MILJØFORURENSNING

REAGERER STERKT: På bildet kan du se Viggo Forårsveen, Bjørn Ivar Carlsen og Jan-Erik Andresen, som har vært med på turen med Oppegård Avis torsdag forrige uke. De reagerer på at containerne fortsatt står på stedet. Foto: Yana Stubberudlien

REAGERER STERKT: På bildet kan du se Viggo Forårsveen, Bjørn Ivar Carlsen og Jan-Erik Andresen, som har vært med på turen med Oppegård Avis torsdag forrige uke. De reagerer på at containerne fortsatt står på stedet. Foto: Yana Stubberudlien

– Nå må kommunen på banen

Engasjerte turvenner reagerer på containerne med gammelt kunstgress som har stått lagret i Sørmarka i årevis.

Publisert Sist oppdatert
VIS-S-VIS ALUNSKIFERDEPONIET: Den blå sirkelen viser plasseringen av de to containerne i forhold til Taraldrudveien, E6 og toplanskrysset på Taraldrud. På den andre siden av E6 har vi alunskiferdeponiet hvor det foregikk en masseoppfylling i perioden fra 1978 til 2006.
VIS-S-VIS ALUNSKIFERDEPONIET: Den blå sirkelen viser plasseringen av de to containerne i forhold til Taraldrudveien, E6 og toplanskrysset på Taraldrud. På den andre siden av E6 har vi alunskiferdeponiet hvor det foregikk en masseoppfylling i perioden fra 1978 til 2006.

Oppegård Avis har fått en henvendelse fra en gjeng med seks lokale turvenner som reagerer med sinne når de går forbi to store containere i Sørmarka.

De to containerne står midt i en tursti øst for E6, vis-a-vis Taraldrud alunskiferdeponi og ikke så langt fra toplanskrysset på Taraldrud.

– Her har containerne stått i årevis, uten at noen har tatt ansvar for å få dem fjernet. Nå må det skje noe, sier Jan-Erik Andresen, Erik Greger Andreassen, Bjørn Ivar Carlsen, Roar Dahl, Terje Lundefaret og Viggo Forårsveen.

De har mange turmil i beina under pandemien. Tirsdag pleier de å gå en løype i Kantoråsen og torsdag er det Sørmarka som står på agenda.

– Må være hull i bunnen

Torsdag forrige uke ble Oppegård Avis invitert til å være med på turen i Sørmarka for å se på de to containerne.

De sistnevnte er lette å se når vi kommer mot dem. De er store og blå, og ødelegger synsinntrykket i det flotte turterrenget.

– De har stått her i flere år. Det var en turgåer som klatret opp for å se på hva som var inne i containerne, og overraskelsen var stor da han så at de rommet et kunstgressteppe, sier Jan-Erik Andresen, som har gått i området siden lenge før pandemien.

TO CONTAINERE: Det står to store containere med gammelt kunstgress inne på tomten til ÅNE på Taraldrud.
TO CONTAINERE: Det står to store containere med gammelt kunstgress inne på tomten til ÅNE på Taraldrud.

Videre påstår han at det må være hull i bunnen av containerne, for at det ikke er noe tegn på vannansamling inne i disse.

– En kan jo bare tenke seg hvor mye av gummigranulatet som kan være skylt ut i naturen ved regnvær, sier Andresen.

HAR LIGGET I CONTAINERNE I TO ÅR: Dette kunstgressteppet lå på Sofiemyrbanen. Da det skulle byttes ut, fikk Oppegård modellflyklubb det for å lage seg en flyplass. For to år siden ble grunneieren pålagt av kommunen å rydde alt av kunstgresset i containere.
HAR LIGGET I CONTAINERNE I TO ÅR: Dette kunstgressteppet lå på Sofiemyrbanen. Da det skulle byttes ut, fikk Oppegård modellflyklubb det for å lage seg en flyplass. For to år siden ble grunneieren pålagt av kommunen å rydde alt av kunstgresset i containere.

– Må slutte å opptre som miljøsvin

De engasjerte turkameratene er bekymret for spredning av mikroplast fra containerne og forurensing av det flotte turterrenget som følge av det.

Terje Lundefaret, som ikke kunne være med på turen, håper på at kommunen sørger for en rask opprydning av området.

– Nå må kommunen på banen. De må slutte å opptre som miljøsvin ved å la dette avfallet være lagret i de stygge containerne midt i naturen, sier han.

Svært lite miljøvennlig

Skogbestyrer i Nordre Follo, Reidar Haugen, får ofte meldinger om søppel og ting dumpet i naturen. Han kjenner godt til historien om de to containerne og innholdet i disse.

– Dette kunstgressteppet lå på Sofiemyrbanen. Da det skulle byttes ut i 2012, fikk Oppegård modellflyklubb det for å lage seg en flyplass, som var i bruk i flere år. Denne flyplassen ble beklageligvis etablert på grunnen der containerne står i dag. Da vi fikk nyss om dette, fikk grunneieren påbud om å fjerne kunstgressteppet. Det inneholder granulat, som er svært lite miljøvennlig, sier Haugen.

Ifølge ham har han tidligere i år sendt saken over til byggesaksavdelingen i Nordre Follo kommune.

Oppegård Avis har spurt daglig leder i KIL, Harald Vaadal, om hvordan det gamle kunstgresset har havnet hos modellflyklubben.

– Jeg vet dessverre ikke noe om dette, men entreprenøren som skulle skifte kunstgresset på Sofiemyr i 2012 hadde også ansvar for det gamle kunstgresset, sier han.

BLE BRUKT AV MODELLFLYKLUBB: Slik så kunstgressbanen ut på tomten til ÅNE på Taraldrud (se i hjørnet, nederst til høyre på bildet) for noen få år siden da det var i bruk av Oppegård modellflyklubb. For to år siden måtte kunstgresset settes inn i containerne på stedet. Kilde: Google Maps
BLE BRUKT AV MODELLFLYKLUBB: Slik så kunstgressbanen ut på tomten til ÅNE på Taraldrud (se i hjørnet, nederst til høyre på bildet) for noen få år siden da det var i bruk av Oppegård modellflyklubb. For to år siden måtte kunstgresset settes inn i containerne på stedet. Kilde: Google Maps

– Har vært lagret i to år

Oppegård Avis har i forbindelse med saken kontaktet Terje Rønning, som representerer grunneieren, Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE). Det sistnevnte selskapet eier både det aktuelle området og området med alunskiferdeponiet på den andre siden av E6. Deponiet inneholder høye konsentrasjoner av radioaktivt uran og problematiske metaller som forurenser Snipetjernsbekken.

– Ja, det stemmer at vi har leid de to containerne av Follo Truckutleie for å lagre et gammelt kunstgressteppe i disse. Dette gjorde vi etter pålegg fra tidligere Ski kommune for to år siden. Da fikk vi pålegg om å rydde alt av kunstgresset i kontainerne og levere det til et godkjent mottak. Vi har vært i kontakt med flere aktører, blant annet Franzefoss og Norsk Gjenvinning. Dessverre vil ingen i Norge ta imot gammelt kunstgress. Miljødirektoratet kan ikke hjelpe oss heller, sier Rønning, som jobber som innleid konsulent for ÅNE.

REPRESENTERER GRUNNEIER: Terje Rønning jobber som innleid konsulent for Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE).
REPRESENTERER GRUNNEIER: Terje Rønning jobber som innleid konsulent for Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE).

– Godkjent av kommunen

Ifølge ham er lagring av det gamle kunstgresset i containerne på tomten til ÅNE godkjent av kommunen.

– Lagring er godkjent inntil vi får levert kunstgresset til et godkjent mottak, sier Rønning.

Flere turgåere er bekymret for at det kan være snakk om granulat på avveie. Stemmer det at det er hull i bunnen av containerne?

– Det må være hull for at vannet kan renne ut, men disse hullene er veldig små, så det er ingen fare for at granulat kan havne utenfor containerne, sier Rønning.

Oppegård Avis har kontaktet Kjell Ivar Moland og Lars Klevengen i byggesaksavdelingen i Nordre Follo kommune for å få en bekreftelse på det ovennevnte. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Powered by Labrador CMS