BOOSTERDOSE: Det skal nå tilrettelegges for en boosterdose til alle over 18 år, men det må ha gått minst seks måneder etter andre vaksinedose.
BOOSTERDOSE: Det skal nå tilrettelegges for en boosterdose til alle over 18 år, men det må ha gått minst seks måneder etter andre vaksinedose.

Sjekk de nye koronatiltakene

Regjeringen har nå besluttet å innføre flere nasjonale koronatiltak for å få ned smitten, men sier det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært økende smittetrend i Norge de siste ukene. Stadig flere med Covid-19 ligger på sykehus, og helsetjenesten rundt om i landet er under press.

Belastningen i helsetjenesten er et resultat av også andre luftveisinfeksjoner, ikke bare Covid-19, så dette er et sammensatt bilde.

Vi har også skrevet at kommuneoverlegen i Nordre Follo er bekymret for kapasiteten hos de lokale fastlegene og på legevakten, særlig også i lys av at A-hus har nå meget stor pågang.

Som følge av smittesituasjonen har regjeringen nå besluttet å innføre flere nasjonale koronatiltak for å få ned smitten, men sier det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig.

Det er formannskapet i Nordre Follo som skal vurdere å innføre lokale tiltak. Foreløpig er det ikke lagt opp til et formannskapsmøte.

LOKALE SMITTETALL: I løpet av de siste to ukene har det blitt registrert 238 smittetilfeller i Nordre Follo, hvorav 17 i går.
LOKALE SMITTETALL: I løpet av de siste to ukene har det blitt registrert 238 smittetilfeller i Nordre Follo, hvorav 17 i går.
ALDERSFORDELING BLANT SMITTEDE I NORDRE FOLLO: Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede samlet for perioden 27. oktober til 9. november. Her kan du se at 9,9 prosent av de smittede er over 65 år, det tilsvarer 26 personer. Andelen personer over 65 år i perioden 13. oktober til 26. oktober var 17,3 prosent, som tilsvarer 36 personer.
ALDERSFORDELING BLANT SMITTEDE I NORDRE FOLLO: Følgende diagram viser aldersfordelingen av de smittede samlet for perioden 27. oktober til 9. november. Her kan du se at 9,9 prosent av de smittede er over 65 år, det tilsvarer 26 personer. Andelen personer over 65 år i perioden 13. oktober til 26. oktober var 17,3 prosent, som tilsvarer 36 personer.

Boostedose til alle over 18 år

Regjeringen har besluttet at det skal nå tilrettelegges for en boosterdose til alle over 18 år, men det må ha gått minst seks måneder etter andre vaksinedose. Så langt har om lag 200. 000 nordmenn tatt oppfriskningsdose med koronavaksine.

Tilsvarende beslutning om en boosterdose ble også gjort i både Danmark og Sverige.

Det er tidligere besluttet at personer med svakt immunforsvar skal tilbys en tredje vaksinedose, og at personer over 65 år og helsepersonell skal få oppfriskningsdoser. For mange i aldersgruppen 18-64 år har det enda ikke gått seks måneder siden andre vaksinedose.

Før kommunene kan tilby oppfriskningsdose til denne gruppen, må de prioritere å gi første og andre vaksinedose, tredje dose til personer med svakt immunforsvar, oppfriskningsdose til personer som er 65 år og eldre, samt helsepersonell. I tillegg kommer vaksinering mot influensa.

Nye regler for testing

Uvaksinerte personer over 18 år, som bor sammen med en som er smittet av korona, har nå plikt til å teste seg. Denne plikten vil gjelde fra 16. november.

Uvaksinerte må teste seg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i syv dager. Testplikten gjelder helt til det har gått syv dager etter siste gang de hadde nærkontakt. Dette er ikke bare en anbefaling, men en plikt.

Hvis du er vaksinert og bor sammen med en som er smittet, anbefales det to tester (selvtest eller PCR-test) i løpet av sju dager.

Det anbefales også at alle under 18 år som bor med en som er smittet, følger det samme testregime som for uvaksinerte.

Hvis du bor med en som er smittet, bør du være hjemme til du har fått negativt svar på den første testen.

Mer bruk av koronasertifikat

Regjeringen vil også innføre forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat. De vil legge til rette for innenlands bruk av koronasertifikat uten andre tiltak, og varsler derfor at de vil se nærmere på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt.

– Vi vil vurdere om koronasertifikat kan være aktuelt som et tiltak for å holde smitten nede, for eksempel på utsteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater. Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sa statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen, som ble holdt tidligere i dag.

Utestedene kan for eksempel drives som vanlig dersom gjestene har grønt sertifikat.

Test av uvaksinert helsepersonell

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet om uvaksinert helsepersonell og faren for at de kan smitte sårbare pasienter.

Det blir nå jevnlig testing av uvaksinert helsepersonell (to ganger i uken), og de må også bruke munnbind. Helsedirektoratet vil sende ut retningslinjer om dette til kommunene.

Regjeringen ønsker også mer målrettet bruk av testing i skolene for å fange opp og forebygge smittespredning der smitten er høy og presset på helsetjenesten stort.

Fem råd til innbyggerne i Nordre Follo

Fredag 5. november ble det etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gitt ytterligere råd til innbyggere i Nordre Follo:

• Hold deg hjemme hvis du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og ta koronatest.

• Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.

• Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.

• Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.

• Reduser antallet nærkontakter.

Det er per i dag ingen smittevernregler eller lokal forskrift som regulerer næringsliv, arrangementer, fritidsaktiviteter eller lignende.

"Arrangementer kan derfor i utgangspunktet gå som planlagt og det er ikke nødvendig å avklare med smittevern/kommuneoverlegen i forkant. Det er opp til hver enkelt innbygger å etterleve rådene så langt som mulig. Noe av det viktigste nå er å holde seg hjemme når man er syk", skrev kommuneoverlegen i Nordre Follo i den siste risikorapporten fra onsdag 11. november.

Arrangement: Du kan gjennomføre ditt arrangement som planlagt. Legg til rette for håndhygiene og informer på forhånd om at syke må holde seg hjemme.

Næringsliv: Det foreligger per nå ingen begrensninger, men legg til rette for håndhygiene og forsterk gjerne informasjon om at syke må holde seg hjemme – for eksempel med et oppslag.

Private sammenkomster: Ingen antallsbegrensning. Legg til rette for håndhygiene og informer på forhånd om at syke må holde seg hjemme.

Powered by Labrador CMS