ØNSKER REGIONAL SAMORDNING: – Det er press på helsetjenesten lokalt i kommunen, men det er i stor grad kapasiteten på Ahus, som vil kreve tiltak, og da synes vi det er mest hensiktsmessig med regionale og ikke lokale tiltak, sier kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.
ØNSKER REGIONAL SAMORDNING: – Det er press på helsetjenesten lokalt i kommunen, men det er i stor grad kapasiteten på Ahus, som vil kreve tiltak, og da synes vi det er mest hensiktsmessig med regionale og ikke lokale tiltak, sier kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Høyeste antall koronasmittede registrert i Nordre Follo på ett døgn

Mandag ble det registrert 75 påviste smittetilfeller i Nordre Follo. – Det skyldes nok i noen grad tilfeldigheter, sier kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Publisert Sist oppdatert

– Det ble registrert svært mange smittede i går; 75 personer er det høyeste tallet vi har hatt i Nordre Follo så langt i pandemien og er et tegn på denne økende smittetrenden. Vi følger smittetallene over noe tid, da tallene kan variere mellom ulike dager, sier kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

I løpet av den siste uken har antall smittede per dag variert mellom 32 og 42, mens den forrige smittetoppen på ett døgn var satt mandag 20. september da kommunen registrerte 49 smittetilfeller.

SJEKK UTVIKLINGEN: Slik har utviklingen i antall påviste tilfeller vært i Nordre Follo siden februar 2020.
SJEKK UTVIKLINGEN: Slik har utviklingen i antall påviste tilfeller vært i Nordre Follo siden februar 2020.

Mener det er tilfeldig

– Vi har de siste ukene hatt en økende smittetrend i Nordre Follo kommune, og det har også de andre kommunene i vår region, påpeker Viksaas Biermann.

Det rekordhøye antallet av registrerte smittetilfeller mandag denne uken skyldes i noen grad tilfeldigheter, ifølge kommuneoverlegen.

– Det at det blir registrert så mange tilfeller på én dag skyldes nok i noen grad tilfeldigheter. Det er vanligvis flere som tester seg i ukedager enn i helg, slik at det høye tallet skyldes nok også delvis at det var mange som testet seg i går, sier hun.

NY REKORD: Tirsdag 29. november ble det registrert 75 smittetilfeller i Nordre Follo.
NY REKORD: Tirsdag 29. november ble det registrert 75 smittetilfeller i Nordre Follo.

Utbrudd på Vassbonn og Østli skoler

Ifølge kommuneoverlegen er det nå pågående smitteutbrudd i flere barneskoler og ungdomsskoler i Nordre Follo.

– Det er nå utbrudd på Vassbonn og Østli skoler i gamle Oppegård kommune samt på Bøleråsen skole og Haugjordet ungdomsskole i gamle Ski kommune. Dette er meldt om tidligere på kommunens hjemmeside, sier Viksaas Biermann.

Da Oppegård Avis sjekket kommunens oppdateringer, var det siste innlegget publisert onsdag forrige uke. Da ble det meldt om utbrudd i kun tre kommunale virksomheter:

  • Høyås bo- og rehabiliteringssenter: Seks smittede med tilknytning til én avdeling.
  • Vassbonn skole: Fire smittede med tilknytning til én klasse på 5. trinn, samt flere enkeltstående smittetilfeller på skolen som ikke knyttes til aktuelle utbrudd. Det ble innført midlertidig tiltak med jevnlig testing i den aktuelle klassen.

  • Bøleråsen skole i gamle Ski kommune: Totalt elleve smittede i utbruddet, samt flere enkeltstående smittetilfeller på skolen som ikke knyttes til aktuelle utbrudd. Midlertidig tiltak med jevnlig testing ble utvidet fra én til to klasser på 7. trinn.

I et tidligere innlegg, som ble publiserte på kommunens hjemmeside for to uker siden (tirsdag 16. november), kommer det også fram informasjon om smitteutbruddene på Østli skole, som hadde da totalt 13 smittede knyttet til 5. og 7. trinn, samt et sykehjem og to andre skoler i gamle Ski kommune.

Minst tre smittetilfeller på sykehjem

– I skoler og barnehager vil det varsles om utbrudd der det gjøres spesielle tiltak, for eksempel tiltak med jevnlig testing. Hos uvaksinerte barn er det forventet smitte og de blir i liten grad alvorlig syke, men det har betydning for smitte videre inn i samfunnet, sier Viksaas Biermann.

Hun forklarer videre at ved smitteutbrudd hos vaksinerte og eller sårbare grupper som for eksempel ved kommunale sykehjem, skal kommunen melde dette inn når smittesituasjonen omfatter minst tre eller flere smittede personer.

Mest smitte blant barn og unge

– Hovedvekten av de smittede er barn og unge i barne- og ungdomsskolealder. I tillegg er det økende antall smittede voksne i aldersgruppen 30 til 50 år, og mange av disse er fullvaksinerte husstandsmedlemmer til smittede barn og ungdom, sier Viksaas Biermann.

Ifølge henne har Nordre Follo en lav andel av eldre blant de smittede.

– Selv om svært mange blir smittet, er det heldigvis få som blir alvorlig syke og trenger for eksempel sykehusinnleggelse, sier kommuneoverlegen.

Ønsker kun regionale tiltak

Tirsdag 30. november ble det varslet nye nasjonale tiltak. Regjeringen innfører nå flere nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien. Les om de nye tiltakene i faktaboksen nedenfor. Regjeringen påpeker at det aller viktigste av tiltakene er at folk over 65 år får en oppfriskningsdose så fort som mulig.

– Kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten bør i tillegg vurdere behovet for egne og strengere lokale tiltak. Kommunene bør samordne seg regionalt når det er behov for det, sa helseminister Ingvild Kjerkol.

Kommuneoverlegen i Nordre Follo har vurdert at det er regionale og ikke lokale tiltak som er mest hensiktsmessige for vår kommune.

– Er det behov for noen lokale tiltak i Nordre Follo?

– Dersom det er behov for ytterligere tiltak, har Nordre Follo vært tydelig på at kommunen ønsker at eventuelle tiltak samordnes regionalt. Det er press på helsetjenesten lokalt i kommunen, men det er i stor grad kapasiteten på lokalsykehuset vårt, Ahus, som vil kreve tiltak, og da synes vi det er mest hensiktsmessig med regionale tiltak, sier Monica Viksaas Biermann.

Dette er nye nasjonale tiltak:

Regjeringen innfører nå to nye tiltak, som skal tre i kraft fra 1. desember 2021:

  1. Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
  2. Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært to dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Det er nå også innført noen nye, nasjonale anbefalinger (gjelder fra i dag):

  • Det anbefales å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • Det anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
  • I tillegg videreføres anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten.
  • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Dette kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.

– Kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten bør i tillegg vurdere behovet for egne og strengere lokale tiltak. Kommunene bør samordne seg regionalt når det er behov for det, sa helseminister Ingvild Kjerkol.

Powered by Labrador CMS