FRUSTRERT: Jon Erik Ofstad/Styreleder i Kolbotn idrettslag, Vidar Fålun/Styreleder i Oppegård idrettslag, Leif Wedøe/Styreleder i Kolbotn tennisklubb, Anita Tonne/Styremedlem i Kolbotn idrettslag, Hege Frøyna/Daglig leder i Oppegård Idrettslag og Harald Vaadal/Daglig leder i Kolbotn idrettslag har sendt inn dette flammende innlegget før behandlingen av den nye idrettsparken i kommunestyret mandag.
FRUSTRERT: Jon Erik Ofstad/Styreleder i Kolbotn idrettslag, Vidar Fålun/Styreleder i Oppegård idrettslag, Leif Wedøe/Styreleder i Kolbotn tennisklubb, Anita Tonne/Styremedlem i Kolbotn idrettslag, Hege Frøyna/Daglig leder i Oppegård Idrettslag og Harald Vaadal/Daglig leder i Kolbotn idrettslag har sendt inn dette flammende innlegget før behandlingen av den nye idrettsparken i kommunestyret mandag.

– Vil ikke kommunen samarbeide med idretten?

– Skal politikerne si ja til rådmannens innstilling sånn uten videre? Idretten oppfordrer kommunestyret til å si nei, skriver innsenderne av dette debattinnlegget.

Publisert

Det er god grunn til å stille spørsmålet. Oppegård idrettslag, Kolbotn idrettslag og Kolbotn tennisklubb har tilbudt seg å bli med å bygge, eie og drifte ny hall på Sofiemyr. En hall som vi mener kan romme vesentlig mer enn en tre flater hall slik rådmannen foreslår overfor kommunestyret. Vi har vedtatt å legge 15 millioner på bordet dersom vi får være med. Dette sier rådmannen og politikerne så langt nei takk til. Hvorfor gjør dere det? Hvorfor vil dere ikke ha et reelt samarbeid?

Kommunestyret vedtok i juni 2016 at alternative eierskaps- og driftsmodeller for Sofiemyr Crossover skulle utredes i løpet av høsten (2016) og at planleggingen skulle skje i «nært samarbeid med idretten». Mandag 27. mars skal kommunestyret vedta eierskaps- og driftsform for den nye hallen. Skal politikerne si ja til rådmannens innstilling sånn uten videre? Idretten oppfordrer kommunestyret til å si nei.  

Mangelfull oppfølging av kommunestyrets vedtak

Hva har skjedd siden juni 2016 og fram til kommunestyrets behandling førstkommende mandag?

Som representanter for idretten vil vi hevde at det ikke har skjedd noe som helst. Kommunen har ikke utredet alternative forslag til eierskaps- og driftsmodeller for Sofiemyr Crossover slik det ble vedtatt av kommunestyret.

Les også: Derfor bør hele Sofiemyr Crossover realiseres nå

Dette har vi påpekt overfor administrasjonen og politikerne, men vi må med respekt å melde si at det er skuffende å se hvor lite respons vi har fått og hvor mangelfullt politikere har fulgt opp eget vedtak overfor rådmannen.

PS! Saken fortsetter under bildet!

SKAL ERSTATTE SOFIEMYRHALLEN: Sofiemyr Crossover er tiltenkt å erstatte Sofiemyrhallen og øke hallkapasiteten. Idretten mener at det kan bygges mye mer hall for pengene enn hva kommunen mener, og de ønsker å drifte selv.
SKAL ERSTATTE SOFIEMYRHALLEN: Sofiemyr Crossover er tiltenkt å erstatte Sofiemyrhallen og øke hallkapasiteten. Idretten mener at det kan bygges mye mer hall for pengene enn hva kommunen mener, og de ønsker å drifte selv.

Idretten ble nødt til å ta initiativ

I påvente av utredningen fra kommunen (som aldri kom) har idretten samlet fremmet sitt syn på hvilken eierform vi helst ser blir lagt til grunn. Et aksjeselskap der kommunen og idretten er likeverdige parter. Et selskap som ikke kan ta ut utbytte men der alt overskudd går til drift, vedlikehold og mer idrett. Et offentlig ideelt (idrettslig) samarbeid der kommunen er største aksjeeier.

Det finnes kanskje andre eierskapsformer som for eksempel sameie som ordfører Thomas Sjøvold har vært opptatt av den siste tiden. Sameie har ikke idretten mye kunnskap om og har heller ikke hatt kapasitet til å utrede.

Les også: – Målet er å få idrettshallen ferdig i 2019

Dersom ordfører savner dette burde han bestilt det av administrasjonen og fått det utredet som ett av flere alternativer. Det har ikke skjedd. Rådmannen har kun utredet ett alternativ: Kommunalt eierskap og drift.

Det er ikke særlig godt utredet heller, da rådmannen ikke kan forklare hvorfor det blir såpass mye dyrere enn sammenlignbare og realiserte prosjekter.

HER SKAL DET BYGGES: Det er her i dette området at den nye idrettshallen skal bygges.
HER SKAL DET BYGGES: Det er her i dette området at den nye idrettshallen skal bygges.

Idretten vil ha et forpliktende og reelt samarbeid

Kommunal eie, -bygging og -drift er etter vårt syn ikke noe godt utgangspunkt for samarbeid.  Det er heller ikke måten å gjøre det på skal vi legge andre gode eksempler til grunn, ei heller om vi skal få mest mulig for pengene.

Kommunal eie og drift er og blir kommunalt. Idretten blir, slik vi alltid har vært i denne kommunen, kun en kunde, en aktør som er god å ha når man ønsker noen å spille ball med.

Les også: – Vi kan få mye mer hall for pengene enn hva kommunen mener

Men det blir på kommunens premisser. Samarbeid er for oss noe langt mer. Det må gis innhold. Det må bety at vi skal være med og bestemme og ikke bare respondere på kommunens forslag. Vi vil være med å eie, bygge og drifte!

Kommunalt eierskap medfører kommunal drift

Formannskapet gikk 22. mars inn for rådmannens innstilling i denne saken. En innstilling som dersom den blir vedtatt i kommunestyret 27. mars medfører at kommunen blir premissleverandør for alt innen byggingen. Det vil også automatisk medføre kommunal drift.

Det er nemlig ikke lov å overlate driften til andre uten å legge dette ut på anbud. Da blir risikoen for høy for idretten. Her må vi lære av hallen på Østre Greverud. Intensjonen var at idretten skulle overta driften men av ovennevnte årsak har det ikke latt seg gjøre. Hvorfor skal vi gjøre den samme feilen igjen?

Les også: – Vi skal bygge hall for alle pengene

HER SKAL DET BYGGES: Det er her i dette området at den nye idrettshallen skal bygges.
HER SKAL DET BYGGES: Det er her i dette området at den nye idrettshallen skal bygges.

Rådmannens innstilling om at driftsformer skal avklares senere er derfor unødvendig. Det blir kommunal drift. Idretten blir med andre ord satt helt på sidelinjen, avskåret fra å påvirke både bygging og drift. Hvorfor blir vi det nå vi har vist at vi vil, og kan, drifte gjennom blant annet KILs brytehus, Tennisklubbens hall ved Ingieråsen, vinterdrift på kunstgress, egne kunstgressbaner, toalettbrakker osv?

Nei takk til 15 millioner? Ja til et mindre anlegg?

Politikerne har etterlyst en samlet idrett som er tydelig på hva de vil. De har etterlyst at idretten tar mer ansvar. Nå gjør vi det.

Hvorfor slipper vi ikke til? Idrettslagene har vedtatt å legge 15 mill på bordet dersom vi får være med, og med det vist alvor med forslaget vi har lagt på bordet om å etablere et felles aksjeselskap med kommunen. Det tilsvarer den summen som rådmannen mener at vi må stille med i sin innstilling for å bli vurdert og som angitt i sakspapirene.

Å ta opp lån i slik størrelsesorden er ikke bare enkelt for idrettslag som sliter økonomisk fra før. Men vi har det klart, pengene vil komme og vi har en gjennomtenkt plan på hvordan vi skal gjøre det. Nå risikerer vi at kommunestyret sier nei til dette bidraget dersom de stemmer for rådmannens innstilling.

Les også: Anleggskomité på plass for Sofiemyr Crossover

Kommunestyret sier ja til et mindre anlegg, ja til et kommunalt anlegg som er sprengt den dagen det tas i bruk. Oppegård vil fortsette å ha halvparten så god anleggsdekning som Ski.

Idretten har levert, nå er det politikernes tur

FRUSTRERT: Jon Erik Ofstad/Styreleder i Kolbotn idrettslag, Vidar Fålun/Styreleder i Oppegård idrettslag, Leif Wedøe/Styreleder i Kolbotn tennisklubb, Anita Tonne/Styremedlem i Kolbotn idrettslag, Hege Frøyna/Daglig leder i Oppegård Idrettslag og Harald Vaadal/Daglig leder i Kolbotn idrettslag har sendt inn dette flammende innlegget før behandlingen av den nye idrettsparken i kommunestyret mandag.
FRUSTRERT: Jon Erik Ofstad/Styreleder i Kolbotn idrettslag, Vidar Fålun/Styreleder i Oppegård idrettslag, Leif Wedøe/Styreleder i Kolbotn tennisklubb, Anita Tonne/Styremedlem i Kolbotn idrettslag, Hege Frøyna/Daglig leder i Oppegård Idrettslag og Harald Vaadal/Daglig leder i Kolbotn idrettslag har sendt inn dette flammende innlegget før behandlingen av den nye idrettsparken i kommunestyret mandag.

Idretten har lagt ned betydelig arbeid i å hente inn informasjon som begrunnelse for vårt valg. All erfaring viser at et aksjeselskap vil kunne realisere idrettsbygg både billigere og med større kapasitet. Nå blir vi møtt med at dette vil forsinke prosessen. Vi finner det utidig å fremme slike hentydninger. Kommunen har selv sløst bort nærmere ett år der det ikke har skjedd noen verdens ting.

Vi er frustrerte.

Vi har gjort det vi har fått beskjed om. Vi har lagt fram vårt syn og vi har samlet over 6000 medlemmer i ryggen. Vi har pengene. Vi opplever ikke reelt samarbeid, men det er fortsatt mulig å rette på dette.  Kommunestyret står foran et viktig valg.

Vi håper dere støtter vårt syn.   

Dette innlegget er skrevet av Jon Erik Ofstad/Styreleder i Kolbotn idrettslag, Vidar Fålun/Styreleder i Oppegård idrettslag, Leif Wedøe/Styreleder i Kolbotn tennisklubb, Anita Tonne/Styremedlem i Kolbotn idrettslag, Hege Frøyna/Daglig leder i Oppegårdidrettslag og Harald Vaadal/Daglig leder i Kolbotn idrettslag.

Powered by Labrador CMS