COVID-19 I NORDRE FOLLO

HOLDT PRESSEKONFERANSE: Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold og ordfører Hanne Opdan holdt tirsdag 7. september en pressekonferanse om smittesituasjonen, testing, smittesporing og vaksinering av barn og unge i Nordre Follo. Foto: Skjermdump fra direktesendingen via kommuneTV.
HOLDT PRESSEKONFERANSE: Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold og ordfører Hanne Opdan holdt tirsdag 7. september en pressekonferanse om smittesituasjonen, testing, smittesporing og vaksinering av barn og unge i Nordre Follo. Foto: Skjermdump fra direktesendingen via kommuneTV.

– Veldig usannsynlig med nedstenging av samfunnet

Til tross for at smittetallene skyter i været, spesielt hos barn og unge, er det ikke aktuelt å stenge skolene.

Publisert Sist oppdatert
323 SMITTEDE PÅ TO UKER: Aldri før har det blitt registrert så mange smittede med Covid-19 i Nordre Follo som i løpet av de siste to ukene. KIlde : Nordre Follos smittestatistikk per 6. september.
323 SMITTEDE PÅ TO UKER: Aldri før har det blitt registrert så mange smittede med Covid-19 i Nordre Follo som i løpet av de siste to ukene. KIlde : Nordre Follos smittestatistikk per 6. september.

– Vi er nå i en overgangsfase når det gjelder pandemien. Premissene for Covid-19 er i ferd med å endre seg, men vi er fremdeles i en pandemi og må huske at smitten vil sirkulere i mange år fremover, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold under pressekonferansen, som ble holdt i Nordre Follo rådhus klokken 12:00 tirsdag 7. september.

I tillegg til kommuneoverlegen var ordfører Hanne Opdan til stede. Tema for pressekonferansen var status for smittesituasjonen i Nordre Follo, endringer i testregime, smittesporing og karantene samt vaksinering av barn og unge.

– Vi har valgt å holde en pressekonferanse fordi vi opplever at informasjonsbehovet er stort, og det er forståelig, sa Myhrvold og Opdan.

– Ikke dramatisk

– Trusselbildet er nå endret siden mange voksne og sårbare er vaksinert. Pandemien er nå i en ny fase og vi må derfor endre vårt syn på Covid-19. Vi må i større grad akseptere og leve med smitte i samfunnet. Vi klarer ikke å utrydde viruset, det vil være i samfunnet i lang tid, sa kommuneoverlegen.

Ifølge ordføreren i Nordre Follo, Hanne Opdan, er hun svært fornøyd med hvordan smittesituasjonen har vært håndtert i vår kommune hittil i pandemien. Videre har ordføreren og kommuneoverlegen påpekt at pandemien nå er håndterbar.

– Vi kjenner til hvordan man håndterer den. Vi skal ha kontroll, men det viktigste er at folk vaksinerer seg med to doser for å beskytte seg mot et alvorlig sykdomsforløp, sa de.

Per mandag har kommunen registrert 323 smittetilfeller i løpet av de siste to ukene. Aldri før har det blitt registrert så mange tilfeller siden pandemien startet for halvannet år siden. Kommuneoverlegen sier et situasjonen ikke er dramatisk.

– Når de risikoutsatte gruppene er vaksinert, er det ikke dramatisk med antall smittede. Det avgjørende er hvor mange som blir alvorlig syke og lagt inn på sykehus, sa Myhrvold.

– Lite farlig for barn og unge

Ifølge kommunen er denne økningen i antall smittede forventet, spesielt blant unge, som har mange sosiale arenaer. Nordre Follo har nå smitte ved flere skoler og utbrudd ved alle de tre videregående skolene i kommunen.

Som følge av det ovennevnte er mange foresatte bekymret. Kommuneoverlegen har en følgende oppfordring til disse.

– Jeg forstår at foreldre kan bli bekymret, men det er imidlertid svært viktig å understreke at Covid-19 er et lite farlig sykdom for barn og unge. Få barn og unge blir alvorlig syke, og mellom 20 til 30 prosent får ikke symptomer i det hele tatt. Det er heller ikke vanlig med senfølger av gjennomgått Covid-19 blant barn og unge, sa hun.

– Ikke forholdsmessig

Kommuneoverlegen har påpekt at en ny nedstenging av samfunnet er veldig usannsynlig, selv om smittetallene øker i rekordfart som nå, særlig hos barn og unge.

– Barn og unge blir svært sjelden alvorlig syke av Covid -19. Vi ser også at smitten skjer som oftest i fritiden. Inngripen ved tiltaket ved å stenge skolene vil være for stor for barn og unge, og vil ikke ha effekt dersom smitten skjer i sosiale arenaer og ikke på skolen. Derfor er det ikke forholdsmessig å ha strenge tiltak i samfunnet, sa Myhrvold.

Hun understreker at det er tydelig, ifølge smittevernloven, at alle tiltak skal være forholdsmessige.

– Det anses ikke som forholdsmessig å begrense barn og unges skolehverdag når risikoen for sykdom er så lav. Dette er førende for de nasjonale tiltakene og årsaken til at man har lettet opp tiltak, spesielt for barn og unge. Bakgrunnen for at barn og unge opplevde så mye tiltak ved skolene og karantene tidligere i pandemien, var for å beskytte voksne og sårbare grupper, forklarte kommuneoverlegen.

SJEKK UTVIKLING SIDEN FEBRUAR 2020: Aldri før har det blitt registrert så mange smittede med Covid-19 i Nordre Follo som i løpet av de siste to ukene. KIlde : Nordre Follos smittestatistikk per 6. september.
SJEKK UTVIKLING SIDEN FEBRUAR 2020: Aldri før har det blitt registrert så mange smittede med Covid-19 i Nordre Follo som i løpet av de siste to ukene. KIlde : Nordre Follos smittestatistikk per 6. september.

140 barn innlagt på sykehus

I Norge har det frem til nå vært omtrent 140 barn med Covid-19 innlagt i sykehus siden pandemien startet for halvannet år siden.

Kun 0,4 prosent av de som får påvist Covid-19-infeksjon i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt er to døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen. Barn med underliggende risikotilstander blir noe oftere innlagt på sykehus, men har ikke økt risiko for å bli smittet, ifølge FHI.

Det er viktig å understreke at selv for de som har det mest alvorlige sykdomsbildet, betennelsestilstanden MISC, som kan oppstå to til seks uker etter en infeksjon, er det god behandling og god prognose, skriver FHI på sin hjemmeside.

To dødsfall i aldersgruppen 0-19 år

Dødsfall hos barn som skyldes Covid-19 sykdom er svært sjelden, ifølge FHI. I England har man gått gjennom alle dødsfall blant barn og ungdom i pandemiens første år, og funnet at 25 dødsfall var forårsaket av Covid-19. Hos 76 prosent av disse var det alvorlig underliggende og livsbegrensende sykdom. De anslår at det er to dødsfall per million barn og unge i alderen 0–17 år.

I Norge har det så langt vært to dødsfall i aldersgruppen 0–19 år.

Anbefaler til gravide

Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på Covid-19 (vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet, og noen får kroppsverk og feber), ifølge FHI.

Både norske og internasjonale data viser at det er barn under ett år som oftest legges inn på sykehus i aldersgruppen 0–17 år. Dette er kjent også fra andre infeksjoner hos barn, da de minste barna tåler både feber og luftveissymptomer dårligere enn større barn. I tillegg er det lavere terskel for å legge inn de minste barna, skriver FHI.

– FHI anbefaler også at gravide vaksiner seg før fødselen, for at vaksinasjon i svangerskapet beskytter både mor og det nyfødte barnet, sier Myhrvold.

– Mer og mer tillitsbasert

Rutinene for testing og smittesporing har nå endret seg i Nordre Follo. Kommunen har nå gått fra strenge krav om karantene for store grupper rundt én smittet person, til tillitsbasert oppfølging med selvtester og smittesporing hos aller nærmeste nærkontakter. Det er nå også innført rutiner med jevnlig testing på skolene ved hjelp av selvtestene (to ganger per uke).

– Vi gjør en risikobasert smittesporing, og den er mer og mer tillitsbasert, sier kommuneoverlegen.

Hun sier at det aller viktigste budskapet er at alle som føler seg syke eller har luftveissymptomer, må holde seg hjemme og teste seg.

– Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte i skole eller på jobb, men holde seg hjemme og teste seg. I tillegg blir de som får påvist Covid-19 satt i isolasjon, og husstandsmedlemmer settes i karantene. Du må fortsatt holde deg hjemme frem til du er frisk og alle symptomene er borte (selv om testen er negativ). Ha god håndhygiene og hold avstand. Test deg hvis du har symptomer eller mistanke om at du kan være smittet, sier Myhrvold.

Positiv selvtest?

Hvis du får en positiv selvtest, er det viktig at du isolerer deg og kontakter smittesporingsteamet på telefon 66 10 14 07. Det er også viktig å bekrefte påvist smitte på selvtesten med en ny test, tatt på en kommunens teststasjonene.

– Si også fra til dine nærmeste og be dem være oppmerksomme på symptomer og teste seg. Er dine nærkontakter ikke vaksinert, bør de gå i smittekarantene, oppfordrer kommuneoverlegen.

Husk også at de som er fullvaksinert eller som har hatt Covid-19 i løpet av de siste seks månedene, trenger ikke å være i karantene selv om én i husstanden har fått påvist Covid-19. Men hvis du har fått en positiv test, skal du være i karantene, selv om du er vaksinert.

Vaksinering av barn 12-15 år

I slutten av uke 37 får kommunen Pfizer-vaksiner til barn og unge i aldersgruppen 12-15 år, og disse skal da vaksineres fortløpende, foreløpig med kun én vaksinedose.

I Nordre Follo dreier det seg om 3.437 barn og unge som får dette tilbudet. Vaksinen skal tilbys til årskull 2006–2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt tolv år.

– Vi har kapasitet til å vaksinere opptil 12.000 innbyggere i løpet av en uke, så vi klarer å vaksinere hele gruppen på 12-15 år i løpet av et par dager, sier kommuneoverlegen.

For de som er under tolv år finnes det heller ingen godkjent vaksine per i dag. Det er heller ikke publisert resultater av studier knyttet til vaksinasjon av barn under tolv år. Dermed er det en god stund til vaksiner eventuelt blir aktuelle for dem. Denne aldersgruppen har lav sykdomsbyrde og bidrar relativt lite til smittespredning, ifølge FHI.

Ikke på skolene

Vaksineringen av barn og unge på 12-15 år skal foregå på kommunens vaksinestasjon på Ski Storsenter, slik det er anbefalt av FHI, og ikke på skolene (gjennom skolehelsetjenesten) som kommunen annonserte for en uke siden.

– Vaksinering av barn og unge på 12-15 år blir ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet, som vi annonserte forrige uke, men det blir et tilbud. Det blir et bevist valg som foresatte må gjøre på vegne av sine barn, sier kommuneoverlegen.

– Barnet skal også høres

Under pressekonferansen har kommuneoverlegen påpekt at hos barn og unge kan de akutte bivirkningene etter vaksinen, særlig etter dose to, være kraftigere enn hvis barnet gjennomgår selve sykdommen.

– Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til vaksinering av aldersgruppen 12-15 år, og per i dag vet vi ikke nok om langtidsvirkningene av vaksinen. Det finnes både fordeler og ulemper med vaksinering, men det er to alternativer man har: Enten å gjennomgå Covid-19 eller å bli vaksinert. Husk også at vaksinen ikke beskytter samfunnet mot smittespredning. Vaksinen beskytter kun individet, sa Myhrvold.

Kommuneoverlegen ber derfor foresatte om å sette seg godt inn i informasjonen før man tar et valg på vegne av sitt barn.

– Barnet skal også høres. Ønsker du å vaksinere barnet, må det registreres i appen Helseboka via kommunens hjemmeside (følg lenken).

Les mer om temaet på hjemmesiden til FHI og i denne vurderingen de har gjort på oppdrag fra departementet.

Stort press på smittesporing

Økte smittetall skaper et veldig stort press på kommunens smittesporingsteam. Kommunen ber om at innbyggerne bare ringer smittesporingstelefonen hvis de har fått en positiv test.

Kommer du ikke gjennom på telefon, prøv igjen om en stund. Det er stort press der nå. For andre spørsmål henvises folk til den nasjonale informasjonstelefonen om Covid-19 (815 55 015).

Powered by Labrador CMS