pendling kø mosseveien e18STOPP I BYEN FOR DIESELBILER: Skal du inn til byen tirsdag den 17. januar, bør du planlegge nøye, og har du diesel-bil, er det en glemme-sak å kjøre inn til hovedstaden.
pendling kø mosseveien e18STOPP I BYEN FOR DIESELBILER: Skal du inn til byen tirsdag den 17. januar, bør du planlegge nøye, og har du diesel-bil, er det en glemme-sak å kjøre inn til hovedstaden.

Tirsdag og onsdag må du la dieselbilen stå om du skal inn til Oslo

Midlertidig diesel-forbud i hovedstaden. Her er mer informasjon om forbudet.

Publisert

Det er varslet akutt høy luftforurensning de neste dagene i Oslo.

Tirsdag den 17. januar fra klokken klokken 06.00 innføres det derfor midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy i Oslo.

Dermed må du være kreativ for å komme deg til byen, velge kollektivt, sykkel eller finne på andre kreative løsninger for å komme deg fra Oppegård og inn til byen, hvis ikke kan det bli dyrt.

Tar du sjansen og bruker diesel-bilen din denne dagen, vanker det nemlig bot!

Vi har samlet informasjon om kjøreforbudet for deg, slik at du kan være forberedt på morgendagen.

Dette skjer

Kjøreforbudet gjelder mellom kl. 06:00 og kl. 22:00 alle dager i perioden med forbud.

Det er altså varslet akutt høy luftforurensning de neste dagene i Oslo, melder Oslo kommune.

Slik prognosene ser ut nå, vil det fra onsdag ettermiddag eller kveld bli mer omrøring i luftmassene, og inversjonen ventes å bli brutt opp.

Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning.

Oslo kommune opplyse rat de vil følge værsituasjonen nøye.

Når vedtaket oppheves vil det bli varslet via Oslo kommunes nettsider, sosiale medier, via lystavler langs veiene og via aviser og andre nyhetsnettsteder.

Oversikt over veier for forbudet

Disse veiene gjelder forbudet på

Kjøreforbudet gjelder hele det kommunale veinettet (inkludert Ring 2, som er kommunal vei). Dette betyr de fleste gater og veier i Oslo, men med unntak av de statlige veiene Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien og deler av Ring 1 omfattes ikke av forbudet.

VELG TOG: Det raskeste kollektiv-transportmiddelet er tog.
VELG TOG: Det raskeste kollektiv-transportmiddelet er tog.

Transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia vil fortsatt være mulig. På Ring 1 vil det skiltes der forbudet gjelder. 

Hvem gjelder forbudet for

Alle dieseldrevne kjøretøy som ikke kan dokumentere et av unntakene under, vil omfattes av et midlertidig kjøreforbud.

Forbudet gjelder ikke for:

BUSSENE GÅR: Ruters ruter går som vanlig.
BUSSENE GÅR: Ruters ruter går som vanlig.
 • tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi
 • bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi
 • Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende.
 • kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)
 • utrykningskjøretøy
 • kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste 
 • pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale. 
 • kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte. 
 • kollektivtrafikk
 • kjøretøy med persontransportløyve
 • bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler

Ved kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at et av unntakene er oppfylt.

Det kan ilegges gebyr på 1500 kroner ved overtredelse. Politiet og Statens vegvesen har myndighet til å håndheve.

Hvorfor forbud?

Midlertidig dieselforbud er et strakstiltak som kan iverksettes på dager med høy luftforurensning.

Et midlertidig kjøreforbud vil være aktuelt når det er eller er ventet høy luftforurensning som følge av eksos over større områder av byen i to dager eller mer.

Dieselforbudet vil bli varslet minimum 24 timer før det iverksettes.

Kjøreforbudet er begrenset til å gjelde mellom klokken 06.00 og klokken 22.00 alle dager i perioden med forbud.

Et dieselforbud må vedtas av byråd for miljø og samferdsel, og vedtaket vil oppheves når det ikke lenger er så dårlig luft at det er forbundet med helsefare.  

Powered by Labrador CMS