE UKER SIDEN: Kommunens teststasjon for Covid-19 flyttet fra Langhus bo- og servicesenter til industrihallen i Verkstedveien 25C i Ski lørdag 17. oktober.

– Dette beklager vi

Teststasjonen for Covid-19-smitte flyttet fra Langhus til Ski to uker tidligere enn beregnet. – Dette gjorde at forholdene inne i testlokalene ikke var optimale estetisk sett, og det beklager vi, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra våre lesere som reagerer på ordningen med dagens teststasjon for Covid-19-smitte, som kommunen flyttet fra Langhus bo- og servicesenter til Verkstedveien 25C i Ski lørdag 17. oktober.

"Tidligere foregikk koronatestingen på Langhus, i åpne telt med "drive through", så det var så å si testing i friluft. Nå foregår koronatesting innendørs i en industrihall i Ski. Dette kan da ikke være forsvarlig", skriver en leser fra Tårnåsen.

Vedkommende mener at ved å stå i kø med flere andre personer som kan være potensielle smittebærere risikerer friske personer å bli smittet selv.

"Det kan ikke være forsvarlig å gå inn etter en koronapositiv pasient som har hostet og nyst og sendt ut virus via aerosoler i luften! Se for deg at du er forkjølet og ønsker å teste deg. Du avleverer en negativ test, men blir smittet på teststasjonen mens du står i kø, men siden du får svar som er negativt, går du rundt i god tro og smitter andre i en uke eller to. Oppskrift på katastrofe? Flytt testingen utendørs igjen!" skriver innbyggeren.

TESTSTASJONEN I SKI: Koronatesting foregår nå innendørs i Verkstedveien 25C i Ski. Ved ankomst vil du bli bedt om å parkere utenfor bygget og komme gående inn i hallen. Foto: Privat
TESTSTASJONEN I SKI: Koronatesting foregår nå innendørs i Verkstedveien 25C i Ski. Ved ankomst vil du bli bedt om å parkere utenfor bygget og komme gående inn i hallen. Foto: Privat

Flyttet inn to uker tidligere enn beregnet

Kommuneoverlegen sier at kommunens utgangspunkt ved flytting til nye lokaler var at koronatestingen fortsatt skulle foregå i bil, som på Langhus, og at innbyggerne skulle kjøre i egne biler gjennom hallen.

Myhrvold forklarer videre at overtakelse av nye lokaler var berammet til 1. november, men på grunn av utfordrende arbeidsforhold for de ansatte, da det begynte å bli svært kaldt å teste utendørs i telt på Langhus, flyttet teststasjonen til Ski den 17. oktober.

– Vi inngikk en avtale med tidligere leietaker om å tilrettelegge for oppstart for testing innendørs samtidig som arealet ble tømt for de siste eiendelene fra tidligere leieforhold. Som kjent hadde vi derfor tilrettelagte åpningstider på teststasjonen den første uken. I denne uken var det ikke mulig å kjøre gjennom lokalet, så ordningen med at innbyggerne går inn i hallen for å bli koronatestet ble etablert i samråd med meg, forklarer kommuneoverlegen.

– Enda mer effektivt og enklere

Kommuneoverlegen sier erfaringen fra den første uken i Ski viser at de ansatte på teststasjonen klarer å drifte enda mer effektivt ved dagens ordning enn ved tidligere ordning da koronatesting foregikk utendørs i bil.

– Det blir også enklere å holde hallen ren da vi unngår søl fra biler ved regnvær og etter hvert snø, og det blir også enklere å holde en jevn temperatur i hallen, sier Myhrvold.

Videre påpeker hun at det har vært tilfeller med kullos-problematikk (red. anm.: forgiftninger med kullos/karbonmonoksid (CO), en giftig gass) inne i slike testhaller.

– Skremmende sted med null kontroll

En annen leser mener at "kommunen har omgjort en utrolig effektiv teststasjon på Langhus til en skremmende sted med null kontroll i Ski".

"Vi var innom der onsdag 4. november, og alle som møtte opp måtte gå inn i ett bygg. Halvparten av dem som stod i køen hadde ikke masker på! Men det sistnevnte er jo ikke rart, for at ingen steder på kommunens hjemmeside opplyses det om at det er påbudt å gå med masker. Det var ingen Antibac der heller. Altså helt utrolig!" skriver vedkommende.

SLIK SÅ DET INNE I TESTLOKALENE FORRIGE UKE. Foto: Privat
SLIK SÅ DET INNE I TESTLOKALENE FORRIGE UKE. Foto: Privat

Leseren skriver videre at det kunne ha hjulpet med å ha en person som delte ut masker ved inngangen til teststasjonen, samt å plassere et par dispensere med Antibac der.

"To personer som sto ute og leverte prøvene, sto selv uten masker, selv de var to til tre meter fra potensielt syke. Dette er så uprofesjonelt at dette er skremmende!"

De siste merkinger og justeringer vil være på plass i løpet av kort tid. Smittevernhensynet er svært viktig for oss å ivareta. Det er helt trygt å teste seg i Verkstedveien.

Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo

Kommuneoverlegen viser til sine tidligere svar om driften av teststasjonen den første uken i november. I tillegg påpeker hun at det er merket utenfor teststasjonen at man må, som alle andre steder i samfunnet nå, holde minst to meters avstand til andre.

– Fult forsvarlig

Flere innbyggere har gitt positive tilbakemeldinger på ordningen med koronatesting innendørs i hallen, ifølge kommuneoverlegen.

– Det er fullt forsvarlig å drifte slik det gjøres i dag, sier Myhrvold.

Samtidig innrømmer kommuneoverlegen at hun har forståelse for at lokalet kan ha blitt opplevd som noe uferdig.

– De siste merkinger og justeringer vil være på plass i løpet av kort tid. Smittevernhensynet er svært viktig for oss å ivareta, og det er helt trygt å teste seg i Verkstedveien, understreker hun.

– Derfor tilbyr vi ikke gratis munnbind

Vedrørende manglende bruk av munnbind i testlokalene sier kommuneoverlegen følgende:

– Vi vet nå mye mer om hvor og hvordan smitten med koronaviruset SARSCoV-2 skjer. Det er derfor ikke påbudt med munnbind der man kan holde to meters avstand fordi det i praksis ikke medfører noen smittefare i slike situasjoner. Vi ser at mange bruker egne munnbind inne på testasjonen, og det er å anbefale om det ikke er mulig å holde to meters avstand, men det skal ikke være nødvendig ved testasjonen. Vi tilbyr derfor ikke gratis munnbind ved inngangen, sier Myhrvold.

– Dette burde naturligvis vært på plass

Tre uker etter innflytting til Verkstedveien var testlokalene fortsatt forsøplet. Flere lesere har påpekt at det er mye støv og søppel (inkludert brukte munnbind og tørkepapir) rundt omkring inne i hallen.

REAGERER PÅ SØPPEL INNE I TESTSTASJONEN. Bildet ble tatt inne i testlokalene forrige uke. Foto: Privat
REAGERER PÅ SØPPEL INNE I TESTSTASJONEN. Bildet ble tatt inne i testlokalene forrige uke. Foto: Privat

– Hvorfor settes det ikke strengere krav til hygiene/smittevern på kommunens teststasjon?

– Som nevnt i forrige svar så ble teststasjonen i Verkstedveien igangsatt noe tidligere enn beregnet. Dette gjorde at forholdene i hallen ikke var optimale estetisk sett, og det beklager vi, sier Myhrvold.

Videre lover hun at forholdene blir bedre i løpet av de nærmeste dagene.

– Forrige uke ble det satt opp søppelkasser ved hvert testpunkt, samt to søppelkasser ved utgangen. Hallen ble feid og et vaskefirma skal hovedrengjøre hallen så fort det er kapasitet til det. Det er også bestilt håndsprit til å ha ved inngangsdøren, men her var vi også uheldige med leveranse til ønsket tidspunkt. Dette ventes å være på plass i løpet av de nærmeste dagene. Dette burde naturligvis vært på plass, og det beklager vi, sier kommuneoverlegen.

– Lang og kronglete vei til teststasjonen

Flere innbyggere har også påpekt at veien til teststasjonen fra Oppegård er lang og kronglete.

"Det er ikke uten videre naturlig å reise til Ski for å teste seg, og for flere innbyggere er det vanskelig å komme til teststasjonen uten bil. For mange oppegårdinger er veien kortere til Oslo og det er ikke minst lettere å komme dit enn å komme til teststasjonen i Ski", skriver en av leserne.

HER LIGGER TESTSTASJONEN I DAG.
HER LIGGER TESTSTASJONEN I DAG.

– Planlegger kommunen å åpne en teststasjon på Kolbotn eller et annet sted i tidligere Oppegård?

– Det planlegges ikke teststasjoner andre steder i kommunen per nå. Vi har vært opptatt av å finne en teststasjon som er funksjonell til det den skal brukes til, og det viktigste for oss er at vi har god testkapasitet, sier kommuneoverlegen.

Hun understreker at på teststasjonen i Ski får du stort sett time på dagen.

– At teststasjonen ikke ligger like sentralt som den forrige er naturligvis noe vi kunne ønsket oss, men teststasjonen ved Langhus LBS var en mellomløsning. Verkstedveien er, slik vi ser det, det beste alternativet vi har i den situasjonen vi står i nå. Det er også viktig for kommunen å ha et sted man kan samle alle som jobber med smitte, både testpersonell og smittesporere. Det kan vi i Verkstedveien, sier Myhrvold.

Powered by Labrador CMS