Ny kommuneplan

JUBLER: – Det at lekeplassen vår nå er reddet føles som en stor bursdagspresang fra kommunen, sier styreleder i Ormerud Vel, Dag Spilde. Her er han sammen med lokalpolitikerne Oddbjørn Lager Nesje (Ap) og Håkon Heløe (Ap).
JUBLER: – Det at lekeplassen vår nå er reddet føles som en stor bursdagspresang fra kommunen, sier styreleder i Ormerud Vel, Dag Spilde. Her er han sammen med lokalpolitikerne Oddbjørn Lager Nesje (Ap) og Håkon Heløe (Ap).

– Som en bursdagspresang

Ormerud Vel og Arbeiderpartiet jubler over at rådmannen foreslår å bevare lekeplassen i Dalsveien etter store protester fra innbyggerne.

– Ormerud Vel fyller 90 år i år, så det at lekeplassen vår nå er reddet føles som en stor bursdagspresang fra kommunen, sier Dag Spilde (50), som har vært styreleder i velforeningen Ormerud Vel i snart elleve år.

Han sier beboerne på Ormerud har lenge vært bekymret etter at deres lokale lekeplass, anlagt på den kommunale tomten nederst i Dalsveien på Kolbotn høsten 2008, ble foreslått nedbygd og solgt til boliger i kommuneplanen.  

– Fellesområdet i Dalsveien er svært viktig for samholdet vårt.

Dag Spilde, styreleder i Ormerud Vel

Bevares som friområde

I kveld skal Utvalget for miljø og plan (UMP) se på saken. Det settes nemlig i gang med andre gangs behandling av forslaget til den nye kommuneplanen for Nordre Follo kommune for perioden 2019-2030, men det endelige vedtaket skal fattes av kommunestyret.

Lekeplassen i Dalsveien, som er på rundt 1,9 dekar i areal og ligger cirka en kilometer nord for Kolbotn sentrum, er blant de utbyggingsarealene som rådmannen mener bør tas ut av kommuneplanen og bevares som en grønn lunge for nærområdet.

Rådmannen har i to tidligere saksfremlegg anbefalt at den aktuelle tomten legges som grønnstruktur i den nye kommuneplanen. Formannskapet ba i møte i fjor sommer om en konsekvensutredning av å endre fra offentlig formål til boligformål og vedtok i møte 31. oktober i fjor å legge forslag om boligformål ut på høring.

– Ut fra innspillene i høringsrunden velger jeg nå å holde fast ved min tidligere anbefaling om å endre fra offentlig formål til grønnstruktur, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

– Svært viktig for oss

Nå kan både Spilde og de andre beboerne på Ormerud juble over rådmannens innstilling, som vektlegger viktigheten av lekeplassen som sosial møteplass for dem som bor der.

– Det er et stort behov for en sosial møteplass hvor innbyggerne kan møtes for å bli kjent. Fellesområdet i Dalsveien er svært viktig for samholdet vårt. Det finnes ikke noe tilsvarende areal andre steder. Det er lagt inn flere hundre dugnadstimer i denne lekeplassen og den brukes aktivt av store og små i nærområdet, sier Spilde.

Glad på vegne av barna

– Jeg bor selv i området og har jobbet aktivt for å få omgjort dette forslaget. Det nytter å engasjere seg! Jeg er glad på vegne av alle barna og familiene som bor i nabolaget, sier lokalpolitiker Oddbjørn Lager Nesje (42).

Han sier som varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Nordre Follo vil han kjempe mot salg av fellesskapets byrom i nærmiljøene.

Områder under press

Oppegård Avis har nylig skrevet at Rikeåsen ikke skal omreguleres til boligformål etter en rekke innspill og demonstrasjon fra innbyggerne.

– Nå skal heller ikke lekeplassen i Dalsveien bygges ut. Vi er stolte, men ikke fornøyde, for det er fortsatt mange viktige grønne områder under press. For eksempel går vi mot forslaget i kommuneplanen om at det skal bygges ut i skogen ved Østli skole, sier kommunestyrekandidat Håkon Heløe (Ap).

Powered by Labrador CMS