Organisert fotballtrening i Nordre Follo

– LANG VEI IGJEN: – Jeg skulle tro vi burde slippe den kampen i 2020, men det er langt igjen, dessverre, sier Camilla Hille (V), utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune.
– LANG VEI IGJEN: – Jeg skulle tro vi burde slippe den kampen i 2020, men det er langt igjen, dessverre, sier Camilla Hille (V), utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune.

– Diskriminering på bakgrunn av kjønn er ikke greit uansett type idrett

Utvalgslederen for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune, Camilla Hille (V), forventer at KIL likestiller lagene sine og gir dem like vilkår, også i koronatiden.

Publisert

Det er dessverre fortsatt mye diskriminering i idrett mellom gutter og jenter. Jeg kjenner ikke til forholdene i KIL mellom gutter og jenter, men jeg forventer at klubbene likestiller lagene sine og gir dem like vilkår, også i koronatiden, sier Camilla Hille, som er talsperson for flertallspartiene (Ap, MDG, V, Sv, Sp og KrF) i kommunen.

Fotballgruppen i Kolbotn IL er delt i to, med to styrer; ett for kvinnefotball og ett for herrefotball.

Styret i kvinnefotballgruppen har bestemt at jenter under 13 år ikke fått tildelt treningstider som følge av de lokale koronatiltakene, mens styret i herrefotballgruppen har bestemt at gutter fra seks år og eldre får lov til å trene. Flere trenere og foresatte til fotballjentene i KIL kontaktet lokalavisen i går kveld fordi de mente at dette var diskriminerende for fotballjentene.

Les også: – KIL forskjellsbehandler gutter og jenter

Opptatt av likestilling i idretten

Camilla Hille reagerer på dette og påpeker at diskriminering på bakgrunn av kjønn ikke er greit uansett hvilken idrett det er snakk om.

– Selv spiller jeg ishockey og jenter/kvinner har langt dårligere betingelser enn gutter også der. Det gjelder treningstider, kvalitet på trenere, ressurser og så videre. Jeg skulle tro vi burde slippe den kampen i 2020, men det er langt igjen, dessverre, sier utvalgslederen i Nordre Follo.

– Kommunen stiller idrettsanlegg til disposisjon for idrettslagene og da bør vi kunne ha noen klare forventninger til at idrettslagene likestiller lagene sine, sier Hille.

Likestilling som krav for å kunne motta tippemidler

Hille sier Nordre Follo kommune skal inngå en samarbeidsavtale med idretten gjennom idrettsrådet, og da vil det være naturlig å nedfelle arbeid for likestiling i idretten i en slik avtale.

– Jeg vet at Abid Raja (V), idrettsministeren vår, skal legge frem en egen Stortingsmelding om idretten i Norge i 2021. Jeg har meldt inn til de som jobber med planen at likestilling mellom kjønn må vies mye oppmerksomhet, og det bør komme tiltak som fremmer likestilling i meldingen. For eksempel kan staten stille likestilling som krav for å kunne motta tippemidler, sier Venstre-politikeren fra Ski.

– Et stort ansvar på trenerne, laglederne og foreldrene

Utvalgslederen i Nordre Follo påpeker at de nasjonale myndighetene nylig har åpnet opp for organisert trening innenfor visse regler som skal følges, blant annet om maks fem personer (inkludert en voksen) i en gruppe og avstand på to meter.

– Så lenge disse reglene følges er det helt greit å trene, sier Camilla Hille.

Samtidig påpeker hun at det hviler et stort ansvar på trenere, lagledere og foreldre på de yngre lagene at reglene overholdes til enhver tid.

– Jeg har hele tiden jobbet for at våre kommunale idrettsanlegg skulle være åpne for uorganisert aktivitet. Det har vært, og er, viktig at barn og unge har muligheten til å være i fysisk aktivitet. Jeg var likevel skeptisk da myndighetene åpnet for organisert trening, fordi presset på enkelte baner er stort i kommunen, sier Hille.

Hun understreker at hvis organiserte lag ikke klarer å følge smittevernreglene, vil banene igjen bli stengt av nasjonale myndigheter.

– Det håper jeg ikke skjer. Rapportene fra alle baner i påsken er at folk er flinke til å følge reglene. I siste instans kan kommunestyret beslutte å stenge anleggene lokalt i vår kommune, men for å vurdere det, må vår kommune skille seg ut negativt ut sammenlignet med resten av landet, sier utvalgslederen.

Les også: Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen